Sunteți pe pagina 1din 2

Obiectul: Aparataj si tehnologii de control a mediului ambiant

Testarea Nr. 1
Grupa: GPA-021
Numele, Prenumele: Andrienco Vadim
Nota:______________
1.Enumerati metodele Fixico-chimice de analiza:
1 Metoda spectofotometrică
2 Metoda graficului
3 Metoda absorbției molare
4 Metoda de comaparare a absorbțelor soluției standart cu cea de analiză Metoda de titrare
5 Metoda adusului standart
6 Metoda diferențională de analiză
7 Metodele electro chimice de analiză
8 Metodele potenționometrice de analiză directă şi indirectă
9 Metoda voltomperometrică
10 Metoda de tritare amperometrică cu 2 electroni polorizați
11 Metoda cromatografică
2.Cate metode chimice de analiza deosebim:
1.Calitativă
2. Cantitativă
3.Structurala
4. Sistemică
3.Enumerati regulile de Securitate in laborator
În laborator lucrul poate fi inceput doar atunci cînd toate etapele lui sunt cunoscute.
Etapele de lucru primejdioase se efectuiază sub supravegherea profesorului. În laborator se intră
echipat cu halat,mănuşi mască și ochelari de protecție pentru a nu pātrunde substanțe chimice în
gură și in ochii.În laborator nu se fumiază, nu se mănincă și nu se vorbeşte eu voce tare. Orice
luceru în laborator se efectuiază cu acurateļe,atenție și fără grabă. Locul de lucru trebuie să fie
ocupat doar cu utilaje necesar lucrului dat.
4.Descrieti poluantii aerului atmospheric si metodele de recoltare a probelor de aer
Poluanți aerului se devid în; 1. Fizici; 2. Chimici; 3; Biologici Recoltarea probelor de aer se face
prin urmatoarele metode:
1. Metoda statică (sedimentare,absorbție)
2. Metoda dinamică (aspirație)
Metoda statică „sedimentare,, se aplică la recoltare probelor de acr pentru determinarea
pulberilor se face în vase de sticlă,pe lame simple,în vase cu-n adeziv și pe zăpadă.
Metoda statică,,de absorbție, se aplică la recoltarea probelor de aer pentru analiza chimică a
gazelor şi constă în expunerea în atmosferă a unor hirtii indicatoare,tuburi sau plāci îmbibate cu
reactivi specifici pentru substanțele din gazul respectiv.
Metodele de aspirație se aplică la recoltare probelor de aer pentru determinarea atît a
pulberilor,.cît și a substanțelor chimice. Aceste metode de obicei se aplică în cazurile cind
concentrația substanței determinate este neinsemnatā și pentru evidențierea ei este necesar o
cantitate considerabilă de aer
5.Descrieti recoltarea probei de aer prin metoda de aspiratie
La recoltarea probelor prin metoda de aspirație se aplică filtrele de vată. Înainte de a fi
folosită alonja, se spală și se usucă bine,apoi in ea se introduce un tampon de vata de bumbac sau
vată de sticlă înfăşurat prealabil într-un tifon. Alonja împlută cu vată se aduce la greutate
constantă prin încalzirea prin etuvă la 115 grade C. Înainte de fiecare cintărire,alonja se răcește
în exicator. Probele pe teren se recoltează întodeuna în perechi de aliaje,care trebuie să fie
așezate paralel la o distanță foarte apropiată una de alta,cantitatea de aer expirat prin aliaj
depinde de gradul de prăfuire. Se aspiră un volum de la 100 (1), la cîteva sute de (1),deoarice
este necesar la o aşa cantitate de pulbere,care poate fi determinată de cintarul analitic. Viteza de
aspirație a aerului este de regulă 30l/min.
6.Enumerati metodele de analiza a apei
1. Metodele de determinare a indicilor chimici
a) Alcalinitatea
2. Metode de determinare a durității totale și temporare
a) Determinarea ionilor de calciu
b) Determinarea ionilor de magneziu
3. Metode de determinare a formelor de azot din apă.
a) Determinarea nitriților
b) Determinarea nitraților

S-ar putea să vă placă și