Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială nr.

29 „Mihai Viteazul” Constanţa Profesor Mirela ROŞIORU

Disciplina: Istorie AVIZAT


Manualul folosit la clasă: Editura Didactică şi
Pedagogică, autor Magda Stan Responsabil Comisie
Conform programei şcolare pentru disciplina Istorie
aprobată prin OMENCŞ nr. 3393/28.02.2017
DIRECTOR,
Clasa a VI-a C, D /1 oră / săpt.

Planificare anuală
2021 – 2022
Nr. Domenii de conţinut C.S Conţinuturi / Lecţii Nr. Săpt. Obs.
crt. ore
1 Călători şi călătorii_ Recapitulare & Evaluare iniţială 2 S1
Europa şi Lumea Nouă 1.1 S2
Călătoriile și percepția spațiului în Evul Mediu – mijloace
de transport S3
5
S4
1.2 Marile descoperiri ale europenilor, drumuri și teritorii; S5
consecințe asupra vieții oamenilor S6
Studiu de caz: Lumea Nouă: cunoaștere, S7
misionarism și exploatare
2.1 Recapitulare & evaluare scrisă
2 Geneza spiritului Renașterea: geneza spiritului modern, umanismul 10 S8
modern Studii de caz: S9
- Leonardo da Vinci și Michelangelo Bounarroti S10
2.2
- Niccolo Machiavelli S11
- Giordano Bruno și Galileo Galilei S12
- William Shakespeare S13
Reforma. Contrareforma S14
2.3
- Studiu de caz: Barocul S15
Absolutismul S16
- Studii de caz: Soliman Magnificul; Ludovic al S17
XIV-lea. Palatul de la Versailles; Petru cel Mare
3.1
3 Spre o nouă societate Iluminismul–rațiune, drepturi, implicarea oamenilor în 8 S18
viața publică S19
Studiu de caz: Montesquieu, J.J. Rousseau, Voltaire S20
3.2 Revoluția Glorioasă S21
Viața cotidiană. Opinia publică în secolul al XVIII-lea S22
Constituirea S.U.A. Declarația de Independență S23
Revoluția franceză. De la supus la cetățean S24
3.3 Studiu de caz: Declarația drepturilor omului și S25
cetățeanului
Napoleon I și răspândirea ideilor revoluției franceze în
Europa
Revoluția industrială. Impactul în viața oamenilor
Recapitulare & evaluare scrisă
4.1
4 Secolul naţionalităţilor Statele moderne : revoluție și emancipare națională 4 S26
Studii de caz: S27
1848 în Europa S28
4.2
Românii și modernitatea S29
Formarea statelor naționale în secolul al XIX-lea: S30
Germania
Epoca victoriană. La Belle Epoque S31
4 S32
Recapitulare & Evaluare finală S33
S34

https://rosioru.ro
COMPETENŢE GENERALE PENTRU CLASA A VI-A

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi


spaţiu.

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice.

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi


a diversităţii socio-culturale.

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învățării


permanent.

COMPETENŢE SPECIFICE PENTRU CLASA A VI-A

1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice.

1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele și procesele istorice.

2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/ limbajului de specialitate în prezentarea

unui fapt/proces istoric.

2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare.

2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate.

3.1. Utilizarea dialogului intercultural.

3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare.

3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii umane.

4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor multimedia.

4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social.

https://rosioru.ro