Sunteți pe pagina 1din 17

Anul şcolar: 2018 - 2019

Unitatea școlară: COLEGIUL „MIHAI VITEAZUL” INEU Avizat:


Profesor: RĂDUCAN SORIN Responsabil comisie metodică,
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Geografie
Clasa: a V-a A Director,
Nr. ore:- 1 oră/săpt. (TC); 1 oră x 34 săpt.= 33 ore/an + S8-Săptămâna Școala Altfel

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ (anul şcolar 2018-2019)


Terra – elemente de geografie fizică

Domenii de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observaţii/


conținut ore mâna Evaluare
SEMESTRUL I (10 septembrie 2018 – 1 februarie 2019)
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  Elemente de geografie a
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice României. România în Europa și Evaluare
observate direct sau indirect pe glob. (recapitulare) iniţială
2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren  Universul şi Sistemul Solar – 4 1–4
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple aspecte generale Evaluare
Terra – o 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice  Terra - o planetă a (10 orală
planetă a folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii Sistemului Solar (formă şi sept. –
Universului 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din dimensiuni) 5 oct.
domeniul ştiinţe şi tehnologii  Aplicaţie practică: Călătorie 2018) Probe
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând virtuală în Univers practice
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
noi/situaţii reale de viaţă
1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  Globul geografic şi harta. Evaluare
Terra – o 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice Coordonate geografice orală
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
planetă în observate direct sau indirect  Mişcările Pământului şi 3 5–7
mișcare 2.1.Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren consecinţele lor
2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică  Orientarea în spaţiul (8 oct.
2.3.Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple terestru (elemente naturale şi – 26
3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice instrumente clasice şi moderne) oct. Probe
folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii  Aplicaţii practice: 2018) practice
3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din Măsurarea timpului (zi,
domeniul ştiinţe şi tehnologii săptămână, lună, anotimp, an,
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare calendar), Orizontul local –
4.3. Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte orientare, măsurare şi
noi/situaţii reale de viaţă reprezentare, Construirea unor
forme simple de reprezentare
grafică şi cartografică.

ȘCOALA ALTFEL –Săptămâna VIII (29.10-02.11.2018)


1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite Litosfera
1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice  Caracteristici generale și Evaluare
Terra – o observate direct sau indirect importanță orală
planetă în 2.1. Utilizarea tehnicilor de orientare pe hartă/teren  Structura internă a Terrei 7 9 – 15
transformare 2.2. Relaţionarea scării de proporţie cu realitatea geografică  Relieful: continente și
2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple bazine oceanice; forme majore (5 nov.
Geosferele 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice de relief – 21
Terrei folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii  Vulcanii şi cutremurele dec.
Litosfera 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din  Aplicaţii practice: 2018) Probe
domeniul ştiinţe şi tehnologii Relieful orizontului local, Reguli practice
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând de comportare şi măsuri de
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare protecţie în cazul producerii de
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare fenomene şi procese în orizontul
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii local (prăbuşiri, alunecări de
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte teren, cutremure etc.)
noi/situaţii reale de viaţă

Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 2 din 17
Vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019)
Terra – o 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice Atmosfera
planetă în observate direct sau indirect  Caracteristici generale și 3 16 – 18 Evaluare
transformare 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple importanță (14 ian. orală
Geosferele 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice  Elemente şi fenomene – 1 Probă scrisă
Terrei folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii meteorologice febr. de evaluare
Atmosfera 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare  Vremea şi clima 2019)
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte
noi/situaţii reale de viaţă
Vacanţă intersemestrială (2– 10 februarie 2019)
SEMESTRUL al II-lea (11 februarie - 14 iunie 2019)
Terra – o Atmosfera
planetă în 1.1. Utilizarea termenilor geografici în contexte diferite  Zonele climatice ale 4 19 – 22 Evaluare
transformare 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice Terrei. Influenţa climei asupra orală
observate direct sau indirect geosferelor (11
Geosferele 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple  Aplicaţii practice: Clima, febr. –
Terrei 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din vremea şi activitatea umană în 8 Probe
Atmosfera domeniul ştiinţe şi tehnologii orizontul local, Modalităţi de martie practice
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând avertizare, reguli de comportare 2019)
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare şi măsuri de protecţie în cazul
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte producerii de fenomene extreme
noi/situaţii reale de viaţă în orizontul local (grindină,
polei, furtuni, secetă, caniculă,
viscol, tornade etc.)
Terra – o 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice Hidrosfera
planetă în observate direct sau indirect  Caracteristici generale şi
transformare 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple importanţă 6 23 – 28 Evaluare
3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice  Oceanul Planetar – orală
Geosferele folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii componente și localizare. (11
Terrei 3.2. Precizarea legăturilor dintre realitatea geografică şi fenomene din Dinamica apelor oceanice martie Probă scrisă
Hidrosfera domeniul ştiinţe şi tehnologii  Apele continentale – 19 de evaluare
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 3 din 17
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând  Gheţarii aprilie
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare  Aplicaţii practice: Apele 2019) Probe
4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare din orizontul local, Resurse de practice
4.2. Ordonarea elementelor geografice după anumite criterii apă potabilă, Măsuri de protecţie
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte a apelor, Modalităţi de
noi/situaţii reale de viaţă avertizare, reguli de comportare
şi măsuri de protecţie în cazul
producerii de fenomene extreme
în orizontul local
(viitură/revărsare/inundaţie, pod
de gheaţă etc.)
Vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019)
Terra – o 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice Biosfera şi solurile
planetă în observate direct sau indirect  Caracteristici generale şi 3 29 - 31 Evaluare
transformare 2.3. Citirea reprezentărilor grafice şi cartografice simple importanţă orală
Geosferele 3.1. Descrierea unor elemente, fenomene şi procese geografice  Plantele şi animalele – (6 - 24 Probe
Terrei folosind noţiuni din matematică, ştiinţe şi tehnologii repartiţia lor geografică mai practice
3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând  Solul - resursă a vieţii 2019)
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare  Aplicaţie practică:
Biosfera şi 4.1. Utilizarea metodelor simple de investigare Protecţia plantelor, a animalelor
solurile 4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte şi conservarea solului
noi/situaţii reale de viaţă
Zonele 1.2. Descrierea unor elemente, fenomene sau procese geografice  Diversitatea peisajelor 2 32 - 33 Evaluare
naturale ale observate direct sau indirect terestre naturale (21 mai orală
Terrei 3.3. Descrierea diversităţii naturale a realităţii geografice realizând – 7
corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare iunie
4.3 Aplicarea cunoştinţelor şi a abilităţilor dobândite în contexte 2019)
noi/situaţii reale de viaţă

Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 4 din 17
Terra – 1.1….  Recapitulare. Sinteză 1 34 Evaluare
elemente de ……..4.3 (10 – finală
geografie fizică 14
iunie
2019)

Nota 1: - Rubrica Competenţe specifice cuprinde competenţele specifice din programa şcolară care pot fi realizate prin conţinuturile ofertate;
- Competenţele specifice propuse au caracter orientativ; profesorul stabileşte competenţele minimale pe care orice elev trebuie să le dobândească şi poate
extinde sfera acestora, în funcţie de specificul clasei şi de performanţele elevilor.
- Modalităţile de evaluare vor fi diversificate prin utilizarea unor metode complementare/alternative (referate, proiecte, aplicaţii practice/investigaţii,
portofolii etc.)

Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 5 din 17
PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)
U1- TERRA – O PLANETĂ A UNIVERSULUI
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 1 – 4 (10 septembrie - 5 octombrie 2018)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 utilizarea termenilor geografici de bază în enunțuri proprii referitoare Resurse didactice: Harta Probă scrisă
Elemente de geografie 1.2 la elemente observate geografică (România, Test iniţial,
a României. 2.3  gruparea fenomenelor și proceselor studiate, pe baza unor criterii Europa) administrat în
România în Europa și 3.3 diferite vederea stabilirii
pe glob. (recapitulare) 4.3  precizarea poziției țării pe hărți ale Europei și ale lumii Resurse de timp: o oră nivelului de
 prezentarea unor elemente observabile referitoare la diversitatea (S1:10-14 septembrie performanță al
naturală și umană (peisaje, grupuri și colectivități umane etc.) 2018) elevilor

 procesarea de informații geografice din diferite surse de documentare Resurse didactice: Evaluare orală
 descrierea repartiției spațiale a unor procese și fenomene geografice pe Planşa Sistemul solar
1.1 baza unor observații directe/indirecte pe suporturi geografice Imagini internet
Universul și Sistemul 2.3  descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea unor Calculatorul
Solar – aspecte 3.2 aplicații digitale Videoproiectorul
generale 4.1  observarea directă/indirectă a unor elemente/fenomene și procese Fişe de lucru
geografice Resurse de timp : o oră
(S2: 17-21 septembrie
2018)
 prezentarea elementelor și fenomenelor geografice percepute direct Resurse didactice: Evaluare orală
(în orizontul apropiat) sau indirect reprezentate pe diferite suporturi Globul geografic, Atlasul
Terra o planetă a 1.2 geografice (animații video, filme documentare) geografic
Sistemului Solar 2.1  descrierea poziției relative a unor obiecte/elemente geografice dintr-un Imagini internet,
(formă și dimensiuni) 3.1 anumit spațiu prin raportare la un suport cartografic Prezentări Ppt,
4.2  prezentarea desfășurării unor procese și fenomene geografice utilizând Calculatorul,
noțiuni din domeniul științelor Videoproiectorul, Fişe de
 organizarea elementelor după caracteristici teritoriale lucru
Resurse de timp : o oră
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 6 din 17
(S3: 24 - 28 septembrie
2018)
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor și fenomenelor geografice Resurse didactice: Probe practice:
Aplicaţie practică: 1.2 reprezentate pe suporturi geografice variate (schițe, imagini, animații Animații video (internet) interpretarea
Călătorie virtuală în 2.3 video), pe baza unui algoritm dat Fişe de lucru imaginilor
Univers 3.3  exerciții de ierarhizare a unor procese și fenomene geografice după virtuale; citirea
4.3 criterii date Resurse de timp : o oră hărții geografice
 exerciții de relaționare între elemente și fenomene geografice (S4: 1-5 octombrie 2018)
observate direct sau indirect
 elaborarea de planuri simple de învățare în realizarea unor sarcini de
lucru

PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)


