Sunteți pe pagina 1din 7

Organizarea

spațiului

ELEMENTELE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR


Mediul este definit ca spațiul care ne înconjoară;

Mediul natural nu prezintă urme ale intervenției omului; este alcătuit din elemente
naturale (apa, aerul, solul, animalele) și din relațiile dintre ele.

Intervenția omului a creat mediul artificial, caracterizat de elemente antropice (așezările,


populația, activitățile oamenilor)

Mediul înconjurător este format din mediul natural împreună cu cel antropic.

LOCALITATEA – ESTE O FORMĂ DE AȘEZARE STABILĂ A POPULAȚIEI PE UN TERITORIU


EVOLUȚIA AȘEZĂRILOR UMANE
Ecumenopolis este un termen propus de urbaniștii contemporani care aduc în prim plan
extinderea teritoriului urbanizat pe spații geografice tot mai mari, având tendința de
uniformizare urbană a așezărilor umane, cu reducerea diferențelor dintre urban și rural.

Orașele ocupă doar 2% din suprafața pământului, dar consumă 75% din resurse.

https://www.youtube.com/watch?v=fKnAJCSGSdk
Organizarea administrativ-teritorială a României
În țara noastră există localități de
diverse mărimi ca suprafață și număr
de locuitori care fac parte din diferite
unități administrative.

Teritoriul României este organizat în


următoarele unități administrative-
teritoriale: municipiul, orașul și
comuna.

Municipiul București are un statut


similar cu cel al unui județ și este în
mod official împărțit în 6 subdiviziuni
administrative numite sectoare.
• Județul este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din municipii, orașe și commune.

• Municipiul este localitatea urbană care are un număr mai mare de locuitori (peste 40.000) și o
însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării. Municipiile
în care își au sediile autoritățile publice ale județului sunt municipia reședință de județ.

• Orașul este localitatea urbană mai dezvoltată din punct de vedere economic, social-cultural și
gospodăresc. În România sunt 320 de orașe.

• Comuna este unitatea administrative-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin
comunități de interese și tradiții, fiind alcătuită din două sau mai multe sate.

• Satul este o așezare în care locuitorii se ocupă în cea mai mare parte cu agricultura; este
alcătuit dintr-o aglomerare de case și dependințe care formează vatra satului (echivalentul
terenului intravilan din oraș) și un teritoriu folosit pentru agricultură numit hotar sau moșie
(echivalentul terenului extravilan, neconstruit).

În funcție de relieful pe care sunt așezate, satele pot fi adunate (la câmpie), răsfirate (deal)
și risipite (munte).

• Cătunul este cea mai mica formă de așezare umană (deal, munte, delta).
Temă (la alegere)

1. Scrieți un eseu în care să prezentați trei localități din România, precizând


tipul localității, suprafața, numărul de locuitori, poziția geografică, vecinii,
relief, climă, activităși economice specific, tradiții locale. Desenați o hartă și
poziționați-le cât mai corect. Menționați sursele de informare și aveți grijă ca
acestea să fie cât mai actuale.

2. Realizați macheta unei locuințe din orice epocă doriți folosind materiale la
alegere.