Sunteți pe pagina 1din 23

CONGRESUL NAŢIONAL DE BALNEOLOGIE ,4-7 Mai 2017, Băile Govora

OCNA SIBIULUI - „Litoralul Ardealului”


Varodi Mariana – medic primar RMFB – Complex
Balnear Ștrand, Ocna Sibiului

Dr. Dogaru Gabriela – UMF „Iuliu Hatieganu” Cluj-


Napoca
PREZENTAREA GENERALĂ A
STAȚIUNII
 Supranumită „Litoralul Ardealului” staţiunea Ocna
Sibiului este vizitată anual, cu predilecţie în lunile de
vară, de mii de turişti care vin să se bucure de tratament
şi odihnă într-un cadru natural deosebit de prielnic
regenerării forţelor lor fizice şi psihice.
 LOCALIZARE: Staţiunea Ocna Sibiului se află la 17 km
de Sibiu , în nordul Depresiunii Sibiului, la capătul sudic
al culoarului larg al Visei la o altitudine medie de 400 m.
într-o regiune cu subsol bogat în zăcăminte de sare de
care sunt legate genetic lacurile sărate.
 CĂI DE ACCES: Ocna Sibiului are acces la Aeroportul
Internaţional Sibiu, drumul naţional, autostrada A3 şi
calea ferată.
 RELIEFUL AŞEZĂRII: o depresiune înconjurată de dealuri şi coline cu pante domoale, ferită de
curenţii de aer ce vin dinspre munte ceea ce determină variaţii mici de temperatură între anotimpuri
şi o temperatură medie anuală de 8,8oC . Calmul atmosferic-peste 200 zile /an. Durata de stralucire a
soarelui de peste 2000 ore/an. Umiditatea atmosferică crescută cuprinsă între 85 % (in luna
decembrie – ianuarie ) şi 60 % ( în lunile mai - aprilie ) prin evaporarea apei din cele peste 50 de
lacuri. Precipitaţiile medii anuale ating 638 mm, distribuite neuniform în timpul unui an. Staţiunea
Ocna Sibiului cu împrejurimile sale încadrându-se într-o zonă cu climat submontan, subalpin.
 Localitatea aflată în bazinul hidrografic al râului Visa , afluent de stânga al Târnavei Mari, dispune de
un bogat element hidrologic reprezentat de numărul mare al lacurilor sărate concentrate(52 lacuri din
care 16 folosite mai frecvent pentru balneaţie ) cu suprafaţă totală >35700 m2 .
SCURT ISTORIC AL STAȚIUNII
 Dezvoltarea aşezării Ocna Sibiului a fost legată de exploatarea
sării care era extrasă încă de pe vremea dacilor si romanilor.
 Localitatea a fost atestată documentar în anul 1263.
 În secolul 15-16 Salina din Ocna Sibiului era considerată una din
cele mai importante din Transilvania ( cu timpul pe locul salinelor
părăsite si inundate cu apa provenită din precipitaţii s-au format
lacuri cu o concentraţie mare de săruri) .
 Deşi efectele terapeutice erau cunoscute de pe vremea dacilor şi
romanilor, abia din 1700 exista o atestare certă a exploatarii
balneare din Ocna Sibiului :baia femeilor iar studii medicale
amanunţite asupra constituţiei chimice şi proprietăţilor terapeutice
au fost intreprinse din a doua jumatate a secolului 19 de către:
medicul Pataky Samuel şi Kosa Moise,chimistul Friederich
Binder şi preotul Bakk Endre.
 Anul 1846 a marcat deschiderea oficială a Staţiunii balneare Ocna Statuia minerului din Ocna Sibiului
Sibiului.
 20 iunie 1858 - deschiderea oficială a băilor calde.
 În 1888 descoperirea a 3 izvoare de ape minerale :
Horea, Cloşca şi Crişan ;analize ulterioare au dovedit
eficienţa lor în unele afecţiuni digestive şi din 1889 s-a
inceput îmbutelierea lor.
 În 1900 descoperirea in urma unor cercetări
amanunţite a fenomenului de heliotermie ( L.
Kaleczinski) între 1900-1909 construirea complexului
balnear cu 3 clădiri independente : pavilionul de
cazare, restaurant, pavilionul băilor legate printr-o
galerie , în stil geometric decorativ vienez ,cu
instalaţiile aferente.
 În anul 1927 Ministerul Sanatăţii face la Ocna Sibiului
Băile calde și Lacul Horea
un sanatoriu balnear cu caracter sezonier între lunile
mai si septembrie.
 Din 1948, o dată cu naţionalizarea
staţiunii s-a dezvoltat sectorul
terapeutic de cazare si recreere care
funcţiona tot timpul anului până în
1990.
 În 1991 staţiunea a funcţionat doar cu
caracter sezonier apoi 3 ani doar
sporadic pentru ca în 1997 să se sisteze
orice activitate.
Piscina complex vechi renovata 2006 (sus)
 În anul 1998 s-a reamenajat şi redeschis
Complex Balnear Ștrand 2004 (jos)
ştrandul cu cele 3 lacuri Horea, Cloşca
şi Crişan.
 În 2002 s-a deschis Complexul balnear
Ştrand cu hotel, bază de tratament,
restaurant și s-a modernizat baza veche
de tratament. Din 2006 până în 2013 a
reintrat in circuit Pavilionul Băilor cu
baza de tratament, baza de agrement,
restaurant , sala de conferinţe şi Hotelul
Helios.
FACTORI NATURALI TERAPEUTICI
Factorii naturali de cură de care stațiunea dispune sunt reprezentați de :
Apele cloruro-sodice concentrate din lacurile naturale
Izvoarele de ape minerale: Horea, Cloşca, Crişan
Nămolul sapropelic
Bioclimatul sedativ

