Sunteți pe pagina 1din 6

Reguli de urbanism

Definiții ale urbanismului:


1. Studiul orașelor, al mediului geografic, economic, politic, social și cultural și al

impactului • construit;
acestor elemente asupra fondului
2. Profesia de urbanist se referă la crearea și organizarea vieții urbane;
3. Activitate ce are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților
prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, în
acord cu potențialul acestora și cu aspirațiile locuitorilor;
4. Ansamblul regulilor care guvernează nașterea, dezvoltarea și amenajarea
rațională a aglomerărilor urbane.
Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor
• Se armonizează cu clădirile învecinate?
• Este funcțională și spațioasă?
• Stilul arhitectural – contemporan
• Forma clădirii este concepută ținându-se seama
de destinația ei?
Alcătuirea constructivă a clădirilor
Sunt două părți principale ale clădirilor:

Infrastructura – cuprinde:
• Fundațiile Suprastructura – cuprinde:
• Elementele constructive ale • Toate componentele constructive,
subsolului și inclusiv planșeul
• Planșeul peste subsol

Elemente arhitecturale verticale: Elemente arhitecturale orizontale: Alte elemente:


• Pereți • Planșee (tavan sau plafon, • Balcoane
• Coloane și stâlpielemente de pardoseală • Scări interioare
deschidere (uși, ferestre) • Acoperiș • Scări exterioare
Elemente componente ale clădirilor

După rolul lor funcțional, elementele


nestructurale pot fi:
a. De compartimentare
b. De închidere
c. De izolare și etanșare
d. De finisaj
e. De instalații
• Elementele de compartimentare – delimitează pe orizontală spațiul construit;

• Elementele de închidere – delimitează spațiul construit de mediul exterior;

• Elementele de izolare și etanșare – asigură protecție clădirilor împotriva transferului


de căldură, a zgomotului, a umezelii etc;

• Elementele de finisaj – realizează aspectul finalal elementelor de construcție, atât la


interior, cât și la exterior;

• Elementele de instalații – sunt necesare pentru funcționarea normală a clădirilor:


• Instalații pentru clădiri civile (apă, gaz, încălzire)
• Instalații speciale (ventilare, condiționare a aerului etc).
https://www.youtube.com/watch?v=LjJQEvZoC2Y