Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.2.

Proiectarea unei programe de opțional (120 min)

La alegere:
 Elaborați un set coerent de competențe generale, competențe specifice și activități de învățare
asociate care ar putea sta la baza unei propunere de programă de opțional pentru învățământul
primar, în acord cu modelului curent de proiectare.
SAU
 Comparați modelul de proiectare al unei programe școlare pentru o disciplină opțională cu actualul
model de proiectare utilizat în învățământul primar, evidențiind aspectele convergente și
divergente cu acesta.

Programa școlară pentru o disciplină opțională Programele școlare


Model de proiectare bazat pe competențe
Aceeași structură:
notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare, lista de conținuturi,
sugestiile metodologice și bibliografia
-este realizată de către cadrul didactic -sunt realizate la nivel național

„Curriculum relevant, educațiedeschisăpentrutoți” - CRED


Proiectcofinanțat din Fondul Social European prinProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020