Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Data:

EVALUARE SUMATIVĂ – Unitatea 6


Clasa a VI-a

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
I. Citeşte cu atenţie textul dat şi răspunde cerinţelor:
Ne alăturăm cu barca de tufişuri întunecate, cu frunza măruntă, în care atârnă struguri de flori
liliachii. În seara aceea aveau florile lor un parfum ameţitor.
Soarele asfinţise; deasupra răsăritului, undeva, mai stăpânea încă rumeneala lui… Aburii bălţii
începură a pluti pretutindeni pe luciul undelor. Şi Delta cu profunzimi se întindea până departe în jurul nostru,
din colţul acela de Dunăre veche.
(Mihail Sadoveanu, Taine)
1. a)Numeşte modul de expunere prezent în text. 5p
b) Numeşte o trăsătură specifică acestui mod de expunere care se regăseşte şi în fragmentul dat. 5p
2. Transcrie un grup de cuvinte care sugerează timpul. 5p
3. Scoate, din text, o imagine vizuală şi una olfactivă. 5p
4. Transcrie un epitet cromatic. 5p
5. Scoate, din text, un adjectiv obţinut prin derivare şi explică modul de formare. 5p

II. Împarte adjectivele date după criteriile date mai jos: somnoros, dulce, puternic, crem, nou, verde,
cumsecade, greoi, frumos, moale, şcolăresc, mic, iute, sănătos, fierbinte, lung, mare, precoce.
Adjective invariabile:_______________________________________________________________
Adjective variabile cu două forme:____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Adjective variabile cu trei forme: _____________________________________________________
Adjective variabile cu patru forme: ___________________________________________________
Trece adjectivul subliniat la gradul comparativ și superlativ relativ. 15p

III. Identificați numeralele, precizaţi felul lor, valoarea lor morfologică, cazul şi funcţia sintactică:
a) Al treilea vorbeşte mai tare.
b) Le-am scris celor doi .
c) Caietele tuspatru copiilor au fost corectate..
d) A cerut jumătate din măr.
e) Ambele au intrat la facultate..
f) Am cumpărat o pătrime din covrigi.
g) Am felicitat-o pe prima concurentă. 20p

IV. Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte în care să descrii un peisaj de primăvară. Vei avea
în vedere:
- Să folosești descrierea ca mod de expunere; 3p
- Să ai cel puțin două figuri de stil ; 3p
- Să dai un titlu sugestiv compunerii tale; 3p
- Să ai un conținut adecvat; 1p
- Să respecți limita de spațiu indicată. 1p

NOTĂ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea
compoziţiei - 2 puncte; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3 puncte; ortografia - 3
puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 puncte).

S-ar putea să vă placă și