Sunteți pe pagina 1din 30

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Manual măsuri organizatorice în vederea prestării de servicii medicale


pacienților COVID-19 internați ATI

I. MĂSURI ORGANIZATORICE
Conform Ordinului nr. 1791/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în
contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistență
medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei
cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2,
începând cu data de 19.10.2020 Spitalul Clinic de Recuperare Iași a fost desemnat pentru
organizarea asistenței medicale de terapie intensivă în cadrul Secției Clinică ORL-ATI- 5
paturi.
I.1 Organizarea personalului

Personalul medical care deservește compartimentul ATI COVID ORL este asigurat de:
• Medicii secției ORL, medicii ATI ORL cu suport din partea medicilor ATI Ortopedie,
precum și de medici contract gărzi, în funcție de necesități. Programul medicilor este
de 7 ore plus gardă conform liniei de gardă ATI ORL aprobată în urma adresei nr.
105830/20.10.2020.
Telefon linie gardă secție ORL: 0771762233
Telefon linie gardă ATI ORL: 0747237769
• Asistentele și infirmierele ATI ORL, Bloc operator ORL și ATI Ortopedie- în funcție
de necesități. Programul asistentelor și infirmierelor este de 12/24.

Medicul coordonator al compartimentului ORL-ATI COVID este dr. Andrioaie Narcis -


tel: 0766484575, înlocuitor dr. Ursu Irina tel. 0723234540.
Pentru gestionarea pacienților COVID-19, Spitalul Clinic de Recuperare Iași are
încheiat contract de prestări servicii cu un medic infecționist. În cazul necesității administrării
tratamentului specific COVID-19, medicul infecționist colaborează cu directorul medical/
coordonator ATI, medicul de gardă pentru asigurarea tratamentului specific.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Activitatea operatorie a secției ORL se va desfășura începând cu 09.11.2020 în cadrul


Blocului Operator Ortopedie de la etajul 2 al Spitalului Clinic de Recuperare Iași, după
următorul program:
• 1 săptămână Secția Clinică ORL;
• 2 săptămâni Secția Clinică Ortopedie Traumatologie.

I.2 Organizarea spațiului


• Compartimentul ATI ORL se organizează astfel încât în cadrul acestuia să se poată
asigura servicii medicale pacienților diagnosticați COVID -19 care necesită terapie
intensivă, conform schiței din Anexa 1 atașată.
• Căile de acces, precum și toate spațiile se semnalizează prin afișe, panouri sau benzi
marcaj podea, zona roșie însemnând zonă murdară, zona albastră- zonă curată;
• În spațiul de îmbrăcare/ dezbrăcare se amplasează un afiș cu pașii de urmat;
• La intrarea în spațiul de dezbrăcare se pune un covor de docontaminare/ cuvă cu soluție
dezinfectantă clorigenă;
• În zona de dezbrăcare se trasează marcaje de separare zonă murdară ( locul efectiv de
dezbrăcare / zonă curată ( locul în care se pășeste după dezbrăcare).
• Pentru vizierele sau ochelarii cu utilizare multiplă se instalează în zona de dezbrăcare
o măsuță pe care este așezată o cuvă cu detergent-dezinfectant pentru ca aceste tipuri
de materiale să fie scufundate direct după utilizare în soluția detergent-dezinfectantă.
• În zona curată a zonei de dezbrăcare se amenajează un spațiu destinat depozitării
echipamentelor de unică folosință ( halat de unică folosință, papuci) necesare în cazul
expunerii echipamentului de spital ;
• Spațiu lucru asistente, spațiu medici ATI este sector administrativ, sector curat.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

II. CIRCUITUL PERSONALULUI

II.1 La intrare în compartiment ATI ORL COVID personalul:


• folosește intrarea exterioară corp B parter ( ATI ORL / Sterilizare ), conform
Anexa 1;
• se schimbă în echipamentul pus la dispoziție de spital în spațiul amenajat vestiar
din partea stângă, lâsând obiectele personale ( telefon, chei, poșetă, laptop, etc.)
la nivelul vestiarului;
• merge în spațiul de îmbrăcare unde se echipează cu echipament personal de
protecție corespunzător, pentru a intra în zona cu pacienți ATI COVID;

II.2 La ieșirea din salon ATI COVID


• înaintea de ieșirea din salon ATI cu pacienți COVID, personalul medical / auxiliar
dezinfectează mănușile exterioare cu soluție hidroalcoolică 20”;
• la intrarea în spațiul de dezbrăcare personalul va staționa minim 1 minut pe covorul
de decontaminare/ în cuva cu soluție dezinfectantă clorigenă;
• personalul dezbracă echipamentul de protecție (EPP) în spațiul special amenajat,(
marcat zonă murdară), urmând cu atenție pașii afișați;
• imediat după dezbrăcare, personalul introduce echipamentele de protecție de unică
folosință în saci de plastic galbeni marcați pericol infecțios- COVID amplasați în
cutii de deșeuri infecțioase;
• imediat după dezbrăcare personalul introduce echipamentele de folosință multiplă,
cum ar fi ochelarii, viziera direct în cuva cu detergent-dezinfectant;
• personalul pășește după efectuarea pașilor anteriori în zona curată, marcată la
nivelul pardoselei;
• personalul se schimbă de echipamentul de spital în zona vestiar, după care părăsește
spitalul conform schiței din Anexa 1.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

II.3 Măsurile de precauție necesare a fi luate în eventualitatea unor greșeli/ accidente

Expunere echipament de spital în urma dezbrăcării EPP:


• se dezbracă echipamentul de spital și se lasă pentru a fi colectat în saci galbeni, în
vederea spălării/ dezinfecției acestuia;
• se îmbracă echipamentele de unică folosință aflate în spațiul special amenajat în
zona curată a spațiului de dezbrăcare.

Expunere piele
• se șterge partea contaminată a pielii cu un tifon/ servețele curate;
• se aplică alcool 75% pe piele;
• se lasă să acționeze timp de 3 minute pentru dezinfecție;
• se clătește bine sub jet de apă.

Expunere mucoase precum ochii - se clătește cu ser fiziologic din abundență pentru
dezinfecție;
Expunerea directă a tractului respirator
• se face gargară cu ser fiziologic din plin;
• se introduce un bețișor cu vată în alcool 75%;
• se șterge prin mișcări circulare cavitatea nazală.
Lezionarea cu obiecte ascuțite
• se curăță zona lezionată sub jet de apă;
• se aplică dezinfectant cu alcool 3%.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

III. CIRCUITUL PACIENTULUI

• Pacienții care se pot transfera în compartiment ATI COVID sunt pacienti din cadrul,
UPU Spital Sf. Spiridon, Spital Boli Infecțioase Iași, Spital Pneumoftiziologie Iași, sau
secție Recuperare Respiratorie- COVID din cadrul Spitalului de Recuperare Iași. Pentru
realizarea transferului personalul medical din cadrul spitalelor anterior menționate
trebuie să contacteze coordonatorul compartimentului ATI COVID: dr. Narcis
Andrioaie.
• În momentul sosirii ambulanței, personalul pazei anunță telefonic coordonatorul
compartimentului ATI COVID / personalul aflat în zona curată.
• Ambulanța este direcționată de către personalul de pază către intrarea exterioară corp
B ATI ORL / STERILIZARE, pentru predarea pacientului;
• La sosirea ambulanței, personalul medical iese afară, preia actele, urmărește ca holul
să fie liber și coordonează transportul pacientului în condiții de siguranță pe circuitul
descris în Anexa 1 atașată.
• Pacienții sunt cazați în saloanele amenajate respectându-se distanța de 1m;
• Personalul medical preia documentele pacientului pe care le transmite în format
electronic la Serviciul Primire Bolnavi pentru întocmire FOCG și le depozitează în zona
administrativă- zona curată.
• Personalul Serviciului Primire Bolnavi întocmește FOCG și o transmite cu ajutorul
personalului suport către ATI COVID; predarea primirea FOCG se face la nivelul ușii
interioare de acces ATI ORL ( dinspre lift);
• Întocmirea FOCG la internare în afara programului de lucru a Serviciului Primire
Bolnavi se realizează de personalul din cadrul secției ORL;
• Depozitarea FOCG se face în zona curată, administrativă ( spațiu lucru medici/
asistente) unde se realizează și completarea acestora cu datele transmise telefonic de
personalul din spațiul ATI COVID de pe nr. tel 0727435976 - zonă roșie.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

IV. ORGANIZAREA ASISTENȚEI MEDICALE PENTRU PACIENȚII


COVID
➢ Personalul medical care deservește zona ATI COVID se concentrează doar pe îngrijirea
pacienților, fiind scutit de orice activitate care poate fi făcută în zona non-COVID.
➢ Informațiile medicale (indicațiile de investigații, temperatură, tensiune, diureză, aport
lichidian, etc.), manevrele efectuate, consumurile de materiale sanitare, medicamente,
materiale de curățenie, dezinfectanți, EPP, starea pacientului, precum și eventualele
urgențe sunt transmise de către personalul medical din cadrul zonei ATI COVID în
zona administrativă ( a se vedea Anexa 1) cu ajutorul telefonului existent în zona
roșie.Transmiterea telefonică se realizează folosind numerele de telefon:
TELEFON ZONĂ MURDARĂ ATI COVID: 0727435976
TELEFON ZONĂ CURATĂ ATI COVID: 0722896949
➢ Avizul de internare/ externare se dă:
• dimineața de către medicul șef secție ORL/ înlocuitor;
• după-amiaza și zile nelucrătoare de către medicul de gardă ORL.

➢ Diagnosticul la internare este cel cu care este transferat pacientul, iar ca diagnostice
secundare sunt trecute toate comorbiditățile pacientului urmate de diagnosticul U 07.1
„Covid-19 cu diagnostic identificat”
➢ Pacientul se transferă doar în aplicația informatică de pe secție ORL în compartiment
ATI;
➢ Indiferent de starea la externare (externat vindecat, transferat la alt spital sau decedat),
pacientul se transferă din nou în aplicația informatică în secția ORL. Nu se externează
din aplicația informatică direct din Compartiment ATI;
➢ Tratamentul utilizat în tratarea pacienților cu COVID-19 internați în cadrul Spitalului
Clinic de Recuperare Iași va respecta Protocolul Național prezentat prin Ordinul nr.
860/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020
pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2
actualizat și anexat prezentului manual.
➢ Decizia pentru tratamentul specific COVID-19 o ia medicul infecționist în colaborare
cu directorul medical/ coordonator ATI, medic gardă.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

➢ Asistenta medicală care deservește zona ATI COVID își organizează activitatea centrat
pe câte un pacient și nu centrat pe o manevră ( recoltare, tratament) ca de obicei.
➢ Înainte de a se duce la un bolnav, asistenta consultă recomandările specifice acelui
pacient. Apoi aceasta încarcă pe masa mobilă de recoltare/ tratament toate materialele,
medicamentele necesare pentru recoltarea, tratamentul, manevrele specifice fiecărui
bolnav. Masa de lucru trebuie să aibă atașat un recipient pentru colectare deșeuri
înțepătoare/ tăietoare.
➢ Asistenta se deplasează la un pacient cu masa pregătită și va efectua în calup: recoltări,
tratamente, pansamente, etc).
➢ Din camera de lucru a asistentelor, personalul medical al compartimentului ATI
COVID supraveghează pacienții și prin sistemul video instalat.
➢ În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, se aplică procedura de urgență
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital;
➢ În cazul pacienților cu comportament agresiv, se aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
➢ În cazul pacienților care necesită suport psihologic, se contactează medicul de gardă
Secție Neurologie la nr. de tel 0771762233 și psihologul spitalului la nr. de tel:
0762121425
➢ În cazul pacienților care necesită asistență religioasă se ia legătura cu preotul unității
la nr. de tel: 0763644831
➢ În cazul apariției unei situații de urgență pentru personalul aflat în spațiu ATI COVID
( de natură medicală, pacient agresiv, etc), se alertează fără a părăsi zona ATI COVID
personalul aflat în zona administrativă care va interveni în cel mai scurt timp posibil.
➢ În cazul în care este necesară realizarea de investigații imagistice pentru pacienții ATI
infectați cu COVID-19 se procedează astfel:
• după terminarea programului cu pacienții spitalului medicul/ asistentul de la
Radiologie anunță personalul din zona ATI COVID când se pot aduce pacienți
COVID pentru efectuare investigații imagistice;
• personalul din zona murdară, echipat COVID pregătește pacientul pentru
trasport Laborator Radiologie și RETUR ( îl echipează cu mască FPP2, halat
UF, capelină, botoși, mănuși ) și îl însoțește pe următorul circuit:
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Ieșirea interioară ATI ORL ( dinspre lift) - Rampă - Laborator


Radiologie și imagistică medicală
• În vederea transportului se eliberează holul, se blochează ușile către tronsoanele
conexe, se interzice accesul în zona de tranzit pe perioada transportului
pacientului COVID ATI către Laborator Radiologie;
• Pe întreg traseul pacientului către Radiologie se face dezinfecția terminală de
către o infirmieră de pe secție, la propunerea Serviciului Primire Bolnavi;
➢ Toate tipurile de deșeuri provenite din sectoarele care tratează pacienți cu COVID-19
sunt tratate ca deșeuri infecțioase.
➢ În spațiile în care sunt cazați pacienți infectați cu COVID-19 curățenia și dezinfecția
se efectuează de trei ori pe zi utilizând doar dezinfectanți de nivel înalt.
➢ La externarea unui pacient ( ameliorare/ deces), acesta va fi însoțit de foaia de
observație stocată în zona curată.
➢ Aparținătorii vor fi informați telefonic de către medicul curant / gardă ATI în legătură
cu cazurile severe/ critice și despre survenirea decesului.
➢ La externarea pacienților, obligatoriu, în spațiul de cazare (salon) se va realiza
dezinfecția de nivel înalt prin nebulizare, urmată de curățenie.

Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

V. CIRCUITUL DOCUMENTELOR

➢ Toate actele medicale ( FOCG, plan îngrijire, etc), cu excepția consimțămintelor/


solicitărilor de externare a pacienților stau doar în zona administrativă ( curată- spațiu
lucru asistente, spațiu medici);
➢ Consimțământul informat – supraveghere, monitorizare, terapie ( Anexa nr. 2), Raport
privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgență, pentru pacienții care se află
în imposibilitatea de a completa consimțământul informat - Anexa 3, precum și
Solicitarea pacientului de externare la cerere ( Anexa 4) stau la nivelul zonei COVID
( zona roșie).
➢ Consimțămintele și solicitările de externare completate se vor colecta într-un dosar /
cutie dedicate/ă. În FOCG, în zona administrativă se scrie la consimțământ că există
completat în zona de izolare. Dosarele/ cutiile cu consimțămintele și solicitările de
externare se arhivează după dezinfectare fără a mai fi introduse în FOCG specifică.
➢ În situația în care pacientul solicită externarea, iar medicul recomandă prelungirea
izolării, medicul curant/ de gardă informează și solicită pe platforma CAPESARO
emiterea deciziei de izolare/ prelungire a izolării.
➢ De pe platforma CAPESARO, medicul curant/ de gardă descarcă DECIZIA prin care
confirmă sau infirmă măsura izolării sau a prelungirii izolării recomandate de medic
care de asemenea stă în zona COVID ( murdară).

Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

VI. CIRCUITUL HRANEI

Producere și împărțire: personal bloc alimentar


Distribuire: recipient de unică folosință

Transport:
• cărucioare de inox destinate alimentelor aflate în antecamera Blocului alimentar
• de către personal bloc alimentar

Circuit: ieșire bloc alimentar hol tronson C intrare ATI ORL transfer la
nivelul ușii de către infirmieră a recipientelor de pe căruciorul de la blocul alimentar pe
căruciorul din zona ATI COVID fără a exista contact fizic direct.

După distribuirea porțiilor, resturile alimentare sunt tratate ca deșeuri infecțioase ( sac
galben plasați în cutie de carton);
Cărucioarele cu care a fost transportată masa pacienților cu COVID-19 se
dezinfectează prin ștergere cu detergent dezinfectant;
Transportul se face în intervalul orar stabilit respectând precauțiunile standard.

Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

VII. CIRCUITUL PROBELOR DE LABORATOR

Toate probele recoltate pentru investigațiile de laborator sunt considerate ca fiind


potențial infecțioase.
Personalul medical care recoltează probele are obligația de a utiliza EPP adecvat
COVID-19.

1. Probele recoltate etichetate corespunzător sunt introduse de asistentă într-o primă pungă
la nivelul zonei ATI COVID;
2. Asistenta anunță personalul din zona curată ATI pentru ridicarea probelor;
3. Personalul din zona curată ATI, echipat corespunzător merge în fața ușii salonului ATI
COVID în partea curată a acesteia ( dinspre Sterilizarea centrală);
4. La nivelul ușii, asistenta din zona rosie- salon ATI COVID introduce punga cu proba
recoltată în a doua pungă adusă de personalul din zona curată fără a atinge cea de-a
doua pungă care se sigilează;
5. Punga se introduce ulterior în cutie de transport în biosiguranță;
6. Cutia se transportă de personalul din zona curată la Laboratorul de analize medicale,
urmând circuitul ieșire ATI ( ieșirea dinspre lift)- hol- Serviciul Primire Bolnavi-
Laborator Analize Medicale.

Întreg personalul care transportă probele trebuie să fie instruit în privința practicilor de
manipulare a probei în condiții de siguranță și a procedurilor de decontaminare.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

VIII. CIRCUITUL DEȘEURILOR/ LENJERIEI MURDARE

!!!! Toate deșeurile provenite din zone cu pacienți COVID sunt considerate
deșeuri infecțioase

Lenjeria murdară nu se triază și nu se manipulează sub nici o formă. Lenjeria se


manevrează cu atenție.
Colectare - la locul de producere
-de către infirmieră
-în cutii galbene/ sac galben marcate cu data, locația și specificația COVID.

EPP specific zonă COVID ( mască, halat/ combinezon, mănuși, vizieră/ ochelari, capelină,
botoși înalți/ cizme cauciuc).

Transport:
după fiecare colectare se închid cutiile/ sacii de către infirmieră infirmiera plasează
sacii în pubela curată adusă de infirmieră la nivelul ușii salonului ATI fără a atinge exteriorul
pubelei infirmiera transportă pubelele la depozitul central de deșeuri folosind ieșirea
exterioară CORP B- ATI ORL -Sterilizare, conform Anexa 1.

EPP personal care efectuează transportul: mască, halat de unică folosință, vizieră/ ochelari de
protecție, mănuși, capelină, botoși.

Deșeurile înțepătoare
Colectare - la locul de producere
-de către asistenta medicală
-în cutii galbene cu capac, tip găletușă, aflate pe masa de tratamente

Transport - același circuit și echipament de protecție ca în cazul deșeurilor infecțioase

Transportarea deșeurilor se va face în programul orar stabilit, conform „Programului


Circuite Curat/murdar”, respectând precauțiunile standard.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

IX. CIRCUITUL MEDICAMENTELOR, MATERIALELOR , LENJERIEI


CURATE

• Materialele sanitare,
• medicamentele,
• dezinfectanții,
• materialele de curățenie,
• echipamentele de protecție personal,
• lenjeria curată
se transportă de la nivelul Farmaciei/ Magaziei de materiale a spitalului de către
personalul farmaciei / magaziei până la nivelul intrării interioare ATI ORL COVID, de unde
le preia infirmiera care deservește zona care le va depozita în spațiul materiale/ spațiu lenjerie
urmând a fi distribuite în funcție de necesități.

X. Decesul pacientului infectat cu COVID-19


Măsuri care privesc bolnavul cu COVID-19 în cazul în care prezintă simptome severe
de boală
• medicul curant/ medicul care constată decesul sau un cadru medical desemnat de
acesta va anunța instituția de medicină legală competentă încă din timpul vieții
pacientului care prezintă semne severe de boală dacă se încadrează în cazurile în
care se dispune autopsia medico-legală conform art. 185 din NCPP;
• în situația în care pacientul decedează și există suspiciuni cu privire la decesul
pacientului infectat cu COVID-19 confirmat prin teste de laborator, altele decât
decesul prin acțiunea bolii virale, se va anunța în cel mai scurt timp instituția
medico-legală competentă și organele judiciare pentru dispunerea ridicării
cadravrului și efectuarea autopsiei medico-legale;
• în cazul în care pacientul infectat cu COVID-19 decedează prin acțiunea bolii virale
și nu există suspiciuni în acest sens, autopsia medicolegală a cadavrului nu mai este
necesară și este de evitat din cauza riscurilor posibile în condițiile exercitării
profesiei și de transmitere a bolii infecto- contagioase la personalul medical.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

➢ Certificatul medical constatator al decesului va putea fi completat și eliberat de către


medicul curant al pacientului din secția de spital, dacă nu se dispune efectuarea
autopsiei medico-legale.
➢ În cazul decesului se va indica prezentarea la spital pentru ridicarea decedatului în
termen de 24 de ore de la deces, pentru aparținătorii care locuiesc la o distanță mai mică
de 100 km de locul decesului și de maximum 48 de ore dacă aceștia locuiesc la o
distanță mai mare de 100 km sau în situații speciale.
➢ În situația în care în urma comunicării telefonice a acestor condiții, aparținătorul
declară că nu se poate ocupa personal de formalitățile de declarare a decesului în
termenul stabilit (este internat în spital, este în carantină/izolare la domiciliu, suferă de
o afecțiune medicală gravă care îi împiedică deplasarea etc.), va fi îndrumat să trimită,
pe e-mail, whatsapp, fax sau alt mijloc de comunicare la distanță sau chiar printr-o
persoană delegată, o declarație semnată pe propria răspundere, la care anexează actul
său de identitate și o delegație pentru o altă persoană sau un reprezentat al unei firme
de pompe funebre care să efectueze identificarea și să ridice decedatul.
➢ Nu este permisă ieșirea aparținătorului din izolare sau carantină pentru identificarea
sau ridicarea decedatului.
➢ Dacă aparținătorul sau delegatul acestuia nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut
anterior, se va elibera certificatul medical constatator al decesului. În această situație,
asistentul social sau o persoană delegată în acest sens din unitatea medicală va anunța
de urgență serviciul social de pe lângă primăria locală și va declara decesul la oficiul
de stare civilă.

Măsuri care privesc transportul decedatului din secția de spital către morgă
➢ Cadavrul persoanei decedate ca urmare a infecției COVID-19 confirmată prin teste de
laborator fără leziuni traumatice, nu se îmbălsămează;
➢ Cadavrul va fi așezat într-un sac impermeabil dublu și ermetic închis cu fermoar și va
fi pulverizat cu produse biocide tip TP22 (pe bază de formol);
➢ Produsele biocide de tip TP2 vor fi folosite pentru suprafețe în concentrațiile și la timpul
de expunere recomandate de producător și specificate pe eticheta produsului.
➢ Cadavrul va fi depus în frigider la morga spitalului în așteptarea derulării procedurilor
specifice medicinei legale, respectiv a familiei pentru identificare.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

➢ În situația în care nu există frigider cu posturi separate, se va identifica un spațiu separat


față de restul cadavrelor, care se va dezinfecta după fiecare prezentare.
➢ În cazul în care familia nu vine să ridice cadavrul se vor anunța autoritățile competente
în vederea ridicării și înhumării în cel mai scurt timp.
➢ Transportul cadavrului către morgă de la nivelul secției în care s-a produs decesul se
face în sac închis ermetic. Liftul și targa prin care a fost asigurat transportul cadavrului
din secția spitalului până la frigiderul din morgă vor fi dezinfectate cu produse biocide
de tip TP2 (de suprafețe).

Măsuri care privesc personalul implicat în manipularea cadavrelor în incinta unității


sanitare
➢ Personalul care, potrivit atribuțiilor, manipulează cadavrul, îmbrăcămintea și obiectele
contaminate cu secreții ale persoanei decedate și transportă cadavrul către spațiile
special destinate va purta obligatoriu echipament individual de protecție, după cum
urmează:
✓ combinezon complet de protecție din material impermeabil sau material nețesut
rezistent la apă care prezintă și protecție pentru cap sau halat cu mâneci lungi
impermeabile la apă și bonetă;
✓ protectoare faciale: mască cu vizetă, măști chirurgicale și protectoare oculare;
✓ două rânduri de mănuși latex;
✓ cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.
➢ Pentru personalul care manipulează cadavrul sau îmbrăcămintea și obiectele posibil
contaminate cu secreții ale decedatului este obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă
și săpun după fiecare manoperă. Ulterior se va efectua dezinfecția mâinilor cu produse
biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin frecare.

Măsuri care privesc aparținătorii decedatului


➢ Echipamentele individuale de protecție pentru aparținătorii decedatului care vor
parcurge procedura de identificare a cadavrului vor fi asigurate cu titlu gratuit de către
Spitalul Clinic de Recuperare Iași;
➢ Aparținătorii decedatului care parcurg procedura de identificare a cadavrului vor purta
obligatoriu echipament individual de protecție de unică folosință, după cum urmează:
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

✓ halat de unică folosință din material țesut sau impermeabil la apă;


