Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:_________________________________

29.09.2021
Test de evaluare – Elemente ale geometriei in spatiu (8F)

 Se acorda 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 40 min.

(10p) 1. Calculati suma lungimilor tuturor muchiilor unei piramide patrulatere regulate cu toate
muchiile egale cu 7 cm.

(10p) 2. Calculati suma ariilor tuturor fetelor unui tetraedru regulat cu muchia de 12 cm.

(10p) 3. Desenati o piramida patrulatera regulata VABCD.

(5p) 4. Numarul de muchii ale unei piramide patrulatere regulate este egal cu ……. .

(5p) 5. Numarul de drepte determinate de 4 puncte necoplanare este egal cu ……… .

(5p) 6. Axioma lui Euclid: Printr-un punct exterior unei drepte se poate duce ………………………...
………………………………………… .

(5p) 7. Spunem ca 4 puncte sunt necoplanare daca ………………………………………………… .

(20p) 8. Fie triunghiul echilateral ABC si S un punct exterior


planului (ABC), astfel incat SA=12cm ,
SB=SC=12 √ 3 cm si SM =12 √2 cm, unde M este mijlocul
segmentului BC.

a) Demonstrati ca triunghiul SAM este dreptunghic;


b) Calculati aria triunghiului SAM.

(20p) 9. Fie VABC un tetraedru regulat cu lungimea


muchiei egala cu 6 cm si M mijlocul segmentului BC.
Calculati aria triunghiului VAM.