Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE INŢIALĂ

Disciplina: Geografie
Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________


Data susţinerii testului: _____________________

PARTEA I __________ (40 de puncte)


A. Incercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Punctul extrem vestic al continentului asiatic este:
5 puncte
a. Capul Baba c. Capul Celeuskin
b. Capul Dejnev d. Insula Roti

2. Altitudinea maximă din Asia se găseşte în munţii:


5 puncte
a. Muntii Ural c. Munţii Tian San
b. Munţii Himalaya d. Munţii Hindukus

3. America este limitată la est de:


5 puncte
a. Oceanul Indian c. Oceanul Atlantic
b. Oceanul Pacific d. Oceanul Arctic

4. Cel mai mare deşert aflat în Africa este:


5 puncte
a. Deşertul Victoria c. Deşertul Kalahari
b. Deşertul Atakama d. Deşertul Sahara

B. Pe harta alăturată este reprezentat continentul


american.
10 puncte
Pe baza acestei hărţi, precizaţi pe foaia de test:
- Subcontinentele care formează continentul american:
.........................................................................................................................................................................................
.......................
- Patru peninsule ..................................................................
.......................................................................................................
- Două golfuri ...............................................................................
- Două insule ……………………………………………....

C. Alegeţi pentru fiecare stat din prima coloană continentul corespunzător din coloana a doua:
10 puncte
Statele Unite ale Americii Australia
China America de S
Maroc Africa
Brazilia America de N
Australia Asia

PARTEA a II- a _ _________ (50 de puncte)


1. Reprezentarea grafică alăturată prezintă evoluţia temperaturilor medii lunare la staţia
meteorologică din Beijing (China). Precizaţi:
10 puncte

40
30 30 32 31
27 26
20 18
16
10 11 TEMPERATURA MEDIE (GRADE
8
4 4 CELSIUS)
0 -2
-10

a. Valoarea maximă a temperaturii şi luna în care se înregistrează.


b. Valoarea minimă a temperaturii şi luna în care se înregistrează.

2. A. Caracterizaţi Statele Unite ale Americii având în vedere următoarele:


15 puncte
Limita de nord..............................................................................................
O unitate montană......................................................................................
Un tip de climă.............................................................................................
Un fluviu şi un lac..........................................................................................
Două oraşe principale.................................................................................

B.Comparaţi structura populaţiei S.U.A în anul 1980 cu cea din anul 1996. Ce modificări apar?
15 puncte
1980 1996
Albi 83.2 % Albi 74%
Negrii 11.7% Negrii 13%
Asiatici 1.1% Asiatici 4%
3. Completaţi spaţiile libere de mai jos folosind termeni din lista:
10 puncte
Africa este al .....................continent ca şi mărime între continentele Terrei. Este limitată la vest de
către.............................................. şi este traversată prin partea sa centrală de ..........................................
Punctul extrem vestic este dat de Capul ...............................................
Relieful montan este reprezentat de Munţii Atlas situaţi în .................... continentului şi de Munţii
.................... situaţi în sud. În partea centrală prezintă un climat de tip....................................................
Cele mai importante artere hidrografice ale Africii sunt: ........................, Congo şi ........................
Partea de nord a Africii se caracterizează printr-un peisaj de ...................................
Lista de termeni:
Deşert, treilea, Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Tropicul Racului, Ecuatorul, Nil, Acelor,
Verde, Capului, nord, ecuatorial, Zambezi, tropical.
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni
de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

PARTEA I (40 de puncte)


A. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. a; 2. b; 3. c; 4. d; Total 20 puncte

B. Se acordă câte 1 puncte pentru fiecare răspuns corect:


Total 10 puncte
C. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare corespondenţă/ asociere corectă (5x2p=10p).
Total 10 puncte

PARTEA a II-a ____________ (50 de puncte)

1. Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


Total 10 puncte
2.
a. Se acordă câte 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.
Total 15 puncte
b.Se acordă câte 5 puncte pentru fiecare modificare identificată corect:
Total 15 puncte
3. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare termen folosit corect:
Total 10 puncte

Total 100 puncte

S-ar putea să vă placă și