Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

2c-2130/2020
(12-3-36379-19062019)
HOTĂRÂRE
În numele Legii
(d i s p o z i t i v)
11 noiembrie 2021 în mun. Chișinău
Judecătoria Chişinău sediul Centru
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Svetlana Vîşcu
grefier: Iulia Guțu
Cu participarea: reprezentantul reclamanților A.O. "Juriștii pentru Drepturile omului",
Cioina
Elena – avocatul Vasile Ciuperca, împuternicit în baza mandatului seria
MA
nr. 1334817 din 14.06.2019.

A examinat în şedinţă de judecată publică, cauza civilă la cererea de chemare în


judecată înaintată de A.O. "Juriștii pentru Drepturile Omului", Cioina Elena către Instituția
Medico Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, privind apărarea
dreptului de acces la informație și compensarea cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu art. art. 10, 11, 16, 21 din Legea privind accesul la informație, art.
art. 90, 94 alin.(1), 96, 236-241 Cod de procedură civilă al Republicii Moldova, instanța de
judecată,-
HOTĂRĂȘTE:
Se admite parțial cererea de chemare în judecată înaintată de A.O. "Juriștii pentru
Drepturile Omului", Cioina Elena către Instituția Medico Sanitară Publică Centrul
Republican de Diagnosticare Medicală, privind apărarea dreptului de acces la informație și
compensarea cheltuielilor de judecată.
Se obligă IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală să furnizeze informaţia
solicitată de Elena Cioina şi A.O.„Juriştii pentru Drepturile Omului” prin cererea nr.
99/2019 din 03.05.2019 şi anume:
-Care este volumul serviciilor medicale de înaltă performanță prestate de către INSP
Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, în perioada 01.01.2018- 30.04.2019?
-Ce cote de investigații sunt stabilite în IMSP Centrul Republican de Diagnosticare
Medicală, pentru procedurile de tomografie computerizată şi imagistică, în special
radiologii?-Cum sunt stabilite/calculate aceste cote de investigații?
-Cine calculează cotele de investigații şi după ce criterii?
-Care este volum investigațiilor de înaltă performanță acoperit de către Compania
Naţională de Asigurări în Medicină şi care este necesarul reală al IMSP Centrul Republican
de Diagnosticare Medicală?
- Care este numărul tomografiilor şi radiologiilor efectuate în anul 2018 - 2019 în
cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, care au fost acoperite de către
Compania Naţională de Asigurări în Medicină?
- Care este volumul serviciilor de înaltă performanţă prestate pacienţilor contra plată
de către IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, în perioada 01.01.2018
-31.12.2018?
Se resping pretențiile A.O. "Juriștii pentru Drepturile Omului", către Instituția
Medico Sanitară Publică Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, privind
compensarea cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 3 616 lei, ca neîntemeiate.
Hotărîrea cu drept de apel în termen de 30 zile în Curtea de Apel Chişinău, prin
intermediul Judecătoriei Chişinău sediul Centru.
Preşedinte de şedinţă
Judecătorul S. Vîşcu