Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova

la lucrarea de laboraator Nr. 11


Tema : Determinarea componentei orizontale a inducţiei cîmpului
magnetic al Pămîntului

A efectuat studentul grupei AI-021 Mîrzîncu Ruslan


A verificat conferinţiarul Rusu

Chişinău 2004
Sopul lucrării :studiul elementelor câmpului magnetic terestru şi
determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic
al Pământului cu ajutorul busolei de tangente .

Aparate şi accesorii : busola de tangente ,ampermetru, reostat ,


sursă de curent continuu , întrerupător , comutator , fire de
conexiune .

Schema instalaţiei :

Legendă : A ampermetru
R reostat
E sursă de curent continuu
U întrerupăor
GT busolă

Formulele de calcul : ϕ med=(ϕ 1 + ϕ 2 )/2


H=n*I/2R*tgϕ med
n= 300– numărul de spire
R= 90mm = 0.09 m
Tabelul de măsurări şi calcule :
N I ϕ 1 ϕ 2 ϕ med tg ϕ Bo Bo E Bo+B
µ o

A gra grad grad A/m A/m % A/m


d
1 0. 57 40 48.5 1.130 23.89 53,4 29, 234,16
2 3 70 46 58 1.600 16.87 4 5 275,29
3 0. 80 53 65.5 2.194 262,5 63,5 30, 341,77
5 3 0
0. 79,2 30,
7 7 2
Med. 0, 69 46,3 57.3 0,200 218,2 65,4 29, 283,74
5 3 3 6 4 1 9

Calcule necesare :
Ho1= 18*0,3/2*0,1*1.130= 23.89 A/m
Ho=23.89(0,005+2*0,005*8,5)=2.1501 A/m

Deducerea formulei : Ho=n*I/2R*tg2


lnHo=ln n+ lnI –ln2-lnR -lntg ϕ
dHo/Ho=dI/I-dR/R-dtg ϕ / tg ϕ
HoHo=I/I + R/R+ 2 ϕ /sin2 ϕ
Ho=Ho(I/I+2ϕ /sinϕ ) ;

Calcularea erorii :
Ε = Ho/Ho * 100%
E1= 9 % ;

Rezultatul final :
Ho1= 23.89 A/m
Ho2= 16.87 A/m
Ho3= 12.30 A/m

Concluzie : studiind elementele câmpului magnetic terestru şi


determinînd componenta orizontală a inducţiei câmpului magnetic
al Pământului cu ajutorul busolei de tangente putem calcula
componenta orizontală a inducţia cîmpului magnetic al Pămîntului .