Lacurile Horea, Cloșca și Crișan de la


Complexul Balnear Ștrand.
APELE CLORURO-SODICE CONCENTRATE
 Factorul terapeutic principal din staţiunea Ocna Sibiului îl reprezintă apele sărate concentrate din
cele 52 lacuri naturale, 16 dintre ele fiind mai frecvent folosite pentru balneaţie : Lacul
Brancoveanu, lacul Horea, lacul Cloşca, lacul Crişan,lacul Ocniţa, lacul Avram Iancu, lacul
Rândunica, Lacul Fără Fund, lacul Inului, lacul Mâţelor, lacul Vrăjitorelor,lacul de Gheaţă, lacul
Balta cu nămol, lacul Mihai Viteazul, lacul Auster,lacul Popular, lacul Gura Minei .

Lacul Ocnița Lacul Gura Minei


Lacul Rândunica Lacul Auster

LACUL FĂRĂ FUND Lacul Balta cu Nămol


Formate prin acumularea apei in ocnele vechi, părasite sau în escavaţiile formate prin prăbuşirea vechilor
galerii de mină ,lacurile de la Ocna Sibiului prezintă anumite trăsături:
 Au suprafețe mici, majoritatea fiind amplasate în minele de tip clopot și adâncimea mare cuprinsă între 20-
126m, lacul Avram Iancu fiind fiind considerat cel mai adânc lac de ocnă din țară (126 m.);
 Caracteristica chimică cea mai importantă constă într-o stratificare a salinităţii din ce în ce mai mare către
fundul lacului şi stabilitatea permanentă a acesteia, concentraţia mare, aproape de saturaţie este dată de
clorura de sodiu datorită contactului direct al apei din lacuri cu masivul de sare 200-300 g/l- Lacul
Brâncoveanu cel mai cunoscut din staţiune datorită salinităţii ridicate de aproape 400 g/L ce determină o
descărcare importantă a greutăţii corpului până la plutire datorită densităţii apei ce permite efectuarea
mişcărilor eliberate de efectele gravitaţiei, deosebit de utilă în terapie;
 Pe langă conţinutul de Na Cl în apa lacurilor sunt prezente în concentraţii diferite : anionii de sulf, fosfor,
iod,brom, bicarbonat; cationii- de potasiu,fier,magneziu, aluminiu, mangan, calciu etc;
 O altă caracteristică a lacurilor sărate este heliotermia ce constă în acumularea energiei
calorice emisă de soare în apa lacului în orizonturile adânci cu salinitate ridicată, ce
explică încalzirea apei la suprafaţă la temperaturi de aprox 24 grade pentru ca la 1m să
ajungă la 34 grade şi la 1,5-2 m la 40 grade scăzând apoi la adâncime, fenomen ce
apare vara în perioada de tranziţie;
Apa lacurilor poate fi folosită în terapie în cură externă sub forma băilor în aer liber( în
cursul verii) asociate cu băi de soare şi oncţiuni cu nămol sau sub forma băilor calde la
cadă sau bazin în interiorul bazei de tratament, pe tot parcursul anului.
Apele sărate concentrate fac parte din grupa factorilor naturali de tratament cu acţiune
intensă, stimulând şi redresând întregul organism. Subiectiv ele creează o stare de euforie
cu senzaţie de prospeţime. Efectele terapeutice se datorează :
 Factorului mecanic – prin descărcarea greutăţii corpului kinetoterapia efectuată în
bazine are efecte benefice asupra mobilităţii articulare iar baia în poziţie verticală în
bazinul interior sau în aer liber în lacurile helioterme favorizând circulaţia de întoarcere
venoasă influenţând favorabil staza circulatorie;
 Factorul termic - produce o vasodilataţie periferică de durată, uşurând în acest fel
circulaţia profundă toracoabdominală,cu efect de intensificare a proceselor metabolice
celulare, cu reducerea stazelor circulatorii abdominale şi diminuarea proceselor
inflamatorii locale; temperatura apei având şi efect analgezic, antispastic.
 Factorul chimic-ph-ul apei (5-6 ) în comparaţie cu
cel al pielii favorizează schimbul de ioni între
mediul de baie şi tegument, suntinfluenţate
procesele osmotice intra si extracelulare ce
favorizează resorbţia exudatelor iar “mantaua de
sare” rămasă dupa baie în şanţurile invizibile ale
pielii determină prin acţiunea cristalelor o stare de
stimulare continuă a organismului .
Ca şi efecte ale apei minerale s-au constatat : reducerea
conductibilităţii pielii, reducerea hiperexcitabilităţii
nervoase în tulburari de tip nevralgic, echilibrarea
tulburărilor neurovegetative,stimularea sistemului
reticuloendotelial cu rol în apărarea organismului,
reducerea concentraţiei de acid uric seric.
Valoarea terapeutică a băii în lacurile helioterme este
deteminată pe langă aplicarea concomitentă a aero-
helioterapiei de acţiunea simultană asupra organismului
a unor stratificaţii de temperaturi şi presiuni osmotice
diferite ce cresc puterea stimulantă , revulsivă şi de
creştere a excitabilităţii neuromusculare .
IZVOARELE DE APE MINERALE

