Sunteți pe pagina 1din 5

01.02.

2014 Cum facem faţă NEMURITORILOR dintre


noi?!
1 februarie 2014 la 22:20
Aşa cum am mai spus şi cu alte ocazii, CREAŢIA lui DUMNEZEU e infinită atât în
extensie(Spaţiu/Timp/Materie... unde Materia este în concepţia cea mai „dematerializată” - Energie ), cât
şi în diversitate.
Această diversitate se referă şi la SPECIILE RAŢIONALE (deşi tot ce există are un dialog permanent cu
EL, ... EL fiind sursa de existenţă a CREAŢIEI LUI... cu alte cuvinte, Creaţia LUI „respiră” odată cu EL).
 
Speciile Raţionale au un grad mai mare de libertate şi de putere de a acţiona, dar TOATE se înscriu în
ACEEAŞI LEGE KARMICĂ – „a Acţiunii şi Reacţiunii” – aşa cum Legile Fizicii ni le expun axiomatic.
Această Lege a Destinului (Legea Karmică) stabileşte că „ORICE ACŢIUNE care PORNEŞTE de la o
Fiinţă, se va ÎNTOARCE TOT la aceea Fiinţă”, ca un bumerang care reţine expeditorul, indiferent
dedestinatarul-ţintă.
Legea NU poate fi ANULATĂ, doar AMÂNATĂ ... adică„mutată” în VIITOR.
AMÂNAREA are ca scop ÎNTOARCEREA acelei părţi din CREAŢIE care s-a PUS ÎMPOTRIVA
CREATORULUI ei ... căci Dumnezeu, ca un TATĂ IUBITOR, doreşte ÎNTOARCEREA FIULUI
RISIPITOR, nu moartea lui.
Timpul Întoarcerii – Timpul Răbdării începe să ajungă la final, căci Creaţia (în întregul ei) nu-şi poate găsi
Liniştea atâta vreme cât Fiii Risipitori se luptă cu ea şi cu Dumnezeu.
FINALUL e alcătuit din 2 etape: Apocalipsa (ca Finalul mic) şi Judecata de Apoi (ca Finalul Desăvârşit).
 
Sub denumirea de NEMURITORI am introdus toate acele specii raţionale care au o durată foarte mare de
viaţă,zeci de mii de ani (în timpul nostru uman) ... ei însă păstrându-şi amprenta mortalităţii, atât prin faptul
că pot muri, cât şi prin aceea că se reproduc.
 
NEMURITORII care pot fi găsiţi acum pe Pământ, sunt demulte feluri: unii vin din spaţiu (ca
extratereştrii), alţii sunt de pe pământ(ca „băştinaşi” sau „naturalizaţi”).
Prin diverse procedee, anumite rase non-umane s-au adaptat să „semene” cu oamenii, căci OMUL a primit
marea putere de a stăpâni Pământul, în ciuda „delicateţii” lui structurale (un trup fragil şi muritor).
 
Cea mai „grosieră” asemănare e prin „purtarea măştilor umanoide” – structuri artificiale, ca nişte mulaje
ce imită trupul omenesc – care le permit să iasă în lume fără să fie arătaţi cu degetul.
 
Cele mai multe rase care s-au „naturalizat” (prin modificări sistematice genetice ale trupuluilor material),
pot fi „văzute” de oameni care şi-au crescut spiritual capacităţile extrasenzoriale (cu care specia umană a
fost „dotată” de la începutul creaţiei ei ... dar pe care şi le-au „astupat” prin murdăria faptelor comise).
Deosebirile dintre „naturalizaţi” şi oameni pot fivizibile pe:
-                          Corpul Energetic care îmbracă trupul fizic (aura), care e diferit decel uman(ce seamănă
cu un GLOB de LUMINĂ ce învăluie trupul de carne)
-                          în forma „Sufletului” care îşi are reşedinţa în „cămara sufletului”, poziţionată „anatomic”
în dreptul inimii. La om ea este o FLOARE, pe când alte specii o au sub diverse forme, ca fluturi,câini,
pisici, dragoni, etc
 
