Sunteți pe pagina 1din 24

Cuprins

1. Basarabie, nu plânge
2. Când a fost să moară Ștefan
3. Cât trăim pe acest pământ
4. Doamne, ocrotește-I pe români
5. Jurământ la Putna
6. Nu uita că ești roman
7. Pe lângă plopii fără soț
8. Pentru ea
9. Sara pe deal
10. Transilvanie frumoasă
11. Treceți batalioane române Carpații
12. Ștefan, Ștefan, domn cel Mare
13. Imnul Tânărului Ieșean
14. Avem o țară
15. Cântă cucu bată-l vina
16. Cântec studențesc la Putna
17. Dac-am plecat Ardealule din tine
18. Dacii liberi
19. Drum bun
20. Imn ITO 2017
21. Imn ITO 2018
22. Imn
1. Basarabie, nu plânge

Basarabie nu plânge
Nu-ţi înnăbuşi dorinţa
Lacrima puterea stinge
Şi lungeşte suferinţa.

Din puterile carpate


Şi neobosită vrere
Luptă pentru libertate
Azi pământul tău cere.
Luptă pentru libertate
Azi pământul tău cere.

Refren:
Limba şi credinţa
Ne-au ţinut grămadă
Spune-i tu pe nume
Ştefan să te vadă
Am răbdat imperii
Veacuri în tăcere
Rupe azi mânia
Pământul tău o cere
Cât mai sunt Carpaţii
Tu mai ai putere.
Cât mai sunt Carpaţii
Tu mai ai putere.
ând a fost să moară
Ștefan
Plânge dealul, plânge valea,

d a fost să moară Ştefan Plâng pădurile bătrâne,

tă jale-a fost în ţară Şi poporu-n hohot plânge:

a patul lui de moarte – Cui ne laşi pe noi, stăpâne?

boierii s-adunară.
– Eu vă las în grija mare

un dangăt plin de jale A lui Dumnezeu cel Sfânt,

de clopote dau veste: Să stati strajă la hotare,

an Vodă al Moldovei, Să păziţi acest pământ!

an Vodă nu mai este!


Şi de veţi vedea că vine

tă-i mănăstirea Putna, Vreun duşman nesăbuit,

ile deschise-aşteaptă Să strigaţi atunci la mine,

lucit convoi ce vine Voi sări şi din mormânt!

pre ea încet se-ndreaptă.


Toti copii Romaniei

Ştefan, azi străbate sunt din nemul lui Traian

din urmă drum din ţară Si in fiecare suflet,

pe unde trece-acuma, se mai naste un Stefan

măreaţa zi de vară?
Jos in vale sus pe creste,
Tuturora dati de veste
Stefan Voda al Moldovei,
Stefan Voda mai traieste
3. Cât trăim pe-acest pământ

1. Cât trăim pe acest pământ


Mai avem un lucru sfânt,
O câmpie, un sat natal
O clopotniță pe deal.
Refren:
Cât avem o țară sfântă, Cât durea-ne-vor izvoare,
Și un nai care mai cântă, Ori un cântec ce dispare,
Cât părinții vii mai sunt Cât exista ceva sfânt
Mai există ceva sfânt. Vom trăi pe-acest pământ.

2. Cât pădurile ne dor


Mai avem un viitor
Cât trecutu-l ținem minte
Mai există lucruri sfinte.

Cât Luceafărul răsare,


Și în cer e sărbătoare,
Și e pace pe pământ,
Mai există ceva sfânt.

3. Cât avem un sat departe


Și un grai ce n-are moarte
Cât ai cui zice părinte,
Mai există lucruri sfinte.