Pe langă lacurile cu ape sărate concentrate staţiunea dispune de 3 izvoare minerale: Horea
(mineralizare 6g/ l ), Cloşca( 3g/l ), Crişan (14g/l ), cu origine legată de masivul de sare şi
compoziţie cloruro-sodică bromoiodurată ce sunt folosite pentru calităţile lor în
tratamentul cu aerosoli în afecţiuni respiratorii sau în cura internă a unor afecţiuni
digestive.
Apa izvorului Horea, cloruro-sodică, uşor bicarbonatată, izotonă, atermală administată sub
forma de:
 aerosoli determină degradarea macromoleculelor de mucină,reducând vâscozitatea
expectoraţiei şi facilitând eliminarea ei; activează mişcarea cililor vibratili şi
favorizează descuamarea epiteliilor alterate.
 în cură internă stimulează secreţia gastrică, diminuă densitatea bilei ameliorând
procesele inflamatorii ale căilor biliare ducând la un drenaj mai bun al acestora ( prin
anionul bicarbonat)
Nămolul sapropelic
Al doilea factor natural terapeutic ca importanţă în Staţiunea Ocna Sibiului, el se
găseşte atât pe fundul lacurilor cât şi la o adâncime de 1-2 m înspre maluri în
straturi adânci de câţiva metri.
PROPRIETĂȚI FIZICE: consistența onctuoasă, culoarea neagră lucioasă,
granulație fină, aspect cremos, conductibilitate termică mică, căldură specifică mare
ce permite încălzirea la temperaturi ridicate, ușor suportate de organism și asigură o
transmisie constantă și lentă de căldură din nămolul în organism.
COMPOZIŢIA CHIMICĂ: 34,65%apă,6,75% componenta organică( substanţe
estrogen active, substanţe humice şi zeoliţi cu efecte schimbătoare ionice;vitamine
B2,B12,C,E,PP;substanţe organice cu rol de biostimulare) 58,5%substanţa
minerală( anioni sulfuric,fosforic,bicarbonic,iod,brom,clor, cationii:
sodiu,potasiu,fier, magneziu,mangan, aluminiu, calciu. )
EFECTE TERAPEUTICE derivate din proprietăţile fizice şi compoziţia chimică
sunt :
-vasodilataţia intensă cu îmbunătăţirea circulaţiei locale şi generale
-stimularea metabolismului tisular în general;
- restabilirea echilibrului mineral;
-efecte biostimulante şi antialergice
-efect emolient prin carbonatul de calciu din compoziţie ;
 El e folosit în terapie sub forma oncţiunilor cu nămol rece asociat cu băi de soare şi
imersie în lac pe parcursul verii sau sub forma împachetărilor calde parţiale sau
generale în interiorul bazei de tratament, în tot cursul anului.

 BIOCLIMATUL SEDATIV
Staţiunea dispune de un climat sedativ- indiferent ( de cruţare ) ce determină o solicitare
foarte slabă a sistemului nervos central şi vegetativ şi a glandelor cu secreţie internă cu
efect de punere în repaus al funcţiilor neurovegetative şi endocrine iniţial exagerate.
INDICAȚII TERAPEUTICE
Profilul de bază al staţiunii este cel reumatismal ,tratamentul poate fi profilactic, curativ