✓ mască facială;
✓ botoși (protecții încălțăminte);
✓ mănuși.
➢ Cel mult două persoane dintre aparținătorii decedatului pot vedea cadavrul numai după
ce îmbracă echipamentul individual de protecție descris anterior. Aparținătorii
decedatului vor parcurge obligatoriu procedura de identificare a cadavrului. În caz de
identificare pozitivă (potrivire) vor semna o declarație – Anexa nr. 5 și se va completa
într-un registru special dedicat.
➢ Personalul implicat în manipularea cadavrului pulverizează produse biocide de tip
TP22 sau soluție de formaldehidă peste cadavru, apoi îl introduce în doi saci rezistenți
de vinil, astfel: după fiecare introducere a cadavrului în sac se pulverizează produs
biocid tip TP22 folosind un echipament de pulverizare fină, ulterior acesta se introduce
în sicriu, urmând a se închide și sigila capacul sicriului.
➢ Familia este cea care aduce sicriul în care se pune cadavrul.
➢ Din acest moment și până la înhumare/incinerare sicriul va rămâne închis, fiind
interzisă orice acțiune de deschidere a acestuia.
➢ Înhumarea/Incinerarea se va efectua în cel mai scurt timp disponibil cu sicriul sigilat.
➢ Pentru aparținătorii decedatului care au intrat în contact direct cu cadavrul este
obligatorie spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun urmată de dezinfecția cu produse
biocide de tip TP1 destinate dezinfecției mâinilor prin frecare.

În vederea aplicării corespunzătoare a protocolului privind pacienții COVID-19


decedați, se ia legătura cu medicul anatomo-patolog, Dr. Chirana Alice, la nr. de tel.
0740346511.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

XI. RESPONSABILITĂȚI

XI.1 RESPONSABILITĂȚI MEDIC INFECȚIONIST

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării;
3. Se îndreaptă spre spațiul ATI COVID, închizând zona;
4. Prescrie, recomandă tratament, investigații, manevre medicale în colaborare cu director
medical/ medicul ATI/ medicul de gardă;
5. Dezbracă echipamentul de protecție în SPAȚIUL DE DEZBRĂCARE amenajat, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării.

XI.2 RESPONSABILITĂȚI MEDIC ATI

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării;
3. Se îndreaptă spre spațiul ATI COVID, închizând zona;
4. Asigură monitorizarea și terapia pacienților;
5. Completează FOCG ATI/ documente de externare în zona administrativă ( spațiu lucru
asistente, spațiu medici zonă curată);
6. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital;
7. În cazul pacienților cu comportament agresiv, aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

8. Însoțește medicul infecționist în zona roșie;


9. Completează condica de medicamente;
10. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
11. Anunță telefonic aparținătorii în legătură cu cazurile severe/ critice și despre
survenirea decesului.

XI.3 RESPONSABILITĂȚI MEDIC CURANT

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Dă avizul de internare/ externare;
3. Completează FOCG/ documente de externare;
4. Completează în platforma CAPESARO solicitarea de emitere a deciziei de confirmare
sau infirmare a măsurii de izolare/decizie de confirmare sau infirmare a prelungirii
măsurii de izolare către DSP Iași;
5. Duce la îndeplinire Decizia de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare/Decizie
de confirmare sau infirmare a prelungirii măsurii de izolare emisă de DSP Iași prin
intermediul platformei CAPESARO;
6. Anunță telefonic aparținătorii în legătură cu cazurile severe/ critice și despre
survenirea decesului. Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

XI.4 RESPONSABILITĂȚI ASISTENT MEDICAL

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării;
3. Se îndreaptă spre spațiul ATI COVID, închizând zona;
4. Repartizează pacienții ATI în paturile aferente saloanelor;
5. Măsoară parametri vitali: temperatură, tensiune arterială, saturație SO2 și alți parametri
la indicația medicului;
6. Ajută medicul cu orice este nevoie în vederea efectuării consultului;
7. Recoltează analizele recomandate de medic;
8. Aplică protocolul terapeutic recomandat de medic, în funcție de situație;
9. Răspunde la orice solicitare a pacientului, după informarea prealabilă a medicului
numai cu echipament de protecție personal destinat;
10. Completează planul de îngrijire și condicile de materiale sanitare;
11. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență (
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital);
12. În cazul pacienților cu comportament agresiv, aplică procedura PO 106-107
Preluarea și monitorizarea pacienților cu comportament agresiv/ cu
particularități psihocomportamentale/ socioeconomice;
13. Verifică stocurile de medicamente, materiale sanitare, materiale de curățenie,
echipamente de protecție, dezinfectanți, furnituri de birou, alte materiale și solicită
reîntregirea acestora în funcție de necesități;
14. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
15. Supraveghează și ajută personalul aflat în activitate în vederea îmbrăcării/ dezbrăcării
EPP și sesisează orice deficiență în vederea remedierii acesteia;
16. Anunță telefonic personalul ierarhic superior, medicul epidemiolog despre orice
suspiciune de contaminare a sa.
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

