Sunteți pe pagina 1din 5

CONSILIUL LOCAL GALAŢI

CENTRUL FINANCIAR - CRESE GALATI


Str. Regimentul 11 Siret, nr. 33 – A Galaţi,
CUI: 21299089
Tel:0236/410449
Email: cfcrese@yahoo.com
Adresa de corespondenta: Bld. Milcov nr. 13, etaj 1, CORP C15, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”

Nr.
Director,
Olaru Luminita Iuliana

PROIECTUL OBIECTIVELOR SI INDICATORILOR DE PERFORMANTA


PENTRU ANUL 2020

PENTRU FUNCTII DE CONDUCERE

1. Pentru contabil sef.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli Intocmirea si depunerea la timp


2. Asigurarea organizarii contabilitatii Intocmirea si depunerea la timp a
documentelor si situatiilor financiare
3. Intocmirea situatiilor financiare Depunerea in termen a situatiilor financiare

2. Pentru coordonator personal de specialitate

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Respectarea Procedurii privind aplicarea masurilor Informarea la timp a personalului si


pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS- CoV- 2 la verificarea respectarii procedurii.
nivelul cresei.
2. Comunicarea cu totii factorii Realizarea unei echipe de lucru omogene.
Colaborarea cu parintii.
Buna comunicare cu subordonatii si
conducerea.
3. Asumarea responsabilitatii, disponibilitate la efort Initiativa in realizarea de activitati
suplimentar. extracurriculare si respectarea legislatiei in
domeniu.
PENTRU FUNCTII DE EXECUTIE

1. Pentru personalul de specialitate ingrijire si supraveghere copii.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Ingrijirea si supravegherea copiilor Nu au sesizari din partea parintilor privind


activitatea desfasurata.
2. Creativitate si diversitatea activitatilor Participarea la activitatile educative din cadrul
grupei si vin cu propuneri de imbunatatire a
activitatii.
3. Comunicarea cu factorii decidenti din institutie, Dialog si comunicare cu persoanele cu functii
precum si respectarea prevederilor hotararilor de conducere, respectarea hotararilor
autoritatilor competente. autoritatilor competente.

2. Pentru personalul de specialitate asistenta medicala.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Asigurarea asistentei medicale Aprecierea nivelului de dezvoltare –


masuratori privind indicii de greutate,
inaltime.
Stabilirea ratiilor alimentare conf. legii.
2. Utilizarea echipamentelor de lucru si a Folosirea echipamentelor de lucru pentru
materialelor. activitatea proprie ( elaborare de doc. pentru
activitatea proprie) precum si a materialelor
cu incadrarea in normative.
3. Respectarea Procedurii privind aplicarea masurilor Informarea la timp a personalului cu privire la
pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS- CoV- 2 procedura.
la nivelul cresei.

3. Pentru educator puericultor

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Asigurarea programelor educative din cadrul grupei Organizarea activitatilor in grupa.


atat in conditia participarii fizice la cursuri cat si in Organizarea de activitati adresate parintilor
cazul suspendarii activitatii. pentru lucru cu copiii cat unitatea are
activitatea suspendata.
2. Utilizarea echipamentelor de lucru si a Folosirea echipamentelor de lucru pentru
materialelor. activitatea proprie ( elaborare de doc. pentru
activitatea proprie) precum si a materialelor
cu incadrarea in normative.
3. Comunicarea cu parintii si conducerea Dialog si comunicare cu parintii si cu
conducerea unitatii.
4. Pentru personalul de specialitate magaziner.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Asigurarea aprovizionarii in functie de solicitari Intocmire necesar materiale si alimente.


Completarea fiselor de stocuri si
documentelor specifice conf. Legii.
2. Utilizarea echipamentelor de lucru si a Folosirea echipamentelor de lucru pentru
materialelor. activitatea proprie ( elaborare de doc. pentru
activitatea proprie) precum si a materialelor
cu incadrarea in normative.
3. Comunicarea cu toti factorii din institutie Realizarea unei bune comunicari cu toate
departamentele.

