Sunteți pe pagina 1din 6

Cele şapte taine creştine

„Biserica Creştină a identificat şapte taine, oficial recunoscute ca ritualuri, care trebuiau conduse de capii unşi ai bisericii.
Aceste şapte taine erau şi încă sunt ceremonii sacre cc imprimă individul cu (şi ca să folosesc limbajul specific creştin)
anumite calităţi ale "graţiei sau energiei Divine". Fiecare asemenea calitate a graţiei este unică în taina ei.

...în mod simbolic, fiecare taină reprezintă de asemenea şi o etapă a împuternicirii, ce invită Divinul direct în spiritul
persoanei. Termenul de taină înseamnă un ritual ce invocă puterea sacrului în sufletul individului.
Să luăm, de exemplu. Taina Botezului, în care familia acceptă responsabilitatea fizică şi spirituală pentru copilul pe care l-a
adus pe lume. Provocarea noastră ca adulţi din punct de vedere spiritual este să acceptăm simbolic, deplin şi cu recunoştinţă
familia în care ne-am născut.
Botezul înseamnă, de asemenea, să onorăm familia şi pe noi...

Comuniunea / Împărtăşania , a primi şi a dărui o expresie a graţiei, sub forma de a fi o "gazdă"- care reprezintă sfânta
uniune cu Dumnezeu şi cu oamenii din viaţa noastră.
Confirmarea/ Miluirea: a primi şi a dărui o expresie a graţiei care ne sporeşte individualitatea şi respectul de sine.
Căsătoria: a primi şi a dărui o binecuvântare realizând o uniune sacră cu sinele, simbol al recunoaşterii şi al onorării nevoii
esenţiale de a iubi şi de a avea grijă de sine pentru a putea să-l iubim deplin pe altul.
Confesiunea/Spovedania: a primi şi a dărui graţia pentru curăţarea sufletului de acte negative ale voinţei.
Hirotonisirea/Preoţia: a primi şi a dărui graţia pentru a sacraliza calea serviciului divin.
Maslul/Ungerea completă/Mirungerea: a primi şi a conferi graţia pentru a încheia treburile neterminate nu numai înaintea
morţii, ci în fiecare zi, astfel permiţând unei persoane să iubească „momentul prezent".

Cele şapte etape ale iniţierii personale reprezintă puteri intrinseci pc care noi trebuie să le actualizăm, puteri pe care trebuie
să le folosim în mod conştient şi pe care să le angajăm atunci când întâlnim încercări în viaţă.” (p.47)
*
„Cei zece sefiroţi sunt calităţi ale Divinului care alcătuiesc de asemenea, fiinţa umană arhetipală. Aceste calităţi sunt
interpretate atât ca esenţă a lui Dumnezeu, cât şi drept căi prin care ne putem întoarce la Dumnezeu. Fiecare calitate
reprezintă o progresie către o şi mai puternică revelaţie a „numelor" sau „feţelor" lui Dumnezeu. Deseori, cele zece calităţi
sunt descrise drept hainele Hainelor Regelui, care ne permit să ne uităm direct la Rege, sursa luminii Divine, fără a fi orbiţi.
...
Calităţile cuprinse în cei zece scfiroţi, tainele creştine şi sistemul chakrelor sunt virtual identice. Singura diferenţă este în
felul in care sunt numerotate aceste puteri. În timp ce tainele şi chakrele încep de la bază cu numărul unu şi continuă
numărătoarea în sus, ce zece sefiroţi încep cu numărul unu aflat în vârf (rădăcinile copacului) şi continuă numărătoarea în
jos. Dar altfel, calităţile atribuite fiecăruia din cele şapte nivele sunt virtual aceleaşi.”
--
Anatomia Spiritului, de Caroline Myss, (p.48)

--
„În această carte, îți prezint Rețeaua interioară și 10 tipare arhetipale, ce reprezintă tendințele puterii din vremurile
noastre: Susținătorul, Artistul/Creatorul, Sportivul, Persoana care poartă de grijă, Pasionatul de modă, Intelectualul,
Regele/Directorul, Rebelul, Căutătorul spiritual și Vizionarul. Fiecare arhetip este descris ca reprezentant al unei familii
arhetipale – un grup de arhetipuri cu tipare similare. Aceste familii arhetipale generale îi includ atât pe bărbați, cât și pe
femei. De exemplu, Persoana care poartă de grijă este membrul de frunte al familiei care oferă îngrijire – un grup asociat
creșterii, din care fac parte Mama, Salvatorul, Profesorul, Vindecătorul și Com panionul. În mod similar, Rebelul provine
dintr-o familie de arhetipuri care îi include pe Nonconformist, Răz boinic și Erou. Toți membrii unei familii arhetipale au în
comun o serie de caracteristici, dar între ei există câteva diferențe subtile, care uneori pot da naștere la confuzii. Adesea,
oamenilor le este greu să facă, de pildă, diferența între Vindecător și Salvator, deoarece amândoi au nevoia înnăscută de a
fi sensibili față de cei care caută ajutor. Dar inițierea Vindecătorului – numită și Călătoria Vindecătorului rănit – îi este
caracteristică doar acestuia arhetipul Salvatorului. (Nu toate arhetipurile au o călătorie inițiatică. Inițierea este un ritual
sacru, asociat arhetipurilor care îndeplinesc un rol sacru, cum ar fi vindecarea.) Călătoria Vindecătorului rănit este o inițiere
importantă, pe care mulți dintre noi e posibil să o recunoască. Călătoria Vindecătorului rănit începe cu o „rană“. Aceasta
poate fi un accident grav, o boală sau evenimente din viață care te fac să-ți pierzi majoritatea bunurilor lumești, lăsându-ți
două alegeri: să te prăbușești sub lovitura sorții sau „să te ridici, să-ți iei patul și să umbli“* . Rana Vindecătorului rănit te
aduce în fața alegerii „luptă sau mori“, dându-ți șansa de a-ți transforma total relația cu puterea. Până în acel moment,
defineai puterea ca fiind ceva extern – statut social, bani, faimă, siguranță și încrederea în propria invincibilitate. Rana
distruge iluzia că acestea îți întăresc cu adevărat puterea de sine, revelând deșertăciunea: promisiunea falsă, oferită de
ipostazele exterioare ale puterii. Vindecătorului rănit nu îi rămâne decât să renunțe la toate credințele sale despre puterea
și siguranța pământească și să descopere o paradigmă alternativă de vindecare. El ajunge să înțeleagă că rana i se poate
vindeca doar printr-un parteneriat deplin cu propriul spirit. Acest lucru explică de ce mulți Vindecători răniți își revin în
mod admirabil în urma unor boli sau situații care pe alți oameni i-ar fi băgat în mormânt. Vindecându-se în urma acestui
calvar, Vindecătorul rănit capătă puterea de a-i ajuta pe ceilalți să-și vindece rănile.
--
Cele zece arhetipuri Cele 10 arhetipuri din această carte întruchipează și principalele probleme legate de putere ce le
definesc pe femeile actuale, inclusiv luptele de fond cu puterea proprie. Acum 10 ani, lista arhetipurilor definitorii ar fi fost
diferită și e posibil ca, peste 10 ani, să se schimbe din nou...”
--
Arhetipuri, Caroline Myss, p.23