Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

FACULTATEA: FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE


DOMENIUL : DREPT
PROGRAMUL DE STUDII : DREPT
FORMA DE INVĂȚĂMÂNT: LICENŢĂ ZI
Date de contact: Telefon 0756732015 Mail admitere.fdsa@usm.ro

Afișat astăzi: _21.09.2021_ ora:11:00

LISTA CANDIDAȚILOR ROMANI DE PRETUTINDENI ÎNMATRICULAŢI LA CONCURSUL DE ADMITERE

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Nr. crt. ID unic Nr. dosar Media de admitere Forma de finanţare Observaţii
1 8246-7927 Z415 8.97 FĂRĂ TAXĂ