Mai există însă o specie non-umană, terestră, care a avut „stăpânirea Pământului” până acum 12.000 ani
– ATLANŢII.
Aşa cum se păstrează în mărturiile biblice,geografice, biologice, ca şi în teoriile ştiinţifice ce încearcă să
explice existenţa vieţii pe Pământ – OCEANUL PLANETAR era mediul în care se dezvolta viaţa pe
această planetă, căci el ocupa aproape în întregime Terra.
În acest univers acvatic, ATLANŢII erau populaţia majoritară şi dominantă a Pământului.
În urmă cu 12.000 de ani pământul a fost invadat de o populaţie extraterestră „teleportată” dintr-o altă
dimensiune, numiţi DRAGONI.
A fost o catrastofă planetară, căci Dragonii erau o specie de pământ şi foc, spre deosebire de Atlanţi, care
aveau nevoie de apă şi frig.
Planeta a fost supusă unui atac de forţă asupra climei terestre (ce trebuia să se adapteze specificului
dragonilor), cu lupte şi pierderi de ambele părţi, în care consecinţa cea mai dramatică a fost schimbarea
condiţiilor climatice şi de mediu.
Apa din Oceanul Planetar s-a evaporat în cantităţi imense, făcând loc uscatului, temperatura din apă şi din
aer a crescut semnificativ, astfel încât Atlanţii au ajuns în situaţia de a fi exterminaţi în „propria casă”, căci
nu dispuneau de capsule climatice, aşa cum aveau dragonii în navele lor spaţiale.
Lupta s-a încheiat REMIZĂ, căci Dragonilor li s-au epuizat resursele şi au trebuit să amerizeze (să se
stabilească) pe Pământ.
Atlanţii, pentru a opri (sau a încetini) procesul decolonizare şi de exterminare a speciei lor, au produs o
GLACIAŢIUNE MAJORĂ, făcând Pământul neprielnic traiului şi înmulţirii dragonilor, care au intrat într-
o stare de Stază (hibernare) în adâncul (cald) al planetei.
Multe dintre „dealurile” de pe planetă sunt dragoni (sau colonii de dragoni) în hibernare.
 
„Re-Încălzirea”pământului e un efort susţinut al acestor dragoni, care au repornit atacul asupra preluării
Terrei.
El nu e uman prin resursele imense energetice pe carele foloseşte, pe munca şi sărăcirea populaţiei umane,
ca şi pe jefuirea uriaşă a resurselor planetare (sub sigla CORPORAŢIILOR GIGANT, cu putere mai mare
decât Statele Umane).
Daca s-ar face nişte calcule elementare, s-ar pune în evidenţă că aşa-numitul „consumatorism uman” NU
înseamnă decât 1-2% dinconsumul total care se rulează la nivel mondial, şi e doar o „propagandă” prin care
se maschează FURTUL NON-UMAN.
Mai mult, atacul asupra oceanelor, prin evaporarealor agresivă, sub tot felul de pretexte (ba sub denumirea
de resursă de energie, ba sub forma tornadelor gigantice controlate din spaţiu) este o altă dimensiune a
luptei ce o poartă dragonii.
 
În 12.000 de ani, ambele specii au încercat să se adapteze genetic noilor condiţii de viaţă, susţinând
Laboratoare uriaşe de experimente genetice.
Pentru Atlanţi, cea mai mare reuşită a fost creerea OMULUI, ca rezultat al unirii genelorlor cu cele ale
speciei „CÂINELUI” (din constelaţia SIRIUS) cu care aveau relaţii „comerciale” interplanetare şi care erau
adaptaţi la viaţa terestră.
Creerea Omului de către Atlanţi NU e în contradicţie cu creerea Omului de către Dumnezeu, căci EL e
Primul Creator al tuturor lucrurilor, iar LUCRAREA LUI însoţeşte lucrarea mâinilor oricărei Fiinţe.
 
Atlanţii erau preoţi ai lui Dumnezeu, în fiecare zi îşi începeau dimineaţa cu rugâciuni şi toate activităţile şi
le închinau Lui.
Dar Răul nu doarme niciodată şi au început să se lenevească cu privire la aducerea pe lume a copiilor lor.
A lucra împotriva propriilor copii, a însemnat în FAPT, o abatere gravă de la „calea lui Dumnezeu” (chiar
dacă i se închinau în fiecare zi), ceea ce s-a dovedit o sabie cu 2 tăişuri, căci şi-au închis destinul::
- permiţând „atacul dragonilor” să fie atât de catrastofal
- nu au fost suficient de numeroşi ca să-i poată învinge definitiv, „aruncând în viitor” rezolvarea problemei,
iar pe ei condamnându-se la o moarte lentă. Prin „moarte lentă” trebuie să se înţeleagă dispariţia speciei
atlante pure, care a fost obligată să-şi „altereze” genele pentru a putea supravieţui.
 
Atlanţii şi Oamenii sunt astfel rase înrudite (care pot aduce pe lume copii împreună), dar şi
diferite (prin durata lor de viaţă care atrage după sine şi alte consecinţe).
Timpul a dovedit şi validitatea speciei umane, căci ea a avut puterea de a se înmulţi împotriva oricăror
încercări, ceea ce a arătat că este şi cea mai perfect adaptată specie la noile condiţii planetare,dar şi faptul
că Dumnezeu este cu ea, prin viaţa care a pus-o în ea in forţa de reproducere şi de supravieţuire.
 
Ce a înseamnat pentru specia umană toate aceste realităţi?
 
Înprimul rând a devenit materialul genetic cel mai dorit de celelalte specii raţionale, în efortul de a se a
dapta la viaţa de pe pământ.
Experimentele genetice au vizat 2 direcţii majore:
1.                            implementarea în ADN-ul uman de material genetic non-uman, ceea ce a adus la
existenţa diferenţierilor rasiale între oameni
2.                            celelalte rase raţionale şi-au ameliorat (de-a lungul timpului) genele cu gene umane (pe
eşantioane de populaţie), ajungând azi la o asemănare atât de mare cu oamenii
 
Înal 2-lea rând, datorită fragilităţii dar şi a bunătăţii ei, oamenirea a fost folosită ca o sursă de sclavi,
capabili să muncească degeaba pentru „NEMURITORII leneşi” .
Nu toţi Nemuritorii sunt răi, dar cei mai mulţi s-au lăsat copleşiţi de răutate, inclusiv dintre Atlanţi ... aşa că
s-au pus în spatele „furnicilor” de oameni, ca să le asigure un trai îndelungat şi uşor, în care singurul lor
efort (dar şi distracţie) sunt manevrele şi jocurile strategice.
Acţiunile lor sunt greu de înţeles pentru un om, căc isunt precum biliardul ... cu o minge vizează mai multe
lovituri, de care nu îţi dai seama decât atunci când se pun lucrurile în mişcare. Vezi cazul recent al
prăbuşirii elicopterului.
O altă metodă pe care o folosesc e cea a „cleştelui”... exact cum au făcut cu Imperiul Roman de Răsărit,
atacând „prieteneşte” din nord prin cruciaţi, şi „dusmănos” prin musulmani. Sau cum fac acum cu
Peninsula Balcanică Ortodoxă, atacând din sud cu Grecia distrusă financiar şi Turcia atacată de Siria
musulmană, iar prin nord de presiunea Europeană care vrea „capul” României – marele lor off de atâtea
milenii.
Structurile Ierarhice, precum MONARHIA, sunt tot o creaţie a lor ... pentru că pot abuza de popoare
LEGAL:
Întotdeauna au avut propaganda în mâini, ca să joace minţile oamenilor, prea vulnerabili în faţa
minciunilor.
Tot ei stau în spatele eforturilor de a ţine omenirea în neştiinţă, inclusiv acum când se joacă cu
Bacalaureatul copiilor noştrii,doar vor ieşi cât mai puţini oameni cu carte, care să-i contracareze în acţiuni.
În alte ţări aşa-zis democratice, au reuşit prin controlul financiaral educaţiei, unde ajung foarte puţini să
aibe studii de calitate.
 
AVEREA PĂMÂNTULUI e concentrată în „buzunarele” lor...şi tot NU se satură ... E o foame care nu se
ostoieşte.
Cruzimea lor nu devine vizibilă decât cu prilejul TORTURILOR şi GENOCIDELOR, dar şi acelea comise
în spatele uşilor închise ...exact aşa cum sunt şi asasinatele lor. Oamenii NU ar mai trebui să îşi asume
aceste vinovăţii care NU sunt ale lor.
 
Ei sunt constituiţi pe familii şi îşi apără interesele reciproc, făcând jocurile împreună şi acoperindu-şi
spatele unii altora.
Aceste FAMILII pot ajunge în luptă pentru averi, resurse sau sclavi ... iar răsturnările de putere ascund
adeseori, aceste preluări de putere.
Comunismul a fost o astfel de situaţie.
Ei sunt căsătoriţi de milenii, dar în viaţa de zi cuzi, de multe ori, „par” a fi burlaci ... doar că au câte o
„soră” (sau „frate”,sau „prieten” de sex opus) care crează aceea senzaţie mirifică de „menage a trois”.
Dacă ajung într-o situaţie de imposibilitate, îşi înscenează „moartea” şi dispar ... dar asta după ce şi-au pus
averea la adăpost( pe viitorul lor nume, pe o firmă sau societate filantropică, etc).
Datorită vieţii îndelungate au deprins suficientă ştiinţă în manipularea evenimentelor şi creerea structurilor
ierarhice politice, sociale, comerciale şi ştiinţifice.
Schimbă ISTORIA sau îi distrug urmele, pentru a recrea o aparenţă care să îi avantajeze.
Oamenii sunt pioni în jocul lor milenar ... ei asigurându-şi structuri prin care-i ridică şi-i distrug pe
aceştia ...ÎNVĂŢĂMÂNTUL e una din pepinierele în care îşi supervizezază şi loializează viitorii „lachei”.
Mulţi oameni de valoare şi-au pierdut viaţa la comanda lor, fie că-i deranjau cu:
-                          remarcilelor (Eminescu, Creangă, Caragiale, etc),
-                          cu activitatea lor ştiinţifică sau politică (vezi Che Guevara, Kenedy, Ghandi,Lady Diana,
Cuza, Titulescu, Brâncoveanu, etc)
-                          sau descoperirile despre ei, în calitate de soţi sau artişti (care îi vedeau prezenţi la diverse
petreceri organizate de tabere diferite, de-a lungul unor lungi perioade de timp)
 
Traficul cu sclavi din trecut ... reţelele de cerşetori, prostituţie şi organe din prezent ... sclavia modernă mult
mai subtilă, dar prin care un om, oricât ar munci de mult sau de inteligent, tot sărac este ... războaiele locale
sau mondiale ... TOATE acestea sunt coordonate din umbră de ei.
 
Sunt foarte greu vizibili chiar şi atunci când sunt prezenţi, căci au o capacitate foarte mare de
DISIMULARE, sub toate aspectele.
Forţa vitală cu care au fost înzestraţi le oferă un control perfect al trupului fizic, ei putând să înşele perfect
aparatele medicale cele mai performante.
Datorită controlului fizic, ei au capacitatea de a fi şi tineri şi bătrâni ... dar în general, le place să fie mai în
vârstă, pentru a avea credibilitate, poziţie şi avere.
Au o putere psihică deosebită pe care şi-o comunică uşor celorlalţi, astfel încât să imprime autoritate,
bunătate, dar şi milă şi compasiune.
Forţa vitală şi-o manifestă şi pe planul atracţiei sexuale pe care o exercită asupra celorlalţi, ca şarm sau
magnetism irezistibil... adesea ei fiind marii consumatori de sex plătit sau neplătit, e ca o foame de „carne”.
Bătrânii bogaţi care iau doar „prospături” pot fi dinaceastă categorie.
Legalizarea prostituţiei e o lege tipică pentru ei: au acces mereu la „carne proaspătă” dar le poate înflori şi
negoţul cu sclavi,care acum e „legal”.
 
Toţi cei care au ales „întunericul” se folosesc de magie (vrăjitorie sau descântec) pentru a controla voinţa
sau destinul unui om.
Mai mult, ei cunosc datele de reîncarnare (şi locul geografic), aşa că atunci când au o afinitate mai specială
pentru un om, vor fi şi ei acolo, pentru a se folosi de el.
Cum oamenii adeseori uită, de la o reîncarnare la alta, nu-şi fac nici o problemă din a repeta istoria
abuzurilor.
 
Dintre toţi cei „asemănători” oamenilor, cei mai greu de depistat sunt Atlanţii, deoarece au atâtea gene
comune cu noi, oamenii.
Ei au găsit nişte căi prin care să eludeze (înşele) Legea Karmică, evident aruncând în viitor, plata
destinului.
Căsătoria cu un om le permite să se altoiască pe destinul acelui partener, care le poate deschide iarăşi calea
spre bogăţie,reuşită şi sănătate.
Naşterea unui copil care să le ia în „cârcă” plăţile faptelor, poate deveni o motivaţie importantă în a intra
într-o relaţie cu un om, adeseori mai tânăr şi cât mai curat, pentru a le purta murdăria şi a aduce pe lume un
suflet.
 
Ceea ce e ciudat, e că deşi trăiesc de atâta timp şi se presupune că au dobândit suficientă experienţă şi
cunoaştere, tot continuă să se lupte cu Dumnezeu (inclusiv cu Creştinismul Ortodox, căruia încearcă să-i ia
suflarea).
Tot NU au înţeles că NU poţi câştiga contra lui DUMNEZEU!
 
Ce-i rămâne omului de făcut în această luptă aparent inegală?!
 
OMUL NU trebuie să uite că e CHIP şi ASEMĂNARE cu DUMNEZEU!
Asta înseamnă că are puterea LUI (ca forţă,amplitudine şi înţelepciune) şi o poate folosi pentru a-şi „ŢINE
DESTINUL DESCHIS”, adică poate ţine evenimentele în mâinile lui, cu condiţia să rămână LIPIT de
DUMNEZEU.
Ca să stai lângă EL, trebuie:
-                          să rămâi în Biserica Creştină Ortodoxă
-                          să faci lucrurile care ÎI plac (vezi DECALOGUL si FERICIRILE)
-                          să te abţi de la cele care NU ÎI plac (vezi DECALOGUL)
 
AŞA să ne AJUTE DUMNEZEU!
 
Facebook Alexandra Baltac 01.02.2014