Sunteți pe pagina 1din 1

Instrument pentru evaluarea competențelor

Competențe specifice Conținut Tipul de item Probe de evaluare/itemi


2.1. Poziționarea Item cu alegere Harta Europei pe care sunt marcate 10 capitale și 10 țări
elementelor geografice multiplă europene
pe reprezentări Ex: Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera A este:
cartografice a. Roma b. Paris c. Sofia d. Lisabona

Mari orașe europene Item de completare Ex: Turnul Eiffel este un obiectiv turistic situat în orașul
marcat, pe hartă, cu cifra …
4.1. Construirea unui Întrebare structurată Ex: Referitor la orașul marcat, pe hartă, cu cifra 2,
demers investigative precizează:
dirijat a. Perioada istorică în care a apărut;
b. Două obiective turistice;
c. Trei funcții pe care le îndeplinește.
4.3. Compararea Item cu răspuns Ex: Explicați faptul că în Londra cantitatea de
elementelor, deschis precipitații este mai mare decât în Sofia.
fenomenelor și
proceselor după
caracteristicile
geografice