şi de recuperare. Factori naturali asociaţi în terapie cu proceduri de electroterapie , masaj
şi gimnastica medicală sunt indicaţi în:
 Afecţiuni reumatismale degenerative cronice (artroze cu diferite localizari )
 Afecţiuni reumatismale inflamatorii cronice stabilizate biologic
 Afecţiuni reumatismale abarticulare (ex tendinite )
 Afecţiuni postraumatice ale aparatului locomotor (sechele post entorse ,luxaţii, fracturi
etc )
 Afecţiuni neurologice periferice cronice
 Afecţiuni ginecologice (cervicite cronice, metroanexite cronice, sterilitatea secundară )
- cu avizul medicului specialist
 Afecţiuni cronice ORL
 Afecţiuni dermatologice ( psoriazis, keratodermii, dermatoze scuamoase)
 Boli de nutriţie şi metabolice (ex guta cu manifestari articulare în afara acceselor )
O analiză statistică a 520 de pacienţi care au urmat tratament în
Complexul Balnear Ştrand in cursul anului 2017 evidenţiiează următorele:
Vârsta: 3-83 ani
Sex: 287 F(55,19% ), 203 M(44,81 %)
Patologie:
Artroze cu diferite localizări :322 (61,92 % )
Hernie de disc lombară : 101 (19,42 % )
Hernie de disc cervicală :16 ( 3,07 % )
Tulburări de statică : 16 ( 3,07 % )
Reumatism abarticular :22(4,23 % )
Afecţiuni posttraumatice ale aparatului locomotor :12 ( 2,3 % )
Rheumatism inflamator ( SA, artrită psoriazică ) :9 (1,73 % )
Afecţiuni respiratorii ca şi patologie principală (rinite,
bronşite,astm bronşic etc):11(2,11 %)
Afecţiuni respiratorii ca şi patologie asociată -31 (5,96 % )
Afecţiuni dermatologice ca şi patologie principală-1( 0,19 % )
Afecţiuni dermatologice ca şi patologie asociată 2- ( 0,38 % )
Afecţiuni ginecologice- 2 (0,38 % )
CONTRAINDICAȚII
 Contraidicaţiile generale ale tratamentului balnear: boli infectocontagioase acute, stări
caşectice, tumori maligne, epilepsia, tulburări psihice, toxicomanii, sarcina patologică
etc;
 Contraindicaţii speciale: artrozele vârstnicilor asociate cu decompensare
cardiovasculară ,hepatorenală şi ateroscleroza avansată,guta cu nefropatie,boala
Basedow,adenomul toxic şi gusa hipertiroidizată;
 Apa izvorului Horea e contraindicată pacienţilor cu ulcer gastroduodenal, gastrite
hiperacide , hemoragii ale aparatului digestiv, persoane în varstă cu decompensare
cardiacă sau renală.
BAZA DE TRATAMENT
În prezent,în staţiunea Ocna Sibiului funcţionează o singură
bază de tratament în cadrul Complexului Balnear Ştrand (
vechea bază fiind închisă din 2013) ce dispune de :
 Compartiment de hidroterapie (Piscină interioară cu
apă sărată încalzită la 33C, hidromasaj,afuziuni
alternante);
 Compartiment de electroterapie ( curenţi de joasă,
medie frecventă, ultrasunet, biostimulare laser )
 Compartiment de termoterapie ( împachetări calde cu
nămol, saună )
 Compartiment de mecanoterapie (masaj)
 Compartiment de pneumoterapie ( aerosoli )
 EKG

