Sunteți pe pagina 1din 8

Fise de lucru-modurile de expunere

NARAŢIUNE
A

DIALOGUL

MODURILE DE

EXPUNERE

DESCRIEREA
Aşezaţi imaginile postate în cele trei săculeţe:
NARAŢIUNEA
DESCRIEREA

DIALOGUL
DIALOGUL
Citeşte

Citiţi textul următor şi răspundeţi la întrebările formulate în continuarea lui

„Într-o zi, lui Nastratin Hogea i s-a furat măgarul, tovarăşul lui de-o
viaţă. A plătit un pristav şi a făgăduit o răsplată celui care îi va aduce
măgarul. Degeaba. Nu s-a arătat numeni.
Nastratin s-a pornit atunci pe ameninţări. A dat de veste că, dacă nu i se
va aduce înapoi măgarul, va face «ce a făcut şi tatăl său», fără să spună ce.
Ce-o fi o fi.
A doua zi hotul s-a înfăţişat la Nastratin şi i-a înapoiat măgarul. I-a
mărturisit că fusese speriat de ameninţarea: «Am să fac ce-a făcut şi tatăl
meu.».
L-a întrebat, aşadar, pe Nastratin:
–Ai fi făcut într-adevăr așa?
–Fără îndoială.
–Dar ce a făcut tatăl tău?
–A cumpărat alt măgar.”
(Măgarul furat; reprodus din JEAN-CLAUDE CARRIERE, Cercul mincinoşilor.
Povestiri filozofice din lumea întreagă)
PRISTÁV, (1, 2) pristavi, s. m.,1. (În evul mediu, în Țara Românească și în Moldova)
Persoană care anunța populației știrile oficiale; crainic.

1. Identificaţi, în această povestire, modurile de expunere învăţate.

2. Ce mod de expunere lipseşte. Încercaţi să adăugaţi şi acest mod de expunere având următoarele indicii

(spaţiu, timp, personaje) .


3. Selectaţi, din text, două secvențe care fixează acţiunea în timp.

4. Precizaţi personajele povestirii.

5. Idenţificaţi momentele subiectului.


6. Explică în ce constă capcana pe care Nastratin i-o pregăteşte hoţului.

7. Explicaţi semnificaţia secvenţei: „Am să fac ce a făcut şi tatăl meu.”

8. Deznodământul ( răspunsul lui Nastratin) seamănă cu poanta unui banc: este o surpriză atât pentru
personajul care a furat măgarul, cât şi pentru cititor. În ce consta surpriza?
9. Precizaţi rolul fiecărui mod de expunere în textul epic, completând spaţiile punctate:

Prin naraţiune se prezintă o succesiune de ...............................petrecute într-o ...............temporală.


Secvenţele descriptive intercalate în naratiune..............................ritmul epic şi portretizează
sugestiv.......................................... .
Dialogul are rolul de a ............................acţiunea şi de a caracteriza în mod indirect .......................
Prin dialog se crează impresia de ...................................... .
1.Argumentaţi în 3-5 rânduri că textul James și piersica uriașă are ca mod de expunere predominant naraţiunea.
Fragmentul citat are ca..................................................predominant

....................................... de persoana .........., deoarece naratorul ..................fapte și .................................. ale

unor ................................într-un ritm ..................... și într-o ordine logică și cronologică.

2. Argumentaţi în 3-5 rânduri că textul Cântecul și hronicul vârstelor are ca mod de expunere predominant descrierea .

Fragmentul citat este o descriere .........................................deoarece naratorul de persoane a ..................

prezintă .........................................ale .......................................... prin intermediul figurilor de stil................(ex).................................. şi

imaginilor artistice ......................(ex) ....................... . Din fragment se desprind sentimente de .............................................faţă

de...................................... .