Sunteți pe pagina 1din 2

SPECIALIST LEGISLATIA MUNCII – DIVIZIA RESURSE UMANE

Responsabilități
• Asigura consultanta interna specializata in raporturile de munca (conflicte de munca
/ mediere, interpretare clauze contracte, cercetari disciplinare, necorespundere
profesionala, discutii cu reprezentantii salariatilor etc.)
• Redacteaza, analizeaza si avizeaza documentele cu caracter juridic (contracte de
munca, reglementari interne, acorduri, documente rezultate din procedura de
cercetare disciplinara, necorespundere profesionala, etc.)
• Asigura intocmirea documentatiei si participa la efectuarea cercetarilor
disciplinare/necorespundere profesionala, intocmeste raportul de cercetare
disciplinara/necorespundere profesionala, intocmeste si transmite decizia de
sanctionare disciplinara sau orice alta masura, dupa caz
• Monitorizeaza si implementeaza modificarile legislative din domeniul raporturilor de
munca, salarizarii si administrarii de personal
• Elaboreaza si participa la revizuirea reglementarilor interne egate de activitatea de
Resurse Umane, in cooperare alte departamente, daca este cazul
• Elaboreaza si actualizeaza modele standard pentru fisele de post si profilele de
post
• Dezvolta instrumente pentru evaluarea posturilor si asigura gradarea acestora
• Participa la si administreaza procesul de evaluare anuala a performantei
• Coordoneaza implementarea sondajelor interne si consolideaza rezultatele acestor
sondaje si intocmeste rapoarte privind rezultatele acestora
• Se informeaza permanent despre noutatile din domeniul Resurselor Umane,
sectorului bancar, pietei locale a muncii, cadrului de reglementare privind resursele
umane (ex: Codul Muncii, reglementari BNR, prevederile sistemului de asigurari
sociale etc)
• Ofera consultanta juridica privind aspecte de dreptul muncii pentru colegii din
echipa de resurse umane.

Cerințe
• Studii superioare in domeniul juridic
• Experiență: minim 3 ani intr-un post similar
• Competente in domeniul Resurselor Umane
• Cunostinte de specialitate: dreptul muncii, drept civil, drept procesual civil, legislatie
fiscala, administrativa
• Excelente abilitati de comunicare, negociere, capacitate de analiza/ sinteza si
decizie
• Abilitati de organizare si prioritizare a activitatii, cu focus pe detalii

www.banca-romaneasca.ro
• Persoana dinamica, energica si orientata catre rezultate
• Cunoasterea la nivel avansat a utilizarii PC-ului (MS Office) si a programelor
legislative.

Pagina 2 din 2