Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN”

510214, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 11, ALBA IULIA, ALBA


TEL 0258/ 835164, TEL/FAX 0258/835165
www.hcc.ro MINISTERUL EDUCAȚIEI
https://www.facebook.com/cnhccab
office@hcc.ro

ADMITERE 2021
TRANSMITEREA /DEPUNEREA DOSARELOR DE CĂTRE CANDIDAŢII DECLARAŢI
ADMIŞI

PERIOADA:25-28 iulie 2021


TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SE POATE REALIZA PRIN:

A. Poștă: 510207 Bulevardul ”1 Decembrie 1918” nr. 11 , Alba Iulia, Alba ( cu


confirmare de primire). Data limită de înregistrare la secretariatul colegiului:
28.07.2021

B. Prin e-mail (office@hcc.ro), documente scanate. Data limită de înregistrare


la secretariatul colegiului: 28.07.2021

Observații:
În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin posta, cartea de
identitate si certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au
transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic
sau prin e-mail, situația înscrierii.

În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă,


candidații/ părinții/ reprezentantii legali ai acestora au obligația de a prezenta
în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul,
documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de
maximum doua săptamâni de la începerea cursurilor.
Prezentarea de înscrisuri false se pedepseste conform legii și atrage pierderea
locului obtinut prin frauda.

C. La sediul Colegiului Național ”Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia. Data limită
de înregistrare la secretariatul colegiului: 28.07.2021

DIRECTOR
PROF. VALERIU CERBU