Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Mirela Dobra

Pronumele – exerciţii

cls. a VI-a
1. Completează punctele de suspensie cu formele neaccentuate ale pronumelui personal:
 Pe mine ...-a interesat mai mult ce ...-a spus despre planurile de vacanţă.
 Sinceritatea- .... m-a impresionat.
 ....- am putea convinge să vină cu noi?
 ....- a spus şi ţie ce gânduri are în legătură cu excursia?
2. Subliniază cu o linie pronumele posesive, iar cu două linii adjectivele pronominale
posesive din enunţurile de mai jos:
 Alor mei le-au plăcut filmele vizionate.
 Ideea ta a fost genială.
 Sentimentele voastre nobile sunt apreciate.
 Ai noştri vor câştiga.
 Unii dintre ai săi sunt foarte atenţi.
 Părerile tale sunt amuzante.
3. Subliniază pronumele demonstrative şi încercuieşte adjectivele pronominale
demonstrative din textele de mai jos:
 a) „Şi această oaste, în stare aşa de ticăloasă, e aceea ce a îngiosit de atâtea ori
trufia Semilunii, iar acei trei fruntaşi ofiţeri sunt hatmanii Iablonovski şi Potoţki...
- Ce castel a acesta? întrebă Sobieski... Cu bună seamă vreun cuib al tălharilor
acestor de moldoveni!...
- Eu aş zice să lăsăm cetatea aceasta, zice Iablonovski...”(Costache Negruzzi)

b) „I-am spus că a stat în celălalt tărâm optsprezece zile şi optsprezece nopţi.”

4. Completează cu pronumele reflexive potrivite:

.... – am întâlnit cu colegii. ....-au dat seama că sunt supărat. ....-au grăbit să mă înveselească. ....
întreceau a-mi spune tot felul de anecdote. Toţi ....-am simţit bine în cele din urmă. ....-am dat
seama ce înseamnă să ai prieteni!

5. Alcătuieşte scurte enunţuri în care cuvintele: v, ţi, îmi, ne să fie, pe rând, pronume reflexive şi
pronume personale.

6. Subliniază cuvântul ortografiat corect:

Mama sa /s-a dus să cumpere bilete la teatru.

Părinţii săi/să-i au fost încântaţi de excursie.


7. Completează spaţiile punctate cu adjective pronominale demonstrative de identitate.

 ......................... probleme i-am găsit mai multe soluţii.


 M-au chemat .................. fată şi ................. băieţi să mergem la film.
 ...................... băiat face ........................ năzbâtii.
 Le-am spus .................... băieţi să revină.
 Au venit ........... vecini la noi.

8. Alcătuieşte un scurt dialog purtat cu un turist aflat în trecere prin oraşul tău, în care să foloseşti
diferite forme ale pronumelor/adjectivelor pronominale învăţate. Subliniază-le.

9. Alcătuieşte enunţuri în care pronumele/ adjectivele date să aibă funcţiile sintactice indicate.

el – complement direct în Ac:

aceeaşi- complement indirect în D:

ţi- atribut pronominal datival:

dumneata – complement indirect în Ac.:

al său – subiect în N:

acelaşi – atribut adjectival în D:

ai voştri – Atribut adjectival în Ac.: