Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație pentru început de an școlar

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU PĂRINȚI

Subsemnatul_____________________________________________

în calitate de părinte/tutore legal al elevului______________________________,

născut la data de ___________, cu domiciliul în __________________________,


din clasa a __________, IP Gimnaziul ,,Tudor Dron” cunoscând prevederile cu
privire la falsul în declarații, declar pe propia răspundere că :

*voi verifica starea de sănătate zilnic a copilului – înainte de a merge la școală și la


apariția semnelor de boală se va izola acasă;

*că îl va aduce la și îl va lua pe copil de la școală( ciclul primar, clasa I) o persoană


nu mai în vârstă de 63 ani- recomandabil una și aceeași;

*privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție aplicate de instituția de


învățământ pentru controlul infecției Covid-19.

Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios


(febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături,
rinoree, etc.);

 Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19;


 Copilul nu a venit în contact cu o persoană testată pozitiv pentru această
afecțiune.

Nu voi aduce copilul în colectivitate dacă prezintă simptome specific unei afecțiuni
cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de
respirație, diaree, vărsături, rinoree, etc.)

Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare

 nu a avut nici o problemă de sănătate;


 a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical.

În cazul în care copilul în ultimele 14 zile a fost în contact cu o persoană testată


pozitiv sau a avut în ultimele zile probleme de sănătate pentru care a necesitat
consult medical, anexez o copie a documentelor medicale (certificat medical).

Data_________________ Semnătura______________________