XI.5 RESPONSABILITĂȚI INFIRMIERĂ

1. Respectă circuitele funcționale stabilite, regulile de igienă și utilizează corespunzător


echipamentul de protecție în funcție de tipul activității desfășurate și a zonei de lucru;
2. Se echipează cu echipamentul de protecție în spațiul destinat îmbrăcării;
3. Se îndreaptă spre spațiul ATI COVID, închizând zona;
4. Participă la primirea pacienților;
5. Preia la nivelul ușii intrare ATI lift hrana adusă de personalul blocului alimentar și o
transferă de pe căruciorul blocului alimentar pe căruciorul din zona COVID;
6. Distribuie hrana pacienților la nivelul fiecărui salon COVID;
7. Colectează și manevrează cu atenție lenjeria și deșeurile rezultate de la pacienți COVID
și le introduce în saci galbeni ( toate deșeurile rezultate de la pacienți COVID sunt
deșeuri infecțioase);
8. Efectuează în spațiile în care sunt cazați pacienți infectați cu COVID-19 curățenia și
dezinfecția de trei ori pe zi utilizând doar dezinfectanți de nivel înalt, respectând
procedura de curățenie și dezinfecție;
9. La externarea pacienților, obligatoriu, în spațiul de cazare (salon) realizează dezinfecția
de nivel înalt prin nebulizare, urmată de curățenie generală;
10. În cazul apariției unei situații de urgență pentru pacient, aplică procedura de urgență (
PO 106-108 Acordarea situației de urgență pentru situații medicale cu risc vital);
11. În cazul deplasării pacientului spre Laborator Radiologie-, pregătește și însoțește
pacientul în vederea transportului;
12. Dezbracă echipamentul de protecție în CAMERA DE DEZBRĂCARE amenajată, cu
atenție la modul de dezechipare, respectând toți pașii. Echipamentul de protecție se
pune într-un sac galben / cutie destinat deșeurilor infecțioase. Ochelarii de protecție/
viziera se depozitează în cuva cu soluție clorigenă în vederea decontaminării;
13. Supraveghează și ajută personalul aflat în activitate în vederea îmbrăcării/ dezbrăcării
EPP și sesisează orice deficiență în vederea remedierii acesteia;
14. Preia materialele, medicamenele, echipamentele, lenjeria aduse de personalul farmaciei
/ magaziei și le depozitează în spațiile special amenajate;
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

15. Anunță telefonic personalul ierarhic superior, medicul epidemiolog despre orice
suspiciune de contaminare a sa.

XI.6 RESPONSABILITĂȚI PERSONAL BLOC ALIMENTAR

1. Pregătește și împarte porțiile pacienților distribuite în recipiente de unică folosință..


2. Preia cărucioarele destinate alimentelor de la oficiu alimentar și le transportă la nivelul
zonei ATI COVID ( intrare dinspre lift).

XI.7 RESPONSABILITĂȚI PERSONAL SERVICIU PRIMIRE BOLNAVI

1. Imbracă echipamentul de protecție corespunzător activității desfășurate;


2. Respectă circuitele stabilite în contextul COVID-19;
3. Anunță telefonic personalul ierarhic superior despre orice suspiciune de contaminare a
sa;
4. Întocmește FOCG pe baza documentelor primite și o transmite prin intermediul
personalului propriu la intrarea interioară ATI ORL COVID.

XI.8 RESPONSABILITĂȚI PERSONAL LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI


IMAGISTICĂ MEDICALĂ

1. Imbracă echipamentul de protecție corespunzător în funcție de activitatea desfășurată;


2. Respectă circuitele stabilite în contextul COVID-19;
3. Anunță telefonic personalul ierarhic superior despre orice suspiciune de contaminare a
sa;
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

4. După terminarea programului cu pacienții spitalului anunță personalul din zona COVID
când se pot aduce pacienți COVID pentru efectuare investigații imagistice;
5. Efectuează investigațiile radiologice pentru pacienții COVID, respectând măsurile de
precauție corespunzătoare;

Manager, Director medical


Ec. Carmen Cumpăt Dr. Baltag Doru

Director Financiar Contabil, Medic epidemiolog,


Ec. Huțu Daniela Dr. Popa Florentina

Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 1

Revizia 1
CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro Ediția I,

Operator de date cu caracter personal nr. 17761


SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 2
!!!SE ARHIVEAZĂ ÎN ZONA MURDARĂ

ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

Nume și prenume:
1.Date pacient Codul numeric personal:
Domiciliul / reședință :
Nume și prenume:
Codul numeric personal:
2.Reprezentant legal * Domiciliul / reședința;
Calitate :
3.Actul medical
( descriere)

4.Au fost furnizate pacientului următoarele informații în legătură cu actul Da Nu


medical:
Date despre starea de sănătate
Diagnostic
Prognostic
Natura și scopul tratamentului propus
Intervențiile și strategia terapeutică propuse
Beneficiile și consecințele actului medical, insistându-se asupra
următoarelor:

Riscurile și consecințele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

Alternative viabile de tratament și riscurile acestora, acestora insistându-se


asupra următoarelor:

Riscurile neefectuării tratamentului


Riscurile nerespectarii recomandărilor medicale
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

• Se utilizează în cazul minorilor și majorilor fără discernământ


5.Consimțământ pentru recoltare Pacientul este de acord cu recoltarea,
păstrarea și folosirea produselor
biologice
6.Alte informații care au fost furnizate pacientului
Informații despre serviciile medicale disponibile
Informații despre identitatea și statutul profesional al personalului care îl va
trata*
Informații despre regulile / practicile / obiceiurile din unitatea medicală pe
care trebuie să le respecte
Pacientul a fost înștiințat că are dreptul la o a doua opinie medicală
Pacientul dorește să fie informat în continuare desprea starea sa de sănătate
*Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrijește pacientul

I) Subsemnatul ……………………….. ( numele și prenumele pacientului / reprezentantului


legal) declar că am înțeles toate informațiile furnizate de
către…………………………………….( numele și prenumele medicului/ asistentului medical
care a informat pacientul) enumerate mai sus, că am prezentat medicului/ asistentului medical
doar informații adevarate și imi exprim consimtamantul informat pentru efectuarea actului
medical.