Cât avem un sat departe


Și un grai ce n-are moarte
Cât ai cui zice părinte,
Mai există lucruri sfinte
4. Doamne, ocrotește-i pe români

1. Doamne, nu uita de noi


Suntem saraci, plini de nevoi
Doamne, ocroteste-i pe romani

Suntem saraci si plini de-amar


Plansu' nostru-i in zadar
Doamne, ocroteste-i pe romani

2. Saraca tara bogata


Mult ai trait suparata
Doamne, ocroteste-i pe romani

Saraca tara bogata


Mult ai trait suparata
Doamne, ocroteste-i pe romani

3. Transilvania mea sfanta


De mult ai fost tu ravnita
Doamne, ocroteste-i pe romani

De-aia nost Ardealu-i sfant


Cat om mai fi pe pamant
Doamne, ocroteste-i pe romani
5. Jurământ la Putna

1. Luaţi-vă-n braţe copiii ca pe strategice arme


Haideţi cu toţii la Putna, unde Măria-Sa doarme
Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de ruşine
Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine

R: Ridică-te Ştefane, şi vezi-ţi fiii


Că vremea în lume e grea
Credinţă veşnică patriei noastre
Jurăm, Măria-Ta

2. Înconjurându-ţi mormântul, Ştefane, Stefan cel Mare


Reînviază o clipă, că ţi-am adus închinare
Tot ce-ai visat o să fie, precum lăsatu-ne-ai slova
Casă a dacilor liberi este şi fi-va Moldova

3. Suntem aici toţi plăieşii, iar un poet mai îngână


Tragic din clopotul Putnei tainica doină română
Cu îndoită putere neamul întreg să tresară
De la mormântul lui Stefan să ne luptăm pentru ţară

4. Doamne, juram lângă cripta care în piatră te leagă


Că vom păstra peste veacuri patria noastră întreagă
Luaţi-vă-n braţe copiii, daţi-le sfânta poveste
Cum că mormântul lui Ştefan leagăn al neamului este
6. Nu uita că ești român

1. Nu uita că ești român,


Nu uita că ești român,
Că sus în deal la tine-n sat
Popa Ioan te-a botezat
Și mama Stanca te-a ținut un an la sân

2. Nu uita că ești român,


Nu uita că ești român,
Că tatal tău și mama ta
Bunicul și bunica ta
Te-au învățat dintotdeauna să fi bun

3. Nu uita că ești român,


Nu uita că ești român,
Că tatăl tău a fost cioban
Bunicul tău a fost Traian
Și-n țara asta te-ai născut să fi stăpân

4. Nu uita că ești român,


Nu uita că ești român,
Că rădăcina ta de veacuri
Stă înfiptă în ogor
Și nu o poate smulge-un viscol trecător
7. Pe lângă plopii fără soț

Pe lângă plopii fără soţ Un chip de-a pururi adorat


Adesea am trecut; Cum nu mai au perechi
Mă cunoşteau vecinii toţi - Acele zâne ce străbat
Tu nu m-ai cunoscut. Din timpurile vechi.

La geamul tău ce strălucea Căci te iubeam cu ochi păgâni


Privii atât de des; Şi plini de suferinţi,
O lume toată-nţelegea - Ce mi-i lăsară din bătrâni
Tu nu m-ai înţeles. Părinţii din părinţi.

De câte ori am aşteptat Azi nici măcar îmi pare rău


O şoaptă de răspuns! Că trec cu mult mai rar,
O zi din viaţă să-mi fi dat, Că cu tristeţe capul tău
O zi mi-era de-ajuns; Se-ntoarce în zadar,

O oră să fi fost amici, Căci azi le semeni tuturor


Să ne iubim cu dor, La umblet şi la port,
S-ascult de glasul gurii mici Şi te privesc nepăsător
O oră, şi să mor. C-un rece ochi de mort.

Dându-mi din ochiul tău senin Tu trebuia să te cuprinzi


O rază dinadins, De acel farmec sfânt
În calea timpilor ce vin Şi noaptea candelă s-aprinzi
O stea s-ar fi aprins; Iubirii pe pământ.

