Sunteți pe pagina 1din 1

Baladă Populară - Mioriţa

Pe-un picior de plai, în câmp de mohor, Tras printr-un inel?


Pe-o gură de rai, Să spui lui vrâncean Feţişoara lui,
Iată vin în cale, Şi lui ungurean Spuma laptelui;
Se cobor la vale, Ca să mă îngroape Musteţioara lui,
Trei turme de miei, Aice, pe-aproape, Spicul grâului;
Cu trei ciobănei. În strunga de oi, Perişorul lui,
Unu-i moldovan, Să fiu tot cu voi; Peana corbului;
Unu-i ungurean În dosul stânii Ochişorii lui,
Şi unu-i vrâncean. Să-mi aud cânii. Mura câmpului? "
Iar cel ungurean Aste să le spui, Tu, mioara mea,
Şi cu ce-l vrâncean, Iar la cap să-mi pui Să te-nduri de ea
Mări, se vorbiră, Fluieraş de fag, Şi-i spune curat
Ei se sfătuiră Mult zice cu drag; Că m-am însurat
Pe l-apus de soare Fluieraş de os, Cu-o fată de crai,
Ca să mi-l omoare Mult zice duios; Pe-o gură de rai.
Pe cel moldovan, Fluieraş de soc, Iar la cea măicuţă
Că-i mai ortoman Mult zice cu foc! Să nu spui, drăguţă,
Ş-are oi mai multe, Vântul, când a bate, Că la nunta mea
Mândre şi cornute, Prin ele-a răzbate A căzut o stea,
Şi cai învăţaţi, Ş-oile s-or strânge, C-am avut nuntaşi
Şi câni mai bărbaţi, Pe mine m-or plânge Brazi şi paltinaşi,
Dar cea mioriţă, Cu lacrimi de sânge! Preoţi, munţii mari,
Cu lână plăviţă, Iar tu de omor Paseri, lăutari,
De trei zile-ncoace Să nu le spui lor. Păserele mii,
Gura nu-i mai tace, Să le spui curat Şi stele făclii!
Iarba nu-i mai place. Că m-am însurat
- Mioriţă laie, Cu-o mândră crăiasă,
Laie bucălaie, A lumii mireasă;
De trei zile-ncoace Că la nunta mea
Gura nu-ţi mai tace! A căzut o stea;
Ori iarba nu-ţi place, Soarele şi luna
Ori eşti bolnăvioară, Mi-au ţinut cununa.
Drăguţă mioară? Brazi şi paltinaşi
- Drăguţule bace, I-am avut nuntaşi,
Dă-ţi oile-ncoace, Preoţi, munţii mari,
La negru zăvoi, Paseri, lăutari,
Că-i iarbă de noi Păserele mii,
Şi umbră de voi. Şi stele făclii!
Stăpâne, stăpâne, Iar dacă-i zări,
Îţi cheamă ş-un câine, Dacă-i întâlni
Cel mai bărbătesc Măicuţă bătrână,
Şi cel mai frăţesc, Cu brâul de lână,
Că l-apus de soare Din ochi lăcrimând,
Vreau să mi te-omoare Pe câmpi alergând,
Baciul ungurean Pe toţi întrebând
Şi cu cel vrâncean! Şi la toţi zicând:
- Oiţă bârsană, "Cine-a cunoscut,
De eşti năzdrăvană, Cine mi-a văzut
şi de-a fi să mor Mândru ciobănel,
1