Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:

Profesor:

Data:

Clasa: a V- a

Efectiv:

Locul de desfășurare: Sala de sport (40/20m)

Materiale și instalații sportive: Teren de volei, fluier, cronometru, mingi de volei, fileu etc.

TEME ȘI OBIECTIVE:

1. Serviciul de jos din față la jocul de volei - invățare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Psihomotrice:

O.PM.1.- să cunoască excuția corectă a procedeului de lovire, a scopului, eficienței și


randamentului acestuia în joc;

O.PM.2 - să execute corect lovirea mingii;

O.PM.3 – să execute corect mecanismul de bază a procedeului de lovire a mingii.

Cognitive:

O.C.1. – să descrie etapele servicului de jos din față;

O.C.2. – să aplice în joc serviciul de jos din față.

Afective:

O.A.1. – să se bucure de reușita proprie;

O.A.2. – să fie capabil sa-și exprime sentimentele;

O.A.3. – să manifeste interes față de activitatea sportivă.

Sociale:

O.S.1. – să-și dezvolte spiritul de echipă.


Veriga și durata lor Conținut (sisteme de Dozare Strategii didactice Obs
acționare) Formații de lucru Metode Indicații metodice
Adunarea, 30” Linie pe un rând Exersare Să raspundă la comenzi.
V.1. alinierea,raportul și 00000000000000 frontală Să păstreze distanța.
Organizarea salutul. 30”
colectivului de elevi. Verificarea echipamentului
și a stării de sănătate. 1min -//-
(3 min) Anunțarea temelor și
4x -//-
obiectivelor lecției.
Întoarceri la comandă la
stânga, la dreapta etc.
- mers în cadență cu opriri 1L+1l Coloană câte 1 Explicație - să răspundă la comenzi;
și porniri; Demonstrație, - să păstreze ritmul de execuție;
- alergare șerpuită; 1D Coloană câte 1 Observație. - se păstrează distanța între
V.2. 1D -//-
- alergare ,,buclă inchisă”; elevi;
Pregătirea 1D -//-
- alergare ,,buclă - se fac corectări în timpul
organismului pentru 1D -//-
deschisă”; execuției.
efort. 1L
- alergare ,,spirală”;
(7min) - mers pe vârfuri, mâinile
1L Coloană câte 2 apoi
la ceafă;
coloană câte 1
- mers pe călcâie, mâinile
1L
la spate; ---- 0 0 ----
1L
- mers ghemuit; | 00 |
1L
- mers fandat; 00
1L
- alergare cu joc de glezne; | 00 |
- alergare cu pendularea 1L ---- 0 0 ----
gambelor înainte;
- alergare cu pendularea 1L
gambelor inapoi; 1L -//-
- alergare cu genunchii
sus; 1L -//-
- alergare cu pași adăugați, -//-
balansarea brațelor; 1L
- pas săltat; 1L -//-
- pas sarit . 1L -//-
Complex de exerciții cu Coloană de Demonstrație Se execută la comenzi.
mingea: gimnastică câte 4 însoțită de Se păstrează ritmul de execuție.
Ex.1. P.I. Stând cu brațele 3-4x descriere Se urmărește direcția de execuție
V.3. 8t
jos, mingea ținută în Exersare
Infuențarea selectivă
palme: frontală.
a aparatului
T1,3- ridicarea brațelor
locomotor
înainte, odata cu ducerea
(8 min) piciorului stâng (drept)
înainte
T2,4,6,8-revenire în Spatele drept
poziția de plecare. -//-
T5,7-ridicarea brațelor
sus ,odată cu ducerea
piciorului stâng (drept) 3x
lateral vârf sprijinit . 8t
Ex.2. P.I. stând cu brațele
-//-
jos, mingea ținută în
Piciorul se ridică, întins la 90*;
palme:
ridicarea piciorului va fi însoțită
T1-5-ghemuit, mingea
de răsucirea trunchiului. Piciorul
ținută in palme ,jos.
de sprijin se va îndoi ușor, odată
T2,4,6,8- revenire în
cu bătaia mingii.
poziția de plecare.
T3,7-ridicarea brațelor sus, 4x Mingea pierde contactul cu
odată cu ducerea piciorului 4t mâna, pentru ca apoi să fie
stâng (drept) lateral prinsă imediat.
stânga(dreapta).
Ex.3. P.I. Stând, mingea -//-
ținută în mâna dreaptă,
brațul îndoit (T1,2,3,4),
