Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

1. FUNCŢIA: - sudor
2. LOCUL DE MUNCĂ: - dana 20 Port Galati si oriunde interesele societatii o impun.
3. CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
3.1. STUDII: - absolvent al şcolii profesionale, absolvent al scolii de arte si meserii, absolvent al cursurilor
de calificare la institutii acreditate,
3.2. EXPERIENŢĂ: - utilizarea aparatelor de sudare in curent continu si alternativ, domenii si conditii de
utilizare a electrozilor, sudabilitatea metalelor, pregatirea pieselor pentru sudare, tipuri de imbinari sudate,
clasificare, simbolizare, tensiuni interne si deformatii, defectele imbinarilor sudate.
- în domeniul reparării navelor ;
3.3. APTITUDINI: - capacitatea de a soluţiona problemele de serviciu cu specific tehnic
- consecvenţa şi conştinciozitatea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu,
- spirit critic şi selectiv.
3.4. CERINŢE SPECIALE: - asumarea responsabilitatii, initiativa, creativitate .
3.5. CARACTERISTICI COMPORTAMENTALE:- adaptabilitatea la cerinţele postului ;
_disponibilitate de lucru în program flexibil, în funcţie de gradul de urgenţă al lucrărilor.
_ stăpînire de sine, perseverenta, intransigenţă .
4.VECHIMEA: - minim un an .
5. RELAŢII:
5.1 IERARHICE:- se subordonează – administratorului
5.2 DE COLABORARE: - cu tot personalul societăţii ;
6. ATRIBUŢII:
-executa, in conditii de calitate si eficienta lucrarile incredintate;
-pregateste si verifica sculele pentru lucru; creaza dispozitive ajutatoare;
-cunoaste si respecta principiile de functionare si lucru pentru redresorul de sudura multipost de 1000
amperi, polizor dublu, unelte electrice de mina, mecanisme (vinci, cric, gafa, brida cu surub), scule (ruleta,
subler, compas, etc).;
- propune masurile necesare în scopul întăririi ordinii si disciplinei la locul de muncă;
- respecta sarcinile si instructiunile primite;
- controleaza permanent calitatea operatiilor, lucrărilor si produselor pe care le executa;
- opreste executia lucrarilor în cazul unor abateri grave de la normele de calitate;
7. RESPONSABILITĂŢI
- realizeaza sarcinile de producţie şi indeplineste dispoziţiile primite ierarhic;
- organizeaza locul de muncă si pregăteste conditiile de lucru;
- recupereaza deşeurile si le depoziteaza in spatii amenajate;
- asigura piesele, subansamblele şi ansamblele incredintate pentru reparaţie;
- preda lucrările executate la beneficiar;
- asigura calitatea lucrărilor efectuate;
- desfăsoara activitatea de productie în deplină securitate a muncii;
- să nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, în
afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa
accidentaţilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă;
- sa nu consume bauturi alcoolice si sa nu tolereze consumul acestora de catre ceilalti angajati;
- sa respecte prevederile cuprinse in regulamentul intern, contractul individual de munca;
- să foloseasca echipamentul individual de lucru si de protecţie, sa solicite un nou echipament atunci cind
din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare;
- să participe la instruire, să-şi însuşească şi să respecte normele de tehnica securităţii muncii, prevenirea
incendiilor, protecţia mediului înconjurător
- să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic orice accident suferit de persoana proprie sau de alti angajati,
pericol de accidentare, incendiu sau poluare care ar pune in pericol patrimoniul societatii, viata si integritatea
corporala sau sanatatea oamenilor;
-sa pastreze in bune conditii dotarile si amenajarile de la locurile de munca;
- sa efectueze examinarile medicale conform legii;
-sa respecte programul de munca, sa foloseasca integral si eficient timpul de lucru;
-sa foloseasca sculele, utilajele si instalatiile incredintate, la parametrii functionali şi să se preocupe
permanent de menţinerea acestora în funcţiune ;
-sa foloseasca materialele, fluidele energetice, energia electrica, ca un bun gospodar;
-sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca si in incinta societatii;
-sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca;
-să-şi înregistreze prezenţa la începutul şi sfârşitul programului de lucru, prin semnătură în condica de
prezenţă ;
-să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic ;
-să nu lase fără supraveghere, în timpul programului de lucru, maşinile şi instalaţiile aflate în funcţionare
şi să le scoată din funcţiune la încetarea programului de lucru ;
-să aducă, imediat, la cunoştinţa şefului ierarhic, orice eveniment care ar putea conduce la o stare de
inactivitate a personalului salariat ;
-să se comporte corect şi civilizat în cadrul relaţiilor de serviciu şi să ia atitudine împotriva manifestărilor
necivilizate;
- să părăsească unitatea după terminarea programului de lucru.
-sa nu promoveze sau sa participe la jocuri si glume periculoase
8. PROGRAMUL DE LUCRU
Se lucreaza 8 ore/zi, de luni pina vineri
9. MEDIUL DE ACTIVITATE
Activitatea se desfasoara in aer liber, si spatii inchise.
10. SITUATII DE RISC
Risc de accidentare prin lovire, strivire, intepare, electrocutare, inecare, ardere,
Este necesara utilizarea echipamentului de protectie: costum salopeta, bocanci, casca de protectie, manusi,
costum vatuit.
11.CERINTE PENTRU EXERCITARE
cerinte medicale:
- integritate anatomofunctionala a membrelor superioare si inferioare;
- rezistenta la efort fizic;
- acuitate vizuala si cromatica normala;
- acuitate auditiva normala
cerinte psihice
- spirit de observatie, memorie vizuala;
- stabilitate si mobilitate a atentiei;
- rapiditate si precizie in miscari;
- capacitate de a evalua si a lua decizii;
- rezistenta la sarcini de lucru repetitive;
- respectarea riguroasa a regulilor si instructiunilor;
- realist, investigativ,intreprinzator;
activitati fizice
- ridicare greutati;
- transport obiecte;
- lucru in pozitii diferite (aplecat, ghemuit);
- catarare (scari, schele, rampe);
- intindere (extensie corporala);
- folosire a miinilor;
- folosire a degetelor;
- mentinere a echilibrului fizic.
12. SANCŢIUNI: - neîndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor conform fişei postului atrage , după caz ,
sancţionarea disciplinara , administrativă , materială sau penală .

TITULAR POST