Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Virginia Alexe Gabriela Bărbulescu Violeta Dascălu Daniela Ioniţă

GEOGRAFIE
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina de învăţământ: Geografie
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe săptămână: 1

Planificare calendaristică orientativă

Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii


de de
învăţare ore

SEMESTRUL I
1. 1.1; Orizontul apropiat 3 I-II-III
Orizontul 1.2; Orientarea și distanțele în orizontul
apropiat, 2.1; apropiat
orizontul 2.3; - Clasa, școala, cartierul, localitatea
local 3.1; - Planul clasei, planul locuinței, planul
3.2; școlii, planul cartierului și al localității
3.3;
3.4; Modificări observabile în realitatea 1 IV
4.1; înconjurătoare
4.2. - Repere observabile: ziua, luna, anul
- Repere convenţionale: calendarul
Punctele cardinale 1 V
- Mijloace şi instrumente de orientare
- Soarele, mijloc de orientare

Orizontul local 3 VI-VII-VIII


- Linia orizontului
- Descrierea orizontului local
- Harta
- De la orizontul local la regiune şi ţară

Recapitulare – Evaluare 1 IX
Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de de
învăţare ore

2. 1.1; Limite și vecini 2 X-XI


Elemente 1.2; Relieful: caracteristici generale și
de 1.3; trepte de relief
geografie 3.1; Clima, vegetația, animalele şi solurile, 3 XII-XIII-
generală 3.2; apele XIV
4.1;
4.2; SEMESTRUL al II-lea
4.3.
Locuitorii și așezările omenești 2 I-II

Activitățile economice 3 III-IV-V


- Resurse și activități industriale
- Principalele produse agricole
- Căile de comunicație
Recapitulare - Evaluare 1 VI

3. 1.1; Marile unități geografice ale României 2 VII-VIII


Elemente 1.2; – caracteristici generale (pe trepte de
de 1.3; relief)
geografie 2.3; Carpații
regională 3.1; Dealurile și podișurile 1 IX
3.2;
3.3; Câmpiile. Delta Dunării 1 X
3.4;
Caracteristici geografice ale regiunii în 1 XI
4.1;
care este situat orizontul local
4.2;
- Elemente de prezentare ale unei regiuni
4.3.
(poziție geografică şi limite, caracteristici
naturale, resurse și activități economice)
- Caracterizarea regiunii din jurul
orizontului local
Organizarea administrativă a 3 XII-XIII-
României XIV
- Organizarea administrativă actuală
- Orașul București – caracterizare
geografică
- Caracterizarea geografică a județului și
a localității în care este situat orizontul
local
Recapitulare - Evaluare 1 XV
Unitatea Competenţe Conţinuturi Nr. Săptămâna Observaţii
de de
învăţare ore

4. 1.1; România în Europa 1 XVI


România 1.2; - Poziția geografică a României în
în Europa 1.3; Europa: limite și vecini
și pe glob 2.3; - Țările vecine: denumire, capitală
3.1; Europa – un continent al planetei 1 XVII
3.2; - Europa – scurtă caracterizare geografică
3.3; - Europa și România – elemente comune
3.4; - Uniunea Europeană
Terra – planeta noastră, o planetă a 1 XVIII
4.1;
sistemului solar
4.3.
- Caracteristici generale (formă, mărime,
mișcări)
- Continente și oceane
- Planiglobul – imaginea Terrei
Recapitulare - Evaluare 1 XIX

5. 1.1; 2.3; 4.1; Recapitulare finală 1 XX


Geografia 1.2; 2.2; 3.1;
în viaţa 3.4 ;4.2;1.3;
noastră 2.1; 3.2 ;3.3;
4.3