5. Pentru personalul care lucreaza la bucatarie

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Prepararea hranei in functie de numarul de copii. Respectarea normelor de igiena si siguranta a


alimentelor.
Prepararea hranei cu respectarea normativelor
privind ratia in functie de varsta.
Respectarea gramajelor / copil.
2. Utilizarea echipamentelor de lucru si a Folosirea echipamentelor de lucru pentru
materialelor. activitatea proprie ( aparatura de bucatarie).
Utilizarea materialelor de curatenie si
dezinfectie cu incadrarea in normative.
3. Comunicarea cu toti factorii din institutie Realizarea unei bune comunicari cu toate
departamentele.

6. Pentru personalul care lucreaza ca muncitor.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Asigurarea functionarii instalatiilor si remedierea Verificarea instalatiilor sanitare si remedierea


defectiunilor. defectiunilor.
Executarea de alte lucrari de reparatii acolo
unde se constata defectiuni.

2. Utilizarea sculelor si dispozitivelor de lucru si a Folosirea sculelor si dispozitivelor de lucru


materialelor. conform instructiunilor de folosire.
Utilizarea materialelor cu responsabilitate si
strict in interesul serviciului.
3. Comunicarea cu toti factorii din institutie Realizarea unei bune comunicari cu toate
departamentele.
7. Pentru personalul administrativ

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Comunicarea cu toti factorii din institutie. Realizarea unei bune comunicari cu toate
departamentele.
2. Utilizarea resurselor cu economicitate Verificarea referatelor de necesitate in
privinta solicitarilor.
3. Intocmirea planului anual de achizitii Intocmirea si actualizarea Planului anual de
achizitii.

8. Pentru personalul financiar contabil si resurse umane.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Comunicarea cu toti factorii din institutie. Realizarea unei bune comunicari cu toate
departamentele.
2. Intocmirea corecta a tuturor documentelor contabile Inregistrarea si efectuarea la timp a situatiilor
financiare si contabile.
3. Gestionarea eficienta a dosarelor de personal. Actualizarea dosarelor de personal cu
documentele necesare conform legii.

9. Pentru personalul juridic.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Gestionarea Contractelor Intocmirea Contractelor si a actelor aditionale


in termenele legale.
2. Comunicarea cu conducerea institutiei Comunicarea cu conducerea privind punerea
in aplicare a actelor normative aparute.
Pastrarea confidentialitatii informatiilor.
3. Reprezentarea institutiei in fata organelor Apararea intereselor institutiei – castigarea
jurisdictionale proceselor.

10. Pentru asistent medico - social.

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Gestionarea Contractelor Intocmirea Contractelor incheiate cu parintii


si a actelor aditionale in termenele legale.
2. Comunicarea cu toate compartimentele si cu Comunicarea cu toate compartimentele si
conducerea institutiei conducerea privind punerea in aplicare a
actelor normative aparute.
Pastrarea confidentialitatii informatiilor.
3. Incasarea contributiei de la parinti Incasarea la zi de la parinti a contributiei
precum si restituirea sumelor acolo unde se
impune.
11. Pentru ingrijitori spatii

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Igienizarea spatiilor Dezinfectia si igienizarea spatiilor conform


procedurilor.
2. Comunicarea cu personalul din grupe si cu Comunicarea cu personalul din grupe si cu
coordonatorul cresei coordonatorul in vederea rezolvarii unor
situatii aparute.
3. Respectarea legislatiei in domeniul de lucru Cunoasterea normativelor si a legislatiei in
domeniul de lucru.

12. Pentru persoana desemnata cu acordarea vizei CFPP

Nr. Obiective individuale de activitate Indicatori de performanţă


crt.

1. Indeplinirea conditiilor de legalitate a Verificarea documentelor inainte de acordarea


documentelor vizei.
2. Acordarea vizei CFPP Intocmirea si completarea Registrului CFPP
la momentul acordarii vizei.
3. Intocmirea Raportului trimestrial privind Viza Depunerea la timp a Raportului Trimestrial si
CFPP depunerea lui odata cu situatiile financiare.