Ai fi trăit în veci de veci


Şi rânduri de vieţi,
Cu ale tale braţe reci
Înmărmureai măreţ,
8. Pentru ea

Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre


El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre

1. Pentru ea la Putna clopot bate


Pentru ea mi-i teamă de păcate
Pentru ea e bolta mai albastră
Pentru limba, pentru limba noastră

2. Pentru ea ninsori se cern din spații


Pentru ea puternici sunt Carpații
Pentru ea e caldă vatra poamei
Pentru limba, pentru limba mamei

3. Pentru ea noi văruim pereții


Pentru ea mai sunt răniți poeții
Pentru ea cresc florile visării
Pentru limba, pentru limba țării
9. Sara pe deal

1. Sara pe deal buciumul sună cu jale,


Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorînd în fântâne;
Sub un salcâm dragă, m-aștepți tu pe mine.

2. Luna pe cer trece-așa sfântă și clară,


Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină.

3. Nourii curg, raze-a lor șiruri despică,


Streșine vechi casele-n lună ridică,
Scârțâie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.

4. Și osteniți oameni cu coasa-n spinare


Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,
Clopotul vechi umple cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.

5. Ah! în curând satul în vale-amuțește;


Ah! în curând pasu-mi spre tine grăbește:
Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,
Ore întregi spune-ți-voi cât îmi ești dragă.

6. Ne-om răzima capetele-unul de altul


Și surâzând vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. — Astfel de noapte bogată,
Cine pe ea n-ar da viața lui toată?
10. Transilvanie frumoasă

Transilvanie frumoasă,
Pregăteşte-te mireasă,
Că-ţi aducem peţitor, peţitor,
Sfântul nostru tricolor.

Sări Braşovule bătrâne,


Că vin trupele române,
Sai şi tu măi Făgăraş, Făgăraş,
Că-s trupe de românaşi.

Săriţi şi voi şapte sate,


Săriţi şaptezeci şi şapte,
Să se-audă-n Chişinău, Chişinău,
Că şi-acolo-i neam de-al meu.

Să se-audă-n Bucureşti,
Românie să trăieşti!
Românie să trăieşti, să trăieşti,
Şi mai mândră să-nfloreşti.
11. Treceți batalioane române Carpații

Un cântec istoric ne-aduce aminte Cu toții eram regimente române


Că frații în veci vor fi frați!! Moldova, Muntenia, Ardeal
Un cântec de luptă bătrân ca Unirea Fireasca unire cu patria mumă
Voi compatrioți ascultați: Ne-a fost cel mai drept ideal

Treceți batalioane române Carpații Aceasta-i povestea Ardealului


La arme cu frunze și flori, nostru
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și Și-a neamului nostru viteaz,
frații Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe
Cu inima la trecători. Trăiește-n unirea de azi!

Ardealul, Ardealul, Ardealul ne Dreptatea și pacea veghează


cheamă Carpații
Nădejdea e numai la noi! Și țara e frunze și flori,
Sărută-ți copile părintii și frații A noastră izbânda, ai noștri sunt
Și-apoi să mergem la război frații;
Trăiască în veci trei culori!
'Nainte, 'nainte spre Marea Unire,
Hotarul nedrept să-l zdrobim. Vrem liniște-n țară și pace în lume,
Să trecem Carpații, ne trebuie Dar dacă-ar veni vreun blestem,
Ardealul Carpații și frații sări-vor ca unul
De-o fi să ne-ngropăm de vii. Urmând comandantul suprem!

Nu săbii făcură Unirea, ci inimi! Treceți batalioane române Carpații


Spre Alba cu toții mergeam; La arme cu frunze și flori,
Toți oamenii țării semnau întregirea V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și
Voința întregului neam frații
Cu inima la trecători.
12. Ștefan, Ștefan, domn cel Mare

1. Ştefan, Ştefan, Domn cel mare


Seamăn pe lume nu are
Decât numai mândrul soare!
Decât numai mândrul soare!

Din Suceava când el sare,


Pune pieptul la hotare
Ca un zid de apărare!
Ca un zid de apărare!