ridicarea piciorului stâng
(drept) oblic spre dreapta 4x
(stânga) odată cu bătaia 4t
mingii în podea oblic în
afară, prinderea mingii cu
-//-
două mâini și coborârea
piciorului stâng (drept)
lângă cel drept (stâng).
Ex.4. P.I. Stând ,mingea
ținută cu ambele mâini în 3x
dreptul pieptului: 8t
T1-4 ridicarea piciorului În poziția ghemuit spatele se
stând (drept) îndoit și menține drept
lovirea mingii cu 4x
genunchiul, urmate de 4t
prinderea ei cu ambele -//-
mâini.
Ex.5 P.I. Stând ,brațele
sus, mingea ținută cu
ambele mâini,
T1,3 – ghemuit,odată cu
ducerea brațelor prin
înainte jos; Să păstreze locul și distanța între
3x
T2 ,4,6,8-revenire în ei
8t
poziția de plecare;
T 5,7 -ducerea picorului
stâng(drept)lateral stânga 3x
(dreapta) odată cu 8t
răsucirea trunchiului spre -//-
stânga (dreapta) cu ducera
mingii la șoldul stâng
(drept).
Ex.6 P.I. Șezând cu
picioarele întinse
înainte,brațele lateral oblic 3x
jos, mingea în mâna 8t
stângă:
T1,2- ridicarea piciorului -//-
stâng, odată cu trecerea
mingii pe sub el, mingea în 3x
mâna dreaptă; 8t
T3,4- ridicarea piciorului
drept , odată cu trecerea
mingii pe sub piciorul
drept în mâna stângă;
T5,7- îndoirea picioarelor
la piept cu ducerea mingii
la glezne;
T6,8- intinderea
picioarelor inainte odată cu
ducerea mingii la piept. 3x
Ex.7 P.I. Șezând cu 8t
picioarele depărtate ,
brațele sus, mingea ținută
în palme:
T1,5-îndoirea picioarelor
încrucișate la piept,odată
cu coborârea mingii la
ceafă;
T2,4,6,8-revenire în
poziție de plecare;
T5,7-îndoirea trunchiului
la piciorul stâng( drept).
Ex 8. P.I. Stând, mingea
ținută cu ambele măini în
dreptul pieptul:
Sărituri cu depărtarea si
apropierea picioarelor in
plan sagital , odată cu
ducerea brațelor inainte.
1.Elevii se așează cu fața 3min Linie pe un rând Explicație
la plasă, având în față Se execută frontal Demon-strație
piciorul opus brațului de
lovire și mâna de aceeași
V.5 parte în care ar trebui să
Invățarea serviciului țină mingea, pendulează
de jos din față la brațul de lovire dinapoi
jocul de volei inainte pe langă corp si se Observa-ție
execută imitarea lovirii 5 șiruri a câte 5-6
7min Mingea se lovește cu brațul ușor
(28min) mingii. elevi
îndoit și mâna făcută căuș sau cu
2. Aceași poziție de la ex. palma deschisă.
1 doar că acum se lucrează
cu mingea. Elevii tin
mingea in palma brațului
stâng;aruncă mingea 30-40
cm în sus, pendulează
brațul de lovire dinapoi
inainte pe lângă corp și
lovește mingea sub
diametrul ei orizontal,
odată cu trecerea greutății Se executa la fluier
corpului de pe piciorul din
spate pe cel dn față. In
poziție finală se execută un 2 echipe vor juca pe teren redus
pas, iar brațul de lovire se Perechi iar ceilalti vor executa serviciul
duce din inerție inainte cu 10x
Apreciere de jos din fată la perete.
palma sus. 10 min 5 echipe a câte 5 -6
3.Perechi - așezați de o
parte și de alta a fileului se elevi
execută serviciul de jos din
față.
4 joc bilateral cu tema
Coloană câte 2 Exersare pe Exercițiile de respirație sunt
- alergare ușoară și mers 1L+1l perechi. ample și lente
V.7 din ce în ce mai lent. Conversația.
Revenirea - mers cu exerciții de Coloană câte 1
organismului după relaxare. 1L+1l
efort. - mers în cadență. Coloană câte 1
1L+1l
(2 min)

- reorganizarea 30” Linie pe un rând. Conversația. Se fac și autoaprecieri.


colectivului de elevi,
adunarea, alinierea.
V.8 1min
- aprecieri pozitive și
Aprecieri, concluzii,
negative asupra activității
recomandări
desfășurate de elevi.
(2 min)
- recomandări pentru 30”
activitatea din timpul liber.