Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

REFERAT
la lucrarea de laborator nr.2
Tema: „Studierea fenomenului de rezonanță în circuitul
oscilant”
Disciplina: „Circuite și Dispozitive Electronice ”

A elaborat
A verificat lect.univ. Ababii Nicolai

Chișinău 2021

1. Scopul lucrării:
Cercetarea fenomenului de rezonanță a tensiunilor și rezonanței curenților în circuitul
oscilant LC , determinarea frecvenței rezonante și factorul de calitate a circuitului.

2. Schemele circuitelor electrice studiate:

Am cercetat fenomenul de rezonanță a tensiunii în circuitul oscilant în serie.


Am calculat frecvența de rezonanță a circuitului

f 0=1/2 π √ LC

Caracteristica impendanței
ρ=√ L /C

Și factorul de calitate
Q= ρ/r

Frecvența de rezonanță a circuitului


1 1 1
f 0= = = =13,3 kH
2∗3,14 √3,03∗10 ∗47∗10
−3 −9
2∗3,14 √ 142,41∗10
−12 2∗3,14∗1,193
Caracteristica impedanței

3,03∗10−3
ρ=
√ 47∗10−9
=√ 0,064∗106=253 Ω
Factorul de calitate
253
Q= =57
4,4

Și rezultatele calculelor le -am introdus în tabelul 1.1

3. Tabelele cu datele experimentale.


Tabelul 1.1
f0
L C r ρ Q
Calculat Masurat
mH μF Ω kHz Ω -
3,03 47 4,4 13,3 15,5 253 57

Am determinat experimental frecvența de rezonanță a circuitului oscilant în serie


f0, factorul de calitate Q și rezistența totală ZК. Pentru efectuarea experienței, am
asamblat circuitul, conectând în calitate de miliampermetru și voltmetru,
multimetrele cu limite de măsurare de 200 mA, 2 V (U1) și 20 V (U2) în regim de
curent alternativ și de tensiune, respectiv. În procesul de măsurare, limitele pentru
aparatele de măsură sunt alese cele optimale.
Am conectat la circuit cu ajutorul cablului coaxial ieșirea generatorului ”CH1”.
Comutatorul din centrul machetei l-am setat în poziția "Serie", comutatorul S - în
poziția de sus.
Am pornit generatorul și am aplicat o tensiune sinusoidală U1=0.1(0.05) V cu o
frecvență egală cu valoarea calculată f0. Am reglat lent frecvența generatorului la
U1=const, și am determinat valoarea la care curentul I din circuit și tensiunea U2 de
pe condensator ating valorile maxime.
Și rezultatele calculelor le -am introdus în tabelul 1.1

Am măsurat frecvența de rezonanță și am înscris în raport valorile efective ale


curentului I în circuit și tensiunile pe inductanță UL și pe condensator
UC=U2(consecutiv). Am calculat valoarea Q=U2/U1, rezistențele reactive și rezistența
totală a circuitului pe baza rezultatelor măsurate. Am comparat valorile obținute Q, XL
și XC cu valorile teoretice: Q=p/r, XL=2πf0 L, XC=1/2π f0C
Rezistențele reactive

6,98
X L= =612 Ω
11,4∗10−3

6,70
XC = =587 Ω
11,4∗10−3

Am obținut caracteristica de amplitudine-frecvență (CAF) a circuitului oscilant în


serie.

Am deconectat miliampermetrul de la circuitul și am închis circuitul cu comutatorul S.


Am conectat la circuit intrările ”CH1” și ”CH2” ale osciloscopului DS1052E.

Am conectat toate dispozitivele și am aplicat de la generator tensiunea sinusoidală cu o


valoare U1 egală cu 0.1 (0.05) V, cu frecvența f=f0. Pentru toate măsurările ulterioare,
U1=const. Am obținut caracteristica alegând valorile frecvenței generatorului în
apropierea frecvenței f0 în așa mod, pentru a observa caracterul de rezonanță al
caracteristicilor.Am efectuat măsurările tensiunilor U1 și U2 cu multimetrele DT9205
sau cu osciloscopul în regim automat.

Rezultatele măsurărilor le-am introdus în Tabelul 1.2

Tabelul 1.2
fJ f0 fs
f ,kHz 12,8 12,9 13,0 14,0 14,1 14,2
13,2 13,4 13,8
U 2 m,V 0,4 0,5 0,6 0,75 1,06 0,75 0,6 0,5 0,4
U2m
KU=
U1m
4 5 6 7,5 10,6 7,5 6 5 4
KU
K ( f )=
K Umax
0,377 0,472 0,566 0,707 1 0,707 0,566 0,472 0,377

Am asamblat circuitul : comutatorul din centrul machetei în poziția ”Serie”, comutatorul


S în poziția de jos. Am setat la generator impulsuri dreptunghiulare, cu amplitudinea
Vpp=20 V și frecvența f≈f0/50, la osciloscop - regim ”AUTO” cu 2 canale. Cu ajutorul
regulatorului ”SCALE HORIZONTAL” am făcut modificări în așa fel încât pe ecran am
obținut o caracteristică de transfer a tensiunii de ieșire a circuitului. Am măsurat
perioada și frecvența oscilațiilor amortizante libere în circuitul oscilant.

Din oscilograma u2(t) am măsurat numărul de perioade în care amplitudinea oscilațiilor


scade de 10 ori. Am comparat acest număr cu factorul de calitate Q determinat mai sus

În circuitului oscilant în serie, de la generator am aplicat impulsuri de formă


dreptunghiulară cu amplitudinea tensiunii Vpp=20V și frecvența f=f0. La osciloscop am
setat regimul ”AUTO”. Am modificat lent frecvența de repetare a impulsurilor, după
care am setat circuitul în rezonanță, obținând tensiunea maximă U2m. Oscilograma de
ieșire u2(t) trebuie să aibă forma unui semnal armonic, ceea ce indică selectarea primei
armonice din spectrul impulsurilor dreptunghiulare. Am micșorat frecvența de repetare a
impulsurilor de 3, 5 ori și am asigurat că circuitul afişează armonicile a 3-a şi a 5-a .

Am cercetat fenomenul rezonanței curentului într-un circuit oscilant paralel

Am determinat frecvența de rezonanță f0, și rezistența ZК a circuitului oscilant paralel

Rezistența totatlă a circuitului


6,98+ 6,70
ZK = =1200Ω
11,4∗10−3

Să se obțină caracteristica de amplitudine-frecvență (CAF) a circuitului oscilant paralel


K=U2/U2m max=f(f) la RS=∞.

Tabelul 2.3
fJ f0 fs
f, kHz 13,15 13,2 13,3 13,7 13,8 13,9
13,4 13,5 13,6
Rs=∞ 30 35 40 45 64 45 40 35 30
U 2 m,V
Rs=30 kΩ 28 35 40 50 52 50 38 32 24
Concluzie:
În urma efectuării lucrarii de laboarator am cercetat fenomenul de rezonanță a
tensiunilor și rezonanței curentului în circuitul oscilant, am facut cunoștință
cu osciloscopul unde în baza formulelor am calculat frecvența de rezonanță a
circuitului f 0=13,3 kHz , am determinat frecvențele f j , f s , f 0.