Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM

Motto: Direcția Educație Sîngerei


Instituția Publică Liceul Teoretic „OLIMP”
,,Toate întâmplările se prefac în cuvinte...”

Vasile Romanciuc

Motivația:
Cunoașterea scrierilor, fire iscoditoare, aerul
întremător, diversitatea semantică și etică de
nedezmințit a liricii tihnite , calme a lui Vasile
Romanciuc.

Scopul: Valorificarea competențelor de creativitate,


literar-lingvistice ale elevilor.
Ședința Cenaclului raional, literar-artistic
Obiective:
,,Floarea neamului”
1. Formarea aptitudinilor literar-artistice, creative
ale elevilor; or.Sîngerei, L.T.,,Olimp”, Clasa viitorului
2. Cultivarea gustului etico-estetic pentru valorile On-line
național-culturale; Genericul: La izvoarele poeziei lui Vasile Romanciuc.
3. De a pune în lumină arta cuvântului și de a 30.01.2021
valorifica energia vitală a cuvântului artistic.
DEMERSUL ACTIVITĂȚII
Timp Activități Responsabili
10:00 Intonarea imnului Cenaclului Participanții
literar ,,Floarea neamului”
10:05- Exordiu. Cucoș Larisa , șefa Comisiei metodice
10:15 Limbă și comunicare
10:15- Discurs organizațional. Ion Roșca, Preşedintele Consiliului
10:20 Raional al SEŞ
Laborator de creație
Cântecul ,,Dacă n-ar fi să fie ”
1 Text : Vasile Romanciuc.Interpretă:
Nicoleta Gherman, clasa a 9-a ,,A”
Curcubeul liricii lui Vasile
2 Romanciuc.
Profesorii de
Linii și forme de cuvânt în viziunea
3 creatorilor de frumos. Limba și
4 Acrostih – caligrame. literatura română
10:20-
11.00 5 Actorul cameleon.
6 Exerciții de dicție.
7 Prezentarea revistei
,,Interferențe”
Dans popular ,,Busuioc”.
8 Ansamblul de dansuri populare Andrian Chiriac, coregraf
,,Andrieș”
Creații proprii ale membrilor Profesorii de limba și literatura
11:00- Cenaclului literar ,,Floarea neamului” română din raion
11:20
11:20- Gânduri de suflet și de destin. Profesorii de limba și literatura
11:30 Vasile Romanciuc română
11:30- Diverse. Ion Roșca , Preşedintele Consiliului
11:50 Raional al SEŞ
11:50 Intonarea imnului Cenaclului Participanții
literar ,,Floarea neamului”