U2- TERRA – O PLANETĂ ÎN MIȘCARE
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 3
PERIOADA: săptămânile 5 – 8 (8 octombrie - 3 noiembrie 2018)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 corelarea termenilor geografici cu elemente geografice specifice Resurse didactice: Harta Evaluare orală
Globul geografic și 1.1 observate direct/indirect (teren/ suporturi grafice/imagini) geografică Exerciții de
harta. Coordonate 2.1  exprimarea poziției elementelor identificate în teren/pe hartă, cu Glogul geografic calcul a
geografice 2.2 ajutorul punctelor cardinale/coordonatelor geografice Fișe de lucru distanțelor pe
3.1  exerciții de calculare a distanțelor dintre repere/puncte reprezentate pe glob utilizând
4.1 suporturi cartografice utilizând scara de proporție Resurse de timp : o oră fișe de
 utilizarea scării de proporție pentru descrierea extinderii spațiale a (S5:9-12 octombrie 2018) lucru/tabla
unor elemente geografice (latitudine și
 calcularea unor distanțe pe hărți la scări de proporție diferite longitudine)
 construirea unor scheme logice simple pe baza unor date geografice
comparative
 prelucrarea datelor geografice utilizând operaţii matematice la nivel
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 7 din 17
elementar
 determinarea unor caracteristici ale elementelor geografice prin calcule
matematice simple
 precizarea etapelor succesive de desfășurare a unor fenomene Resurse didactice: Evaluare orală
geografice pe baza unor scheme logice/seturi de imagini Imagini animate internet
Mișcările Pământului și 1.2  identificarea succesiunii cronologice a unor procese și fenomene Planșa Mișcările
consecinţele lor 2.3 geografice pe baza unor imagini grafice/ cartografice Pământului
3.2  menționarea unor efecte/influențe ale producerii unor fenomene Calculatorul
4.1 geografice asupra activității personale Videoproiectorul
 identificarea unor corelații între fenomenele naturale observate și Fişe de lucru
evenimente din viața cotidiană
 utilizarea informațiilor geografice referitoare la diferite Resurse de timp: o oră
fenomene/procese geografice în contexte noi (explicarea unor aspecte ale (S6: 15-19 octombrie
realității înconjurătoare) 2018)
Orientarea în spaţiu  descrierea unor trasee scurte parcurse în orizontul apropiat, prin Resurse didactice: Evaluare orală
terestru (elemente raportare la repere, puncte cardinale, pe baza unui algoritm dat Harta geografică Probe practice:
naturale şi instrumente 2.1  utilizarea elementară a tehnologiilor moderne (Sistemul Informațional Busola Exerciții de
clasice și moderne) 2.2 Geografic - GIS; Sistemul de navigație - GPS) Imagini internet măsurare a
Aplicaţii practice: 3.1  prelucrarea datelor geografice cu ajutorul diferitelor instrumente TIC Fişe de lucru ,Calendarul distanțelor pe
Măsurarea timpului 4.2  prezentarea fenomenelor şi proceselor observate direct/indirect cu Busola suporturi
(zi, săptămână, lună, 4.3 ajutorul diferitelor aplicaţii digitale Sistemul de navigație – cartografice
anotimp, an, calendar),  aplicarea metodelor/tehnicilor de orientare în spațiu în activitatea GPS
Orizontul local – cotidiană Diferite elemente natural
orientare, măsurare şi  exerciţii de reprezentare, pe o schiță simplă de hartă, a unor elemente observabie din curtea
reprezentare, geografice din orizontul local școlii
Construirea unor Suporturi cartografice
 măsurarea distanțelor în orizontul local și apropiat cu instrumente de
forme simple de Resurse de timp : o oră
măsură adecvate (riglă, ruletă, compas, instrumente/ dispozitive
reprezentare grafică și (S7: 22 - 26 octombrie
electronice/informatice etc.)
cartografică 2018)
 ordonarea elementelor în funcţie de criterii de timp
ȘCOALA ALTFEL –Săptămâna VIII (29.10-02.11.2018)
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 8 din 17
PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)
TERRA – O PLANETĂ ÎN TRANSFORMARE
U3- GEOSFERELE TERREI. LITOSFERA
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 7
PERIOADA: săptămânile 9 – 15 (5 nov. – 21 dec. 2018)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 corelarea termenilor geografici cu elemente geografice specifice Resurse didactice: Evaluare orală
Litosfera 1.1 observate direct/indirect (teren/suporturi grafice/imagini)
1.2  pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor geografice Harta geografică
Caracteristici generale 2.3  procesarea de informaţii geografice din diferite surse de Manualul
și importanță 3.2 documentare Fișe de lucru
 precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor fenomene Calculatorul
geografice pe baza unor scheme/seturi de imagini Videoproiectorul
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi fenomene
geografice pe baza observaţiilor directe/indirecte pe suporturi geografice Resurse de timp : o oră
 identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale observate şi (S9:5-9 noiembrie 2018)
evenimente din viaţa cotidiană
 descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea
unor aplicaţii digitale
 exerciţii de completare a termenilor geografici în scheme simple de Resurse didactice: Evaluare orală
prezentare a unor elemente şi fenomene geografice Imagini animate internet
Litosfera 1.2  precizarea etapelor succesive de desfaşurare a unor procese geografice Manualul
2.3 pe baza unor scheme Calculatorul
Structura internă a 3.1  prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene geografice, utilizând Videoproiectorul
Terrei 4.1 noţiuni din domeniul ştiinţelor Fişe de lucru
 prezentarea fenomenelor şi proceselor observate direct/indirect cu
ajutorul diferitelor aplicaţii digitale Resurse de timp: o oră
 elaborarea unei schiţe de proiect pentru soluţionarea unei (S10: 12-16 noiembrie
probleme geografice 2018)
 derularea unui demers investigativ simplu pentru verificarea unei
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 9 din 17
ipoteze de lucru
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi fenomenelor Resurse didactice: Evaluare orală
Litosfera geografice reprezentate pe suporturi variate (schiţe, imagini, animaţii Harta geografică
1.2 video), pe baza unui algoritm dat Manualul
Relieful: continente și 2.3  descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi fenomene Calculatorul
bazine oceanice; forme 3.1 geografice pe baza observaţiilor directe/indirecte pe suporturi geografice Videoproiectorul
majore de relief 3.3  prezentarea fenomenelor şi proceselor observate direct/indirect cu Fişe de lucru
4.2 ajutorul diferitelor aplicaţii digitale
 identificarea deosebirilor dintre spaţii geografice diferite Resurse de timp  : două
(localitate, regiune, continent) din perspectiva diversităţii naturale ore
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale (S11: 19 - 23 noiembrie
2018
S12: 26-29 noiembrie
2018)
Litosfera  descrierea poziţiei relative a unor obiecte/elemente geografice dintr-un Resurse didactice: Evaluare orală
2.1 anumit spaţiu prin raportare la un suport cartographic Manualul
Vulcanii şi cutremurele 3.2  explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor producerii unor fenomene Calculatorul
3.3 geografice observate direct/indirect, prin mijloace informatice Videoproiectorul
4.3  menţionarea unor efecte/influenţe ale producerii unor fenomene Suporturi cartografice
geografice asupra activităţii personale Fişe de lucru
 exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene geografice
observate direct sau indirect Resurse de timp  : două
 elaborarea unui plan simplu de măsuri privind combaterea/ diminuarea ore
efectelor unor fenomene naturale în orizontul local (S13: 3-7 decembrie 2018
 prezentarea corelaţiei dintre succesiunea unor fenomene naturale şi S 14: 10-14 decembrie Probă scrisă
succesiunea activităţilor cotidiene/personale 2018)
Litosfera  prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice percepute direct Resurse didactice: Probe practice
Aplicaţii practice: 1.2 (în orizontul local) sau indirect reprezentate pe diferite suporturi (animaţii Manualul
Relieful orizontului 2.2 video, filme documentare) Calculatorul
local, Reguli de 3.1  recunoaşterea unei imagini de la sol şi aeriene Videoproiectorul
comportare şi măsuri 3.2  corelarea imaginilor de la sol și aeriene cu suporturi cartografice Suporturi cartografice
de protecţie în cazul 4.3
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 10 din 17
producerii de fenomene  prezentarea, cu ajutorul unor suporturi geografice/instrumente TIC, a
şi procese în orizontul impactului mediului natural asupra omului
local (prăbuşiri,  precizarea unor reguli de comportament ce trebuie respectate în Resurse de timp : o oră
alunecări de teren, diferite situaţii ipotetice de risc din orizontul local (S15: 17-21 decembrie
cutremure etc.)  descrierea unor situaţii de risc în care se impune respectarea anumitor 2018)
reguli specifice
 completarea unor fişe tematice cu reguli de comportament, pentru
diferite situaţii ipotetice de risc.
Vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019)

PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)


TERRA – O PLANETĂ ÎN TRANSFORMARE
U4- GEOSFERELE TERREI. ATMOSFERA
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 7
PERIOADA: săptămânile 16 – 22 (14 ianuarie – 8 martie 2019)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 identificarea termenilor geografici din surse diferite: manual, lecturi Resurse didactice: Evaluare orală
Atmosfera 1.1 geografice, texte literare, mass-media etc. Harta geografică
3.2  descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea unor Manualul
Caracteristici generale 4.1 aplicaţii digitale Fișe de lucru
și importanță 4.2  descoperirea unor legături simple pe baza unor date geografice Calculatorul
comparabile Videoproiectorul
 selectarea elementelor geografice după criterii calitative Resurse de timp : o oră
(S16:14-18 ianuarie 2019)

Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 11 din 17
 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice percepute direct Resurse didactice: Evaluare orală
Atmosfera 1.2 (în orizontul local) sau indirect reprezentate pe diferite suporturi (animaţii Imagini animate internet
3.3 video, filme documentare) Manualul
Elemente şi fenomene 4.1  identificarea unor particularităţi ale diferitelor regiuni ale lumii din Calculatorul
meteorologice perspectiva cunoaşterii lor geografice Videoproiectorul
 observarea directă/indirectă a unor elemente, fenomene şi procese Fişe de lucru
geografice
 analizarea unor situaţii-problemă din realitatea înconjurătoare în Resurse de timp: o oră
vederea identificării de soluţii (S17: 21-25 ianuarie 2019)
 completarea textelor lacunare cu termeni geografici specifici Resurse didactice: Evaluare orală
Atmosfera 1.1  gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii propuse Harta geografică
2.3  exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene geografice după Manualul
Vremea şi clima 3.1 criterii date Calculatorul
4.1  prezentarea, cu ajutorul unor instrumente TIC, a elementelor mediului Videoproiectorul
din orizontul apropiat / local Fişe de lucru
 selectarea caracteristicilor unor elemente geografice descoperite prin Resurse de timp  : o oră
observare directă / indirectă (S18: 28 ian. – 1 febr.
2019)
Vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019)
Atmosfera  identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale observate şi Resurse didactice: Evaluare orală
3.2 evenimente din viaţa cotidiană Manualul
Zonele climatice ale 3.3  descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea unor Calculatorul
Terrei. Influenţa climei 4.2 aplicaţii digitale Videoproiectorul
asupra geosferelor  identificarea deosebirilor dintre spaţii geografice diferite (localitate, Suporturi cartografice
regiune, continent) din perspectiva diversităţii naturale Fişe de lucru
 identificarea unor particularităţi ale diferitelor regiuni ale lumii din
perspectiva cunoaşterii lor geografice Resurse de timp  : două
 organizarea elementelor geografice după modul lor de succesiune ore
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale (S19: 11-15 februarie 2019
S20: 18-22 februarie 2019)
Atmosfera  reprezentarea pe schiţe de hartă a unor puncte/trasee definite de Resurse didactice: Probe practice
2.1 Manualul
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 12 din 17
Aplicaţii practice: 3.1 coordonate geografice date Calculatorul
Clima, vremea şi 4.1  prelucrarea datelor geografice utilizând operaţii matematice la nivel Videoproiectorul
activitatea umană în 4.3 elementar Suporturi cartografice
orizontul local,  derularea unui demers investigativ simplu pentru verificarea unei Observații în spațiul școlii
Modalităţi de ipoteze de lucru
avertizare, reguli de  precizarea unor reguli de comportament ce trebuie respectate în Resurse de timp  : două
comportare şi măsuri diferite situaţii ipotetice de risc din orizontul local ore
de protecţie în cazul  descrierea unor situaţii de risc în care se impune respectarea anumitor (S21: 25 februarie – 1
producerii de fenomene reguli specifice martie 2019
extreme în orizontul S22 : 4 – 8 martie 2019)
local (grindină, polei,
furtuni, secetă,
caniculă, viscol,
tornade etc.)

PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)


TERRA – O PLANETĂ ÎN TRANSFORMARE
U5- GEOSFERELE TERREI. HIDROSFERA
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 23 – 28 (11 martie – 19 aprilie 2019)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi fenomenelor geografice Resurse didactice: Evaluare orală
Hidrosfera 1.2 reprezentate pe suporturi variate (schiţe, imagini, animaţii video), pe baza Harta geografică
2.3 unui algoritm dat Manualul
Caracteristici generale 3.3  descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi fenomene geografice pe Fișe de lucru
şi importanţă baza observaţiilor directe/indirecte pe suporturi geografice Calculatorul
 elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi protecţiei Videoproiectorul
diversităţii naturale, pentru formarea unor atitudini civice pozitive Resurse de timp : o oră
(S23:11-15 martie 2019)
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 13 din 17
Hidrosfera  prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice percepute direct Resurse didactice: Probă scrisă
1.2. (în orizontul local) sau indirect reprezentate pe diferite suporturi (animaţii Imagini animate internet
Oceanul Planetar – 2.1 video, filme documentare) Manualul
componente și 2.2  identificarea pe suporturi cartografice a unor puncte/trasee definite de Calculatorul
localizare. Dinamica 4.1 coordonate geografice date Videoproiectorul
apelor oceanice  poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice la Fişe de lucru
scări de proporţie date
 selectarea caracteristicilor unor elemente geografice descoperite prin Resurse de timp: o oră
observare directă / indirectă (S24: 18-22 martie 2019)
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date geografice
comparabile
 descrierea unor fenomene din realitatea geografică prin utilizarea unor Resurse didactice: Evaluare orală
Hidrosfera 3.2 aplicaţii digitale Harta geografică
3.3  identificarea unor particularităţi ale diferitelor regiuni ale lumii din Manualul
Apele continentale 4.1 perspectiva cunoaşterii lor geografice Calculatorul
4.3  elaborarea unei schiţe de proiect pentru soluţionarea unei probleme Videoproiectorul
geografice Fişe de lucru
 elaborarea de planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de Resurse de timp  : două
lucru ore
(S25: 25-29 martie 2019
S26 :1-5 aprilie 2019)
 prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene geografice, utilizând Resurse didactice: Evaluare orală
Hidrosfera 3.1 noţiuni din domeniul ştiinţelor Harta geografică
3.2  explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor producerii unor fenomene Manualul
Gheţarii 3.3 geografice observate direct/indirect, prin mijloace informatice Calculatorul
 identificarea unor particularităţi ale diferitelor regiuni ale lumii din Videoproiectorul
perspectiva cunoaşterii lor geografice Fişe de lucru
 elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi protecţiei Resurse de timp  : o oră
diversităţii naturale, pentru formarea unor atitudini civice pozitive (S27: 8-12 aprilie 2019)
 observarea directă/indirectă a unor elemente, fenomene şi procese Resurse didactice: Probe practice
Hidrosfera 4.1. geografice Manualul
4.3 Calculatorul
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 14 din 17
Aplicaţii practice:  selectarea caracteristicilor unor elemente geografice descoperite prin Videoproiectorul
Apele din orizontul observare directă / indirectă Suporturi cartografice
local, Resurse de apă  descoperirea unor legături simple pe baza unor date geografice Observații în spațiul școlii
potabilă, Măsuri de comparabile
protecţie a apelor,  analizarea unor situaţii-problemă din realitatea înconjurătoare în Resurse de timp : o oră
Modalităţi de vederea identificării de soluţii (S28: 15-19 aprilie 2019)
avertizare, reguli de  elaborarea unui plan simplu de măsuri privind combaterea /
comportare şi măsuri diminuarea efectelor unor fenomene naturale în orizontul local
de protecţie în cazul  prezentarea corelaţiei dintre succesiunea unor fenomene naturale şi
producerii de fenomene succesiunea activităţilor cotidiene/personale
extreme în orizontul
local
(viitură/revărsare/inun
daţie, pod de gheaţă
etc.)
Vacanța de primăvară : 20 aprilie – 5 mai 2019

PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)


TERRA – O PLANETĂ ÎN TRANSFORMARE
U6- GEOSFERELE TERREI. BIOSFERA ȘI SOLURILE
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 3
PERIOADA: săptămânile 29 – 31 (6 - 24 mai 2018)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 completarea textelor lacunare cu termeni geografici specifici Resurse didactice: Evaluare orală
Biosfera și solurile 1.1  gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii propuse Harta geografică
1.2  precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor fenomene Manualul
Caracteristici generale 3.1 geografice pe baza unor scheme/seturi de imagini Fișe de lucru
și importanță 3.2  prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene geografice, utilizând Calculatorul
noţiuni din domeniul ştiinţelor Videoproiectorul
Resurse de timp : o oră
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 15 din 17
 identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale observate şi (S29: 6-10 mai 2019)
evenimente din viaţa cotidiană
 identificarea deosebirilor dintre spaţii geografice diferite (localitate, Resurse didactice: Evaluare orală
Biosfera și solurile 3.3 regiune, continent) din perspectiva diversităţii natural Imagini animate internet
4.1  identificarea unor particularităţi ale diferitelor regiuni ale lumii din Manualul
Plantele şi animalele – 4.2 perspectiva cunoaşterii lor geografice Calculatorul
repartiţia lor  elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi protecţiei Videoproiectorul
geografică diversităţii naturale, pentru formarea unor atitudini civice pozitive Fişe de lucru
 analizarea unor situaţii-problemă din realitatea înconjurătoare în
vederea identificării de soluţii Resurse de timp: o oră
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale (S30: 13 – 17 mai 2019)

 prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene geografice, utilizând Resurse didactice: Evaluare orală
Biosfera și solurile 1.2 noţiuni din domeniul ştiinţelor Harta geografică
2.3  elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi protecţiei Manualul
Solul - resursă a vieţii 3.1 diversităţii naturale, pentru formarea unor atitudini civice pozitive Calculatorul
3.3  selectarea caracteristicilor unor elemente geografice descoperite prin Videoproiectorul
Aplicaţie practică: 4.1 observare directă / indirectă Fişe de lucru
Protecţia plantelor, a  descoperirea unor legături simple pe baza unor date geografice
animalelor şi comparabile Resurse de timp  : o oră
conservarea solului (S31: 20 - 24 mai 2019)

PROIECTAREA DOMENIULUI DE CONȚINUT (UNITATE DE ÎNVĂŢARE)


U7- ZONELE NATURALE ALE TERREI
CLASA: a V-a (1 oră/săptămână)
NR. ORE: 2
PERIOADA: săptămânile 32 – 33 (27 mai – 6 iunie 2019)
Conţinuturi (detalieri) C.S. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
 precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor fenomene Resurse didactice: Evaluare orală
Diversitatea peisajelor 1.2 geografice pe baza unor scheme/seturi de imagini
Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 16 din 17
terestre naturale 2.3  descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi fenomene geografice pe Harta geografică
3.1 baza observaţiilor directe/indirecte pe suporturi geografice Manualul
3.3  prelucrarea datelor geografice cu ajutorul diferitelor instrumente TIC Fișe de lucru
4.1  exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene geografice Calculatorul
observate direct sau indirect Videoproiectorul
 utilizarea informaţiilor geografice referitoare la diferite
fenomene/procese geografice în contexte noi (explicarea unor aspecte aleResurse de timp  : două
realităţii înconjurătoare) ore
(S32: 27 - 31 mai 2019
S33: 3 – 7 iunie 2019)
 utilizarea elementară a tehnologiilor moderne (Sistemul Informațional Resurse didactice: Evaluare orală
Terra – elemente de 1.1 Geografic - GIS; Sistemul de navigație - GPS) Imagini animate internet
geografie fizică …  poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice la Manualul
Recapitulare 4.3 scări de proporţie date Calculatorul
 prezentarea, cu ajutorul unor suporturi geografice/instrumente TIC, a Videoproiectorul
impactului mediului natural asupra omului Fişe de lucru
Resurse de timp: o oră
(S34: 10 - 14 iunie 2019)

Strada Corneliu Coposu, nr.26, Arad Calea Traian Nr.7, Jud.ARAD, 315300, INEU, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel: 0257 / 28 00 08, Fax 0257 / 21 47 46 Tel: 40-257-511777; Fax: 40-257-511149 Tel: +40 21 405 XX XX, Fax: +40 21 405 XX XX
e-mail: inf_arad@isjarad.ro e-mail: gsmv.ineu@yahoo.com www.edu.ro
web : www.isjarad.ro web: www.liceulineu.edupage.org
Pagina 17 din 17

S-ar putea să vă placă și