Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev:

Clasa: a VII-a …. Nr. 2 Data:

Test concentrație procentuală masică

1. Completează spațiile libere( cu termenii: crește, scade sau rămâne neschimbată) pentru
ca afirmația să fie adevărată. ( 0,3 pct * 8 = 2,4 pct)

a) Dacă într-o soluție se adaugă apă:


- masa de dizolvat finală ..........................
- masa soluției finale ...........................
- masa de apă finală ............................
- concentrația finală a soluției ................

b) Dacă într-o soluție adăugăm dizolvat:


- masa de dizolvat finală ......................
- masa soluției finale ...........................
- masa de apă finală ............................
- concentrația finală a soluției .....................

2. Dați exemplu de două metode de a dilua o soluție. ( 0,8 pct * 2= 1,6 pct)

3. Peste 30 g de sare se adaugă o cantitate necunoscută de apă și se obțin 200 g de soluție.


Calculează concentrația soluției obținute și masa de apă adăugată. ( 2 pct)

4. Mihai adaugă 10 g de sare peste 200 g soluție de concentrație 10%. Ce concentrație va


avea soluția obținută? ( 3 pct)

Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru 40 de minute.

Succes!