Imagini baza de tratament


IMAGINI DIN BAZA DE TRATAMENT

Piscina interioară cu apă Împachetarea cu nămol (sus) Aparat biostimulare LASER


sărată încălzită Aparatele de aerosoli (jos)
CONCLUZII
Situată în apropierea oraşului Sibiu , a aeroportului internaţional Sibiu, autostrăzii A3,
Staţiunea Ocna Sibiului este uşor accesibilă atât turiştilor din ţară cât şi din străinătate.
Prin bogăţia de factori terapeutici naturali reprezentaţi de:apele sărate concentrate ale
celor aproximativ 50 de lacuri saline, cu concentraţie ajunsă pâna la saturaţie datorită
contactului direct al apei cu masivul de sare și renumite pentru fenomenul de heliotermie;
cele 3 izvoare de ape minerale: Horea,Cloşca,Crişan; nămolul sapropelic şi bioclimatul
sedativ , staţiunea oferă posibilităţi de tratament într-o gamă largă de afecţiuni ale
aparatului locomotor (postraumatice, reumatismale degenerative,abarticulare sau
inflamatorii), afecţiuni neurologice periferice, afectiuni respiratorii, dermatologice,
ginecologice etc.
La ora actuală staţiunea oferă spaţii de cazare (Hotel Ştrand şi pensiunile din zona) şi o
bază de tratament cu dotările amintite anterior ce permit tratament în tot cursul anului.
Se impun însă adoptarea unor strategii viabile pentru dezvoltarea sectorului balnear in
Ocna Sibiului şi valorificarea potenţialului enorm al factorilor naturali de care staţiunea
dispune.
S-au facut primii paşi în acest sens prin:

 efectuarea unor analize recente ale apelor minerale şi nămolului


 începerea unor studii pe diverse grupe de patologie , în colaborare cu Asociaţia de
Balneologie, studii în derulare şi ale caror rezultate vor fi prezentate ulterior.
 este în curs de construcţie un nou hotel ce va oferii noi spaţii de cazare moderne ,
săli de conferinţe,restaurant
 este in curs de renovare compexul vechi cu hotel, restaurant şi probabil în viitor
vechea bază de tratament
 ar fi benefică amenajarea unor trasee speciale pentru cura de teren