Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 24.11.

2020
Școala: Gimnazială ”Ion Basgan”, Focșani
Clasa: a II-a C
Prof. înv. primar: Răducan Marcela-Cătălina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba romană
Unitatea de învăţare: Vin sărbătorile
Subiectul: Textul narativ.Titlul.Autorul.Textul suport ,, Vreau să trăiesc printre stele ’’
după Victor Eftimiu
Scopul lecţiei:
 Formarea si dezvoltarea deprinderii de citire corectă, fluentă, expresivă şi conştientă.
 Îmbogăţirea şi activizarea vocabularului.
Tipul lecţiei: predare-învăţare

COMPETENTE SPECIFICE:

1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.2 Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din
universul cunoscut.

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 – să citească corect, coerent, fluent, expresiv, în ritm propriu textul literar, respectand semnele de punctuație;
O2 – să specifice autorul, personajele, expresii literare, semne de punctuaţie folosite în text;
O3 – să utilizeze in contexte noi cuvintele întalnite in text ;
O4 – să găsească cuvinte cu înteles opus sau cu acelasi înteles pentru cuvintele date ;
O5 – să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte şi complete referitoare la conţinutul textului .

RESURSE:
1. procedurale :lectura explicativă,conversaţia,brainstorming,explicaţia,explozia stelară, exercitiul.
2. materiale: coli, markere, steluţe colorate, calculator, prezentare power point, caiet de lucru.
3. temporale: 2h x 30 minute

BIBLIOGRAFIE :
 Pitilă, T., Mihăilescu, C., 2018, Limba şi literatura română – manual pentru clasa a – II –a, Editura Didactică
Pedagogică, Bucuresti.
 Epure A., Paraschiv A.M., 2018, Călătorie prin lumea textelor literare- auxiliar pentru clasa a II-a, Editura Elicart,
Iasi.

2
Nr. Evenimentul Ob. Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare
crt. didactic operaţionale didactice
 Aerisirea sălii de clasă;
1 Moment organizatoric  Pregătirea materialului didactic necesar
desfăsurării lecţiei;
 Aranjarea mobilierului.
Se prezinta o ghicitoare: Orală

3. Captarea atenţiei Fie iarnă, fie vară, Conversatia


Falnic stă în vârf de munte.
Veşnic verde, fastuos,
Uneori în plină iarnă
Îl îmbrăcăm în beteală.
(brad)

Astăzi vom afla si noi povestea unui brăduț citind


textul „Vreau să trăiesc printre stele” după
4. Anunţarea temei şi a Victor Eftimiu. La sfârşitul orei veţi şti să citiţi
obiectivelor lecţiei corect şi cu intonaţia corespunzătoare şi veţi
învăţa sensul unor cuvinte şi expresii noi. Conversaţia
 Se scriu pe tablă titlul textului şi autorul.
1. Descifrarea textului

- Lectura independentă a textului Explicaţia


Care este titlul lecţiei  ?
5. Dirijarea învăţării Cine este autorul ?
Cum este aşezat titlul în pagină ? conversatia
O2 - Lectura- model ( realizată de învaţător )
- Dialogul dirijat, referitor la conţinutul textului.
Despre cine este vorba în text ? Demonstraţia
Unde trăia brădutul ?
Ce îşi dorea el ? Orală
O2 Visul lui se împlineşte ?
Cine l-a ajutat ?

O1 - Exersarea cititului ( procedee diferite de lectură) Explicaţia Orală


o Citire în lanţ

3
o Procedee de
O2 o lectura
o Citire selectivă
 Citeşte propoziţia din care aflăm
O1 dorinţa brăduţului.
 Citeşte propoziţia în care apare Exerciţiul Orală
cuvântul ,,stâncă’’.
 Citeşte prima întrebare din text.
Exerciţiul
 Citeşte propoziţia din care aflăm
O3
unde l-a dus moşul pe brăduţ.
 Citeşte dialogul.

2. Decodarea textului
Se scrie în caiete data,titlul lecţiei şi autorul .
- Identificarea cuvintelor şi expresiilor noi şi
explicatia
explicarea lor
puzderie ( mulţime ), slava cerului( în văzduh )
…..
să îmi ţină tovărăşie( să fie împreună cu mine )
O4
Aceste cuvinte se scriu pe tablă şi în caiete.
- integrarea lor în noi enunţuri.
( oral )
O5
Exerciţii lexicale
 cuvinte opuse ,, neprietene’’
bătrân – tânăr
prieteni – duşmani
Exercitiul Evaluare
departe – aproape
Individuala
întuneric – lumină
a urca – a coborî
 cuvinte cu acelaşi sens ,, prietene ’’
bătrân – moşneag
prieten – amic
a zice – a spune

4
ORA a II-a

6. Obtinerea Explozia stelară – pe baza textului, elevii vor exercitiul


performantei formula intrebari care incep cu : CE? CINE?
CUM? UNDE? DE CE?

Elevii lucreaza exercitii de completare a Activitate Evaluare


7. Fixarea propozitiilor cu cuvinte date, esercitii de bifare a independenta formativa
Cunostintelor afirmatiilor cu A sau F,exercitii de gasire a
insusirilor unor obiecte date, din caietul de lucru.

8. Tema pentru acasa


Exercitiul
Se fac aprecieri, generale şi individuale, privind
activitatea elevilor la oră.

Exercitiul 5, pag.36, caietul de lucru.

5
6

S-ar putea să vă placă și