Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Limba şi literatura română - clasa a IX-a

Numele şi prenumele elevului ___________________________ Data susţinerii testului:____________________

Citeşte textul:

„Aventura conştiinţei mele a început într-o zi de iarnă când o anumită întâmplare m-a făcut să înţeleg
deodată că exist. Era multă lume în casă, fiinţe mari aşezate în cerc pe scaune mici, care se uitau la mine cu
priviri de recunoaştere, dar parcă îmi spuneau cu ostilitate „te vedem, eşti de-al nostru, dar ce faci?”
Atunci am auzit o voce: „Lăsaţi-l în pace! Na, mă, şi pe asta!” Şi cel ce rostise aceste cuvinte a luat de
undeva de pe sobă o pâine mare şi rotundă şi mi-a întins-o.
Atunci mi-am dat seama că ţineam strâns ceva în braţe, tot o pâine, şi că asta era cauza privirilor rele
îndreptate asupra mea. Pusesem mâna pe pâinea de pe masă care era a tuturor şi nu mai voiam să dau la nimeni
din ea. Iar acel om, de care ascultau toţi, în loc să mi-o ia cu forţa, cum furioşi se pare că vroiau ceilalţi, făcându-
mă să scot răcnete, îmi mai dăduse una: „Ia-o, mă, şi pe-asta!” Parcă m-am trezit dintr-un somn. M-am uitat la
toţi liniştit şi am pus încet şi cuminte pâinea din braţe pe masă. Nimeni nu m-a mai luat în seamă după aceea, au
început să rupă din ea şi să mănânce.”
(Marin Preda, Viaţa ca o pradă)

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Sinonimele contextuale ale cuvintelor „voce” şi „liniştit” sunt: 2 puncte
a. glas, încet. b. sunet, cuminte. c. glas, calm
2. Tipul de narator prezent in text este: 2 puncte
a. narator omniscient. b. narator-personaj. c. narator martor.

3. Comentează, în 3-5 rânduri (30–50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat.
8 puncte
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte


dragele mele - dragile mele, părinţii voştri - părinţii voştrii,
ca şi ministru - ca ministru, îmi place de Andrei - îmi place Andrei, corijent – corigent.

Citeşte textul și redactează un eseu de 75 – 100 de cuvinte (15 - 20 de rânduri), în care să-ţi exprimi
opinia despre obligaţia de a te supune regulilor şi despre dorinţa de a le încălca, valorificând informaţii sau idei
din textul dat.

Ce e mai simplu decât să te conformezi regulilor? Natura însăşi nu ne cere altceva. Pământul ne învaţă că
trebuie să fim cu picioarele pe pământ, apele ne arată că nu se poate curge în sus, vântul ne sileşte să ne supunem.
De mici suntem învăţaţi să fim cuminţi, profesorii strigă băncilor "linişte", mai târziu ni se explică în ce fel şi
când se traversează o stradă, când şi cum poate fi contrazis un superior.(...) Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar călca
regulile? - se spune. Dar ce s-ar întâmpla dacă nimeni nu le-ar călca? Ce s-ar fi întâmplat dacă nimeni nu ar fi
inventat genialul nu?
(Ana Blandiana – Adolescenţă, Calitatea de martor, Editura „LiterNet”, 2004)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___-

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a IX-a

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat
pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)

A.
1. c 8 puncte
2. b 8 puncte
3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci ale subiectivităţii 2x4p = 8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului conotativ
ale cuvântului indicat 2x4p = 8 puncte
5. comentare nuanţată, adecvată cerinţei – 8p; comentare superficială sau lipsă de siguranţă în
susţinerea argumentării – 2 puncte 8 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5x2p= 10 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5x2p= 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

– pentru conţinutul eseului: 20 puncte


• formularea unei opinii despre obligaţia de a te supune regulilor şi despre dorinţa de a le încălca
4 puncte
• susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p; susţinere inadecvată, cu argumente irelevante – 2p
8 puncte
• valorificarea oricăror informaţii / idei din textul dat 4 puncte
• formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

– pentru redactarea textului: 10 puncte


• respectarea structurii textului 2 puncte
• respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0 - 1 greşeli – 6p; 2 - 3 greşeli – 4p; 4 - 5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
• respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte