Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

1cs-242/2021

CURTEASUPREMĂDEJUSTIŢIE
ÎNCHEIERE

08 octombrie 2021 mun. Chişinău


Colegiul Penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa:
Preşedinte Diaconu Iurie
Judecători Boico Victor, Guzun Ion,

examinând, cererea depusă de avocatul Munteanu Victor, referitor la


strămutarea judecării cauzei privind demersul procurorului în Procuratura
Anticorupţie, Furtună Victor, despre aplicarea în privinţa lui Stoianoglo Alexandr
a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile, de
la Judecătoria Chișinău, la o altă instanță egală în grad,

ACONSTATAT:

1. În procedura Chișinău se află spre examinare demersul procurorului în


Procuratura Anticorupţie, Furtună Victor, cu privire la aplicarea în privinţa lui
Stoianoglo Alexandr a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un
termen de 30 de zile.
2. La 08 octombrie 2021, avocatul Munteanu Victor, a depus cerere prin
care a solicitat strămutarea judecării cauzei la demersul procurorului în
Procuratura Anticorupţie, Furtună Victor, cu privire la aplicarea în privinţa lui
Stoianoglo Alexandr a măsurii preventive sub formă de arest preventiv pe un
termen de 30 de zile, de la Judecătoria Chișinău, la o altă instanță egală în grad.
2.1 În susținerea cererii avocatul Munteanu Victor, a invocat că: ,,din
informațiile disponibile în spațiul public, Stoianoglo Alexandr a avut un conflict
mediatic deschis cu magistrații Judecătoriei Chişinău, sediul Ciocana, mai mulţi judecători
semnându-se cu declaraţii împotriva poziţiei Procurorului General, numele judecătorilor
ne fiind identificabil, pentru a afla numele acestora necesitând o expertiză grafoscopică. În
situaţia existenţei unui conflict public dintre magistrații instanţei numite şi Stoianoglo
Alexandr, pun la îndoială imparțialitatea şi obiectivitatea magistraților instanţei de la
Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana, la examinarea demersului de aplicare a măsurii
preventive sub formă de arest preventiv”.
3. Examinând cererea de strămutare, Colegiul Penal consideră că aceasta
urmează a fi respinsă reieşind din următoarele considerente.
Conform art. 39 pct. 6) Cod de procedură penală, Curtea Supremă de
Justiție soluționează cererile de strămutare.
În conformitate cu art. 46 alin. (1) Cod de procedură penală, Curtea
Supremă de Justiție strămută judecarea unei cauze penale de la instanța
competentă la o altă instanță egală în grad numai în cazul în care prin aceasta se
poate obține soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă și se asigură desfășurarea
normală a procesului.
1
Potrivit art. 46 alin. (2) Cod de procedură penală, strămutarea cauzei poate
fi cerută de președintele instanței de judecată sau de una dintre părți, iar art. 47
Cod de procedură penală prevede că cererea de strămutare înaintată de părți
trebuie să fie motivată, iar documentele pe care se bazează cererea se anexează la
aceasta de către partea care solicită strămutarea.
Sub acest aspect se atestă, că argumentele invocate în cererea de
strămutare, reproduse mai sus, nu sunt relevate împrejurărilor care ar genera
vreun temei de drept pentru strămutarea cauzei penale la o altă instanță egală în
grad și nu cad sub incidența instituţiei strămutării judecării cauzei determinate de
prevederile art.46 din Codul de procedură penală.
Circumstanțele invocate de autorul solicitării de strămutare a cauzei,
denotă o eventuală situație de incompatibilitate a judecătorilor, soluționarea căreia
este stipulată în art. 33-35 Cod de procedură penală.
4. În conformitate cu art. art. 39 pct. 6), 46-49 Cod de procedură penală,
Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie,

DISPUNE:

Respingerea cererii avocatului Munteanu Victor, referitor la strămutarea


judecării cauzei privind demersul procurorului în Procuratura Anticorupţie,
Furtună Victor, despre aplicarea în privinţa lui Stoianoglo Alexandr a măsurii
preventive sub formă de arest preventiv pe un termen de 30 de zile, de la
Judecătoria Chișinău, la o altă instanță egală în grad.
Încheierea este irevocabilă, pronunțată integral la 08 octombrie 2021.

Preşedinte Diaconu Iurie

Judecători Boico Victor

Guzun Ion