Sunteți pe pagina 1din 2

Numele,prenumele__________________________ Data_____________

Evaluare finală la istorie


1. Completează enunţurile de mai jos :
 Istoria este__________________ care studiază ________________ oamenilor, de la apariţia lor pînă în
_________________ .
 Dovezile istorice care îi ajută pe istorici să reconstituie istoria se numesc ...........................şi ele pot
fi ...........................sau ...........................
 Descoperirea izvoarelor istorice se face de către .......................................
 Succesiunea evenimentelor istorice în ordinea în care s-au petrecut se numeşte ....................................... .
 Ştiinţa care se ocupă cu cercetarea şi analiza hărţilor se numeşte.......................................
 Strămoşii noştri au fost …………..şi ………………. .
 Capitala Daciei era la ………………………...................
 Marii regi ai dacilor au fost ………………............ şi ………………................ .
 Reformele înfăptuite de Alexandru Ioan Cuza sunt......................şi .......................................
 Ziua Europei este considerată la........................,sărbătoarea ........................
 Cetăţile sunt ...................... fortificate sau oraşe cu.............................de apărare.
 Pe teritoriul Republicii Moldova activează mănăstirile......................., ............................, .......................
 Obiceiurile şi tradiţiile poporului român sunt.......................,.......................,...............................,..................

2. Precizează dacă enunţul este adevărat (A) sau fals (F) :


 Primul rege dac a fost Burebista . ( .... )
 Zeul suprem al geto-dacilor era Jupiter . ( .. ..)
 Capitala Imperiului Roman era la Roma . ( .…)
 Herodot a fost unul din cei mai vestiţi împăraţi romani . (…..)
 Întemeietorul Ţării Româneşti a fost Basarab I . (......)
 Constituţia Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament în 1995 (......)
 Moldova şi-a declarat independenţa în anul 1991. (......)
 Ştefan cel Mare s-a stins din viaţă în anul 1504 şi a fost înmormîntat la mănăstirea Putna (......)
 Mihai Viteazul a fost ucis mişeleşte în anul 1601 (......)
 Columna lui Traian a fost ridicată din porunca lui Mircea cel Bătrân. (......)

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. 100 de ani formează:
a)un deceniu b)un secol c)un mileniu
2. Popoarele care ne sunt vecine :
a) francezii, ungurii, germanii;
b) românii, bulgarii ,francezii;
c) românii,ucrainenii
3. Ce este cronologia?
a)Ştiinţa care se ocupă cu studierea datelor istorice în ordinea în care s-au petrecut.
b)Ştiinţa care se ocupă cu studierea evenimentelor istorice în ordinea ,succesiunea în care s-au petrecut.
c)Ştiinţa care se ocupă cu studierea documentelor istorice în ordinea în care s-au petrecut.
4. Primul razboi dintre daci si romani a avut loc in anii:
a)105-106 b)106-107 c)101-102
5. Dacia a fost cucerită sub domnia împăratului:
a) Decebal b) Aurelian c) Traian
6. Întemeietorul Ţării Moldova a fost :
a) Decebal b)Bogdan c) Dragoş-Vodă
7. Mircea cel Batrîn a luptat cu:
a)tatarii b)ungurii c)turcii
8. Prima Unire a Moldovei, Transilvaniei şi Ţării Româneşti a realizat-o :
a)în anul 1600, Mircea cel Bătrîn
b)în anul 1601, Ştefan cel Mare
c)în anul 1600, Mihai Viteazul
9. După fiecare bătălie Ştefan cel Mare construia :
a) o şcoală b) o mănăstire c) o casă d) o universitate
10. A fost învingător la Rovine:
a) M.Viteazu b) Mircea cel Bătrîn c) Ştefan cel Mare
11. A fost istoric,geograf,scriitor,compozitor, ”rege între filosofi şi filosof între regi”
a)I.Creangă b)D.Cantemir c)A.I.Cuza
12. Întemeietorul învăţămîntului în Ţara Moldovei
a)M.Eminescu b)D.Cantemir c)Gh.Asachi

13. Realizează corespondenţa între numele domnitorilor şi anii lor de domnie :

* Mircea cel Bătrîn * 1593-1601


* Dimitrie Cantemir * 1457-1504
* Ştefan cel Mare * 1386-1418
* Mihai Viteazul * 1710-1711
*Al.I.Cuza * 1859-1866

S-ar putea să vă placă și