Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE

JOC DIDACTIC

DATA: 17 mai 2019

GRĂDINIȚA: P.P. Nr.5, LUGOJ

PROF. Nicoară Liliana

GRUPA: mică

TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă?

SUBTEMA/ PROIECTUL: A sosit vara!

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul Științe

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Cunoașterea mediului

TEMA ACTIVITĂȚII: „Ghicește și potrivește”

MIJLOC DE REALIZARE: Jocul didactic

TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi și deprinderi

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
să recunoască și să descrie verbal caracteristici ale anotimpului vara;
să recunoască jetoanele cu imagini specifice anotimpului vara.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitive:
să diferențieze în mod corect anotimpurile
să denumească în mod corect cel puțin două caracteristici
ale anotimpului vara
b) afectiv-atitudinale:
să participe cu interes la activitatea desfășurată
c) psiho-motorii:
să păstreze o poziție corectă pe scăunele în timpul activității

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Metode şi procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația, exercițiul, jocul, problematizarea

Resurse materiale: jetone, imagine A3 cu Zâna Vară, panou, cutia de la Zâna Vară, scrisoarea de la Zâna Vară

Forme de organizare: frontală, individuală

Forme de evaluare: continuă

Locul de desfășurare: sala de grupă

Durata: 10-15 minute

Bibliografie:
M.E.C.I. - Curriculum pentru învățământul preșcolar (3 – 6/7 ani), București, 2008
Laura Colceriu, Metodica predării activităților instructiv – educative în grădinița de copii, 2010.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele activității Activitatea educatoarei STRATEGII DIDACTICE Evaluare


Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățare organizare

1. Momentul Asigur climatul necesar desfășurării activității, în bune instructajul


organizatoric condiții: așezarea scăunelelor în semicerc și pregătirea conversația
materialului didactic.
Înțelegerea
2. Captarea atenției Voi realiza captarea atenției și introducerea în activitate cu conversația mesajului
Scrisoarea frontal
ajutorul unei cutii fermecate trimisă de Zâna Vară, împreună transmis
de la zâna
cu o scrisoare. Vor afla însă la ce le vom folosi doar dacă vor
fi cuminți și atenți. Vara Înțelegerea
mesajului
3. Reactulizarea Le voi pune copiilor câteva întrebări legate de anotimpuri: conversația surpriza frontal transmis
cunoștințelor Ce anotimpuri cunoașteți?
Ce se întâmplă pe 1 iunie?
În ce anotimp ne aflăm acum?
Cum este vremea vara?
Ce flori de vară cunoașteți?

4. Anunțarea temei și a Îi voi anunța pe copii că ne vom juca „Ghicește și conversația Frontal
obiectivelor potrivește”, prezentându-le totodată și obiectivele într-un demonstrația Individual Înțelegerea
mod accesibil. mesajului
transmis
5. Dirijarea învățării Le voi citi apoi scrisoarea de la Zâna Vară, scrisoare în care Conversația Frontal
sunt explicate regulile jocului: explicația
- fiecare copil va participa la joc Înțelegerea
- fiecare răspuns corect va fi recompensat cu aplauze mesajului
- nimeni nu va vorbi neîntrebat; cine știe răspunsul, va ridica transmis
mâna.

Va veni un copil care va extrage din cutia fermecată un jeton. Frontal


Copilul va trebui să spună dacă imaginea este potrivită
anotimpului vara. Dacă imaginea nu va corespunde, copilul
va trebui să motiveze răspunsul.
Se va realiza mai întâi jocul de probă. Un copil va ieși în fața
celorlați și va urma etapele și regulile stabilite.
După efectuarea jocului de probă, se va desfășura jocul
propriu-zis.

Varianta 1
Respectându-se regulile jocului, alți câțiva copii vor extrage
imagini din cutia fermecată, urmând exemplul jocului de
probă.
Varianta 2(complicarea jocului) Exercițiul Zâna Vara Înțelegerea
Pe un panou așezat în fața semicercului, se va afla o imagine Mesajului
cu Zâna Vară. Copiii vor extrage dintr-un coșuleț unele Coșuleț cu transmis
elemente caracteristice verii (fructe, flori, spice de grâu, jetoane
soare, curcubeu), dar și elemente corespunzătoare altor
anotimpuri (ghiocei, frunze uscate, fulgi). Dintre acestea,
copiii vor trebui sa le aseze langa Zâna Vară doar obiectele
specifice anotimpului vara.
6. Fixarea și După, îi voi împărți pe copii în două grupe: grupa fetelor și Pe grupe
consolidarea grupa băieților. Grupa fetelor se va numi „grupa
cunoștințelor Margaretelor”, iar cea a băieților se va numi „grupa
Macilor”.
Pentru realizarea feed-back-ului și obținerea performanței, le Margarete
voi spune două ghicitori. Prima va fi pentru „grupa Maci
Margaretelor”, iar a doua pentru „grupa Macilor”. ghicitori
„E rotund și-ngălbenit,
Chiar din cer a răsărit.
Ziua întreagă strălucește
Și pământul încălzește.
Cine este?”
(Soarele)
“Soarele dogorește,
Macul înflorește,
Grâul e aurit, Conversația
Ce anotimp a venit?”
(Vara)

7. Încheierea activității Se vor face aprecieri generale și individuale asupra modului conversația recompense frontal Aprecieri
de participare la activitate și se vor oferi recompense. verbale

S-ar putea să vă placă și