X Data: / / Ora:

Semnătura pacientului / reprezent legal care consimte informat la efectuarea actului medical

X Data: / / Ora:

Semnătura pacientului / reprezent legal care refuză efectuarea actului medical

=
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 3
!!!! SE ARHIVEAZĂ ÎN ZONA MURDARĂ
RAPORT
privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgență

Echipa medicală (medici/ Nume şi prenume Statut profesional


asistenți medicali)
1.
2.
3.
4.
...
Data și ora încheierii raportului:
Numele pacientului,
domiciliul/reședința (dacă
sunt cunoscute):
Situația pacientului a necesitat intervenția medicală de urgență. Din cauza stării sale de
sănătate la momentul stabiliriii deciziei terapeutice, pacientul nu avea, în acel moment,
discernământ și nu își putea exprima voința, respectiv acordul pentru intervenția
medicală. Timpul scurt nu a permis obținerea acordului pentru intervenție de la
reprezentanți legali/rude apropiate/autoritatea tutelară. Orice întârziere în acordarea de
îngrijiri medicale și în realizarea intervenției ar fi pus în pericol, în mod ireversibil:
□ STAREA DE SĂNĂTATE a pacientului.
□ VIAȚA pacientului.
Împrejurările. Starea pacientului
(scurtă descriere, din care reies
situația de urgență, condiția
medicală și lipsa de discernământ
a pacientului):

Actul medical efectuat:


Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

X Semnăturile membrilor echipei 1.


care a efectuat actul medical:
2.
3.
4.
...

Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 4
!!!! SE ARHIVEAZĂ ÎN ZONA MURDARĂ
Solicitare externare la cerere

Subsemnatul/a ______________________________________________________,
identificat cu CI nr. ____Seria________CNP_______________________, domiciliat/ă în
_________________________________________________________________________
str. _______________________________________________________________________,
nr. telefon _________________, adresă e-mail ________________________________,
solicit continuarea izolării la adresa____________________________________________
_________________________________________________________________________
conform legii 136/2020 unde îndeplinesc condițiile cerute de aceasta

DECLAR CĂ:
• Mă oblig să anunț medicul de familie, Dr.
________________________________ce poate fi contactat la nr. de
telefon________________________
• Mă voi deplasa la adresa de izolare menționată cu
_______________________________________________
• Voi respecta și îmi asum autoizolarea la adresa menționată încă ________zile.

Numele și prenumele ____________________


Data: ___________________
Semnătura
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 5

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/ Subsemnata ……………………………………………………………


cu domiciliul în…………………………………………………………………………………
legitimat / legitimată cu ……. Seria……. Nr…………..CNP………………………………….
având calitatea de aparținător al decedatului…………………………………………………….
cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și
completările ulterioare , cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta pe propria
răspundere că am parcurs procedura de identificare a
decedatului……………………………………………………….. confirm identitatea acestuia
și a faptului că am fost informat despre măsurile ulterioare necesare a fi luate.

Data Semnătura
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IAȘI

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
IAȘI

Anexa 6
TELEFOANE UTILE

1. CUMPĂT CARMEN Manager 0730360601


2. BALTAG DORU Director medical 0744521240
3. POPA FLORENTINA Medic
epidemiolog 0721889454
4. LUCA CĂTĂLINA Medic infecționist 0723341830
5. TRIAJ 0232/266044 int.168
0746300181
6. SPITAL BOLI 0232/267719
INFECȚIOASE
7. ZABORILĂ LIVIU Tehnician 0756122288
8. ȘTEFAN VIERU Șef pază 0740962576
9. ROȘU ANA MARIA Magazie 0740069588
materiale
10. VIERU MILICA Farmacie 0744437572
11. CONSTANTIN ȘTEFAN Informatician 0740077757
12. LARGU OVIDIU Informatician 0744521011
13 DANA LEBĂDĂ Inginer 0745387546
14. DIAC VERGINIA Bucătărie 0751054698
0232/266044 int 111
0232/266044 int 107
15. PAZĂ
16. DSP 0723330364
Fax: 0232/213642
17. CHIRANA ALICE Medic prosectură 0740346511
18. BUNESCU OANA Psiholog 0762121425
19. HILIȚEANU VASILE Preot 0763644831

TELEFON ZONĂ CURATĂ COVID CORP C7- 0750704794


TELEFON ZONA MURDARA COVID CORP C7- 0750813734

TELEFON ZONĂ MURDARĂ ATI COVID - 0727435976


TELEFON ZONĂ CURATĂ ATI COVID - 0722896949
Revizia 1

CF:4541092, Iași, Strada Pantelimon Halipa nr. 14; Cont Trezorerie: RO27TREZ40621F330800XXX
Ediția I,

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030 ; www.scr.ro; email: secretariat@scr.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 17761

S-ar putea să vă placă și