Sunteți pe pagina 1din 1

Argumentarea unui punct de vedere personal

REGULILE UNEI DEZBATERI


• Subiectul dezbaterii este enunțat clar, fără echivoc, sub forma unei idei sau
a unui punct de vedere, cum ar fi: Temele pentru acasă nu sunt utile; Copiii
nu ar trebui să muncească; Școala nu încurajează gândirea critică; Pedepsele
nu au valoare educațională; Elevii nu ar trebui să folosească telefonul mobil în
timpul orelor; Ar trebui mărit numărul orelor de educație fizică etc.;
• Subiectul dezbaterii trebuie să fie o idee care nu întrunește acordul tuturor
și pentru care pot fi formulate argumente pro și contra;
• Discuția trebuie să se rezume la schimbul de idei și numai la acele idei legate
de subiectul acesteia;
• Fiecare aduce în sprijinul a ceea ce susține argumente, teorii, fapte concrete
relevante, potrivite pentru problema discutată;
• Nu se apelează în acest sens la opinii sau convingeri personale care nu pot fi
argumentate, dovedite;
• Fiecare poate adresa întrebări părții adverse pentru a clarifica sau înțelege
mai bine o idee sau un argumente;
• Nimeni nu se referă la caracterul, temperamentul sau trecutul adversarului;
• Nimeni nu se abate și nu distrage atenția de la problema discutată;
• Fiecare îl lasă pe celălalt să vorbească, sa-și prezinte ideile și argumentele,
fără să-l întrerupă;
• Fiecare combate ideile și argumentele celuilalt, nu personae