Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU”

GĂEŞTI - D Â M B O V I Ţ A
STR. N.TITULESCU, NR. 24 – 26
TEL.0245/713351; FAX 0245/713358
E-MAIL: colegiul_national_v_streinu@yahoo.com

TEST DE VERIFICARE
A CUNOȘTINȚELOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-AN ȘCOLAR 2017 – 2018
10 iunie 2017
VARIANTA 1
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citește cu atenție textul de mai jos:


„Cireșarii aveau întâlnire la Ursu, într-un loc ferit, în spatele magaziei – tezaur. Băieții
sosiseră exact la ora fixată, fetele însă întârziau. Maria avusese grijă să-și scuze, prin Victor, o
eventuală întârziere sau chiar absență. Cu Lucia era altă poveste. Ea nu trimisese niciun mesaj,
nu spusese nimănui nimic. Lucia era întotdeauna foarte punctuală, la orice întâlnire sosea
prima. Iată de ce întârzierea Luciei era ceva de neînțeles.
-Să nu i se fi întâmplat ceve! se îngrijoră Ursu.
-La asta mă gândesc și eu, spuse Ionel. Ba chiar bănuiesc ce s-a întâmplat. Cred că nu-i
dă voie tatăl ei! Nu uitați că e doctor și oamenii aceștia nu văd, nu gândesc și nu visează altceva
decât microbi și facturi. Pentru ei, o excursie e un accident probabil. Așa că...
-Așa că, ar fi bine să mai așteptăm puțintel, propuse Victor. Să nu ne grăbim cu
anticipările. Probabil că s-a întâmplat ceva, dar poate că nu e ceva foarte grav.
-Eu rămân la părerea mea, se încăpățână Ionel. O să vă convingeți și voi imediat. N-o
lasă doctorul și n-ar fi de mirare să ne pună și nouă bețe în roate.
Ionel arătă cu privirile spre poartă. Imediat se uitară și ceilalți într-acolo. Lucia
pătrunsese pe poartă însoțită de un bărbat scund, în floarea vârstei, însă cu părul complet alb și
ochelari cu rame aurii. Numai zâmbetul pe care i-l cunoștea tot orașul parcă dispăruse de pe
fața doctorului Istrate.
Doctorul răspunse la salutul băieților cu un zâmbet trist. Dădu mâna cu fiecare în parte
și, când Lucia i-l prezntă pe Ursu, fața i se lungi de-a binelea:
-Ah! Dumneata ești Ursu, campionul de box. Cum s-ar spune, dumneata joci rolul de
înger păzitor al grupului.”
(„Expediția”, din volumul „Cireșarii”, de Constantin Chiriță)
SUBIECTUL I (60 puncte)
1. Încercuiește varianta corespunzătoare însușirii Luciei, așa cum este prezentată în
textul de mai sus:
a. Întârzierea Luciei a fost nesemnificativă.
b. Lucia era întotdeauna foarte punctuală.
c. Lucia a fost prima doar la o întâlnire.
(10 puncte)
COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU”
GĂEŞTI - D Â M B O V I Ţ A
STR. N.TITULESCU, NR. 24 – 26
TEL.0245/713351; FAX 0245/713358
E-MAIL: colegiul_national_v_streinu@yahoo.com

2. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător și câte un cuvânt cu sens opus pentru
fiecare dintre cuvintele: absență, probabil (10 puncte)
3. Alcătuiește câte un enunț în care cuvintele poartă și floarea să aibă alt înțeles
decât cel din text. (10 puncte)
4. Transcrie din text două expresii frumoase. ( 10 puncte)
5. Analizează subiectul și predicatul din propoziția de mai jos:
Mă gândesc și eu la o expediție. ( 10 puncte)
6. Transcrie forma corectă a enunțului:
Domnul Istrate nu s-ar/sar fi îngrijorat, dacă fiica s-a/sa ar fii/fi povestit m-ai/mai
multe despre prietenii să-i/săi. ( 10 puncte)

SUBIECTUL II (30 puncte)


Scrie un text narativ de minimum 12 rânduri, prin care să îi convingi pe părinții tăi să îți dea voie
în excursia organizată de doamna învățătoare. Vei avea în vedere următoarele aspecte:
- respectarea structurii compunerii (introducere, cuprins, încheiere)
(10 puncte)
- așezarea corectă a textului în pagină
(5 puncte)
- scrierea corectă și îngrijită; respectarea numărului minim de rânduri
(5 puncte)
- formularea a 3 argumente clare și convingătoare pentru a-i determina pe părinți să îți
permită plecarea în excursie
(10 puncte)
NOTĂ:
Timp de lucru:50 minute
COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU”
GĂEŞTI - D Â M B O V I Ţ A
STR. N.TITULESCU, NR. 24 – 26
TEL.0245/713351; FAX 0245/713358
E-MAIL: colegiul_national_v_streinu@yahoo.com

TEST DE VERIFICARE
A CUNOȘTINȚELOR PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
AN ȘCOLAR 2016 – 2017

BAREM DE CORECTARE
VARIANTA 1

SUBIECTUL I (60 puncte)


1. Varianta corectă:
Lucia era întotdeauna foarte punctuală.
(10 puncte)
2. Două cuvinte cu sens asemănător și două cuvinte cu sens opus scrise corect
(4 x 2,5 puncte = 10 puncte)
3. Alcătuiește două propoziții corecte cu „poartă” – verb și cu „floarea” - planta
(2 x 5 puncte = 10 puncte)
4. Scrie două expresii frumoase din text.
(2 x 5 puncte = 10 puncte)
5. Analizează subiectul și predicatul:
gândesc – predicat exprimat prin verb, timpul prezent, persoana I, numărul singular
eu – subiect, exprimat prin pronume personal, persoana I, numărul singular
(2 x 5 puncte = 10 punct)
6.Transcrie forma corectă a enunțului:
Domnul Istrate nu s-ar fi îngrijorat, dacă fiica sa ar fi povestit mai multe despre prietenii
săi.
(5 x 2 puncte = 10 punct)
COLEGIUL NAŢIONAL „VLADIMIR STREINU”
GĂEŞTI - D Â M B O V I Ţ A
STR. N.TITULESCU, NR. 24 – 26
TEL.0245/713351; FAX 0245/713358
E-MAIL: colegiul_national_v_streinu@yahoo.com

SUBIECTUL II (30 puncte)


- respectarea structurii compunerii (introducere, cuprins, încheiere)
(10puncte)
- așezarea corectă a textului în pagină
(5 puncte)
- scrierea corectă și îngrijită; respectarea numărului minim de rânduri
(5 puncte)
- formularea a 3 argumente clare și convingătoare pentru a-i determina pe părinți să îți
permită plecarea în excursie
( 10 puncte)