2. Lumea-ntreagă stă-n mirare,


Ţara-i mică, ţara-i tare
Şi duşmanul spor nu are.
Şi duşmanul spor nu are.

Lumea-ntreagă stă-n mirare,


Și precum pe cer e-un Soare
Așa-i Ștefan Domn cel Mare
Așa-i Ștefan Domn cel Mare

3. Braţul său fără-ncetare


Bate hoardele tătare,
Braţul său fără-ncetare
Bate hoardele tătare,

Bate turcii-n fuga mare,


Bate turci pe zmei călare
Așa-i Ștefan Domn cel Mare
Așa-i Ștefan Domn cel Mare
13. Imnul Tânărului Ieșean

1. Tineri hai să ne unim


Frumosul să-l împlinim
În a Iașilor cetate
Cântă glas de libertate

Refren:
Cine e Frumosul care
Ne va salva dintru uitare
Cine e Frumosul care
Ne va salva de nepăsare

2. Tânăr sunt și sunt ieșean


Vă revăd după un an
Suflet plin de bucurie
Și cu dor de veșnicie

3. Haideți fraților cu noi


Vrem mereu să fim cu voi
Să-nvățăm ce e Frumosul
Din care se naște rostul
14. Avem o țară

Avem o ţară unde au stăpânit Avem Ardealul sfânt, pământul


odată răstignirii,
Vitejii daci, bărbaţi nemuritori. Cu tunuri sfârtecat de cel viclean;
Şi unde stau de veacuri laolaltă, Avem ierarhii sfinţi, pe Iancu şi
Izvoare, văi şi munţi cu fruntea-n martirii,
zări. Pe Horia tras pe roată pentru
neam.
Avem troiţe sfinte, altare şi
icoane Azi iaraşi te-au suit vrăjmaşii tăi
Şi candeli ard cu mii de pâlpâiri; pe cruce,
Avem atâtea lacrimi şi prigoane Ardeal cu trei culori împodobit;
Că ne e plin pământul de martiri. Scriind deasupra vina ta cu
sânge,
Avem la Putna, Sfânt şi viu cu Aceea că, ortodoxia ai iubit.
duhul
Pe cel ce-a stat Ortodoxiei scut; Avem un Rai de sfinţi în temniţi
Şi azi de-l vom chema să-nfrâng- daţi la moarte
apusul, Şi aruncaţi în groapa neştiuţi;
Va răsturna cinci veacuri de Dar astăzi dând pământul la o
pământ. parte
Ies moaşte sfinte-n zeghe grea de
Avem pe Brâncoveanu pildă tare, deţinuţi.
Căci pruncii lui sub sabie-au
căzut; E jertfa lor de veacuri mărturia
Ca să păzească fără de schimbare Ce strigă din morminte pân' la
Credinţa dreaptă-n care s-au noi:
născut. Să apărăm cu râvnă Ortodoxia
Şi-acest pământ, de Sfinţi şi de
eroi!
15. Cântă cucu bată-l vina

1. Canta cucu bata-l vina 4. Canta cucu-ntro gradina


De rasuna Bucovina Dup-anoastra Bucovina
Canta cucu bata-l vina Canta-n varful fagului
De rasuna Bucovina In Codrii Cosminului mai, mai

Canta cucu-ntru-n bradut Canta cucu cu dor mult


De rasuna Cernauti mai, mai Bucovina te-am pierdut
Canta cucu-n tru-n bradut Canta cucu-n zori pe roua
De rasuna Radauti mai, mai Bucovina-i rupta-n doua mai, mai

2. Canta cucu sus pe casa 5. Muntilor cu creasta rara


Toti feciori stau la masa mai, mai Nu lasa Straja sa piara
Nici nu beau nici nu mananca Muntilor cu creasta rara
Dar sunt suparati si canta mai, mai Nu lasa Straja sa piara

Canta toti de suparare Ca de piere Straja voastra


Ca au ordin de plecare mai, mai Moare Romania noastra mai, mai
Bucovina draga mea Ca de piere Straja voastre
Nu stiu de te-om mai vedea mai, Moare Romania noastra
mai

3. Bucovina plai cu flori


Unde sunt ai tai feciori? mai, mai
Bucovina plai cu flori
Unde sunt ai tai feciori? mai, mai

Au fost dusi in alta tara


Dar se-ntorc la primavara
Inapoi cand or veni
Tot pe tine te-or iubi mai, mai
16. Cântec studențesc la Putna

1. Este-un loc ce-i ca din 3. Și când pleacă iar în lume,


basme, Unde Dumnezeu îi cheamă,
Sus în nordul țării noastre, Să-mplinească cu smerenie,
Printre dealuri, văi domoale, Să lucreze fără teamă,
Plin de vetre luminoase.
Să topească cu iubire
Este-o Sfântă Mănăstire, Pe cel cu suflet de gheață,
Un izvor de apă vie, S-ocrotească-n orice clipă
Putna noastră și-a lui Ștefan, Orice mugure de viață,
Ce privește din vecie.

2. Vin studenți din toată țara, 4. Ei își vor aduce-aminte


Unde sufletul tresaltă, Într-o clipă-atât de dragă
Sfântul Ștefan stă de veghe Ce-au primit în dar la Putna
Și cu drag deschide poarta. Și-mplinesc o viață-ntreagă.

Vin studenții, le e sete, Sfântă Mănăstire Putna


De simțire și credință, Ce lor sfânt și românesc
De o clipă de unire, Mă închin Măriei Ștefan
Care zace-n orice ființă Dulce casă te numesc
17. Dac-am plecat Ardealule din tine

1. Dac'am plecat Ardealule din Sunt torturați de un popor barbar.


tine,
Nu–i vina noastră, iarăși vom
veni. 4. Te vom lua că tu ești doar al
N-am fost învinși și nu vom fi nostru,
nici mâine, Lăsat pe veci de Daci și de Români.
Când ceasul biruinței va sosi. Te-am moștenit de la strămoșii
noștri,
Refren: Aveam o țară scumpă și Și nimănui nu te-om lăsa în dar.
mândră,
Aveam și iarăși vom avea;
Dușmanul care astăzi râde, 5. Vom trece iar pe vechea
Va tremura privind la ea. frontieră,
Dreptatea noastră e Stăpâna-
2. Noi te iubim că tu ai fost al acum.
nostru, Prin vijelii și foc de Mitraliera,
Și viata pentru tine ne-am fi dat, Armata noastră își va face drum.
Dar prin dictatul rușinos și
monstru, 6. Credința în țară și mereu
Hortiștii-au reușit de te-au furat. înainte,
Să cucerim ce-avem de cucerit.
3. De-aici din depărtări Ardealul nostru e o țara scumpă,
privind spre tine, Sălaj, Bihor și Clujule iubit!
Și plângem jalnic chinul tău amar,
Când știm că frații cei rămași în
tine,
18. Dacii liberi

1. Coboară dacii liberi din columnă


Prin bărbi şi plete şuieră un vânt
Aduc cu ei sărutul libertăţii
Şi-al permanenţei ce răsună-n cânt

Refren:
Când auzi de chiu şi vai
Puneţi şeile pe cai
Să cântam în vechiul grai
Ţurai, ţurai şi no hai

2. Se-aude tropotul de cal în noapte


Printre păduri stinghere şi pustii
Vuieşte prin galopul ce-l stârneşte
Iubirea de moşie şi de fii

3. Suntem urmaşi de daci şi suntem liberi


Căci libertatea ne-a fost crudul dor
Murind am rupt în veacuri mii de lanţuri
Ce ne-au robit mereu de-atâtea ori

4. Lăsăm să treacă peste noi durerea


Şi focul ce se-ncinge peste timp
Căliţi de-atâta ură şi robie
Strigăm că libertatea-i lucru sfânt
19. Drum bun
1. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Fie zi cu soare fie, sau cerul noros,
Fie ploi, ninsoare fie, noi mergem voios, drum bun.

2. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Steagul să lucească steagul, pentru el trăim,
Țara să-nflorească țara, pentru ea murim, drum bun.

3. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Fie zi cu soare fie, sau cerul noros,
Fie ploi, ninsoare fie, noi mergem voios, drum bun.
Noi mergem voios, drum bun.

4. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Fie zi cu soare fie, sau cerul noros,
Fie ploi, ninsoare fie, noi mergem voios, drum bun.
Noi mergem voios, drum bun.

5. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Steagul să lucească steagul, pentru el trăim,
Țara să-nflorească țara, pentru ea murim, drum bun.

6. Drum bun, drum bun, toba bate, drum bun, bravi români, ura!
Cu sacul legat în spate, cu armele-n mâini, ura!
Fie zi cu soare fie, sau cerul noros,
Fie ploi, ninsoare fie, noi mergem voios, drum bun.
Noi mergem voios, drum bun!
20. Imn ITO 2017

1. Sunt tânăr și-aș vrea să înving tot ce-i moarte


Să-nvăț să iubesc, să mă bucur, să zbor.
Se aude în mine o chemare, o șoaptă:
„Ești născut să devii… nemuritor!“

S-ascund în noi doruri, căutări nerostite


Și-un plâns ce-i neplâns, neputință și strigăt
Și-aș vrea să fiu liber și nu știu ce-nseamnă
Încerc să mă lupt, dar ei mă condamnă.

Refren:
Doamne, uită-te la noi
Și ne scoate la lumină,
Ne deschide către zorii
Lumii celei fără vină!

2. Să fiu liber să iert, și să spun „mulțumesc!“


Să fiu darnic și bun și să pot să iubesc.
Să fiu liber de mine, liber de „eu“,
Să fiu liber s-aduc bucurie,
Și mamei și tatei și fratelui meu.
Și mamei și tatei și fratelui meu.
21. Imn ITO 2018

Ridică-ți privirea şi ia-mă de mână,


Alături de noi încă doi, încă trei.
A noastră-i credința şi glia străbună,
Un dar ce rămâne urmașilor mei.

Nu vreau să trăiesc într-o lume de gheață


În care contează ce simt numai eu,
Îmi caut curajul şi setea de Viață,
Căci sunt rădăcini ale neamului meu.

Refren:
Uniți în credință, mereu împreună,
Vom putea construi o lume mai bună!
Împreună să fim una
Doar aşa vom izbândi
Căci cu noi întotdeauna
Hristos este și va fi!

În sângele nostru respiră martirii


Ce viața şi-au dat spunând răului: Nu!
Pe umerii lor s-a scris hora unirii,
Eroi au fost ei, erou poți fi TU!

Drapelul se-înalță mai mândru din rană,


Cu cinste purtând pe al său tricolor
A neamului nostru duioasă icoană
Şi jertfa de veacuri a acestui popor.
22. Imn

1. Peste mormântul tău sfânt de la Putna


Lacrimi vărsat-am şi voi
Căci ţara întreagă se zbate în lanţuri
Ştefane, vino la noi
Adună-ţi pandurii, adună-ţi vultanii
Adună-i că e război
De-atâta jale şi de durere
Tudore, vino la noi

Refren: Mihai, Ţepeş, Tudor şi Ştefan


Veniţi din vremuri la noi
Vă cere neamul o nouă jertfă
Veniţi că e război

2. Dreptatea noastră se zbate în temniţi


Românul piere-n nevoi
Cu ţeapa astăzi te cheamă ţara
Tu, Ţepeş, vino la noi
Te vrea Moldova, te vrea Ardealul
Şi Jiul legănat de eroi
Din Nistru, Tisa, te cheamă ţara
Mihai, tu vino la noi

S-ar putea să vă placă și