Sunteți pe pagina 1din 3

Recapitulare pentru teză

1. Pentru care dintre următoarele apeluri funcția f va returna valoarea 1?


int f(int n)
{
int m=0,n1=n;
while(n!=0)
{
m=m*10+n%10;
n=n/10;
}
return (m==n1);
}
a) f(123) b) f(24) c)f(2112) d) f(17) e) f(75) f) f(1592)

2. Precizați ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program?


#include <iostream>
using namespace std;
int g(int i)
{
return i+3;
}
int f(int i)
{
return i+g(i);
}

int main()
{
int i=3;
cout<<i+f(g(i));
return 0;
}
a) 18 b) 6 c) 15 d) 0 e) 9 f) 12

3. Ce se va afișa pe ecran în urma execuției următorului program dacă de la tastatură se citește cuvântul
caiet ?
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
char a[255];
int i,j,l,n;
cin.get(a,255);
i=0;
n=strlen(a);
while(i<n)
if(strchr("aeiou",a[i]))
{
for(l=1; l<=2; l++)
{
n++;
for(j=n; j>i; j--)
a[j]=a[j-1];
}
a[i+1]='p';
a[i+2]=a[i];
i=i+3;
}
else
i++;
cout<<a;
return 0;
}
a) cpapipet b) ct c) cpcapaipiepetpt d) capaipiepet e) tepeipiapac f) pcpaieptp

4. Considerând că variabila s poate reține un șir cu cel mult 100 de caractere și variabila i este de tip întreg, în
urma executării următoarei secvențe de instrucțiuni, lungimea efectivă a șirului s este:
strcpy(s,"2020+2020=4040");
for(i=0;i<strlen(s);i++)
if(strchr("0123456789",s[i]))
strcpy(s+i,s+i+1);

a) 0 b) 2 c) 5 d) 6 e) 8 f) 11

5. Precizați valorile afișate în urma executării programului de mai jos:


#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int sub(int x, int &y)
{
x=x*3/4*4/3;
do
{
if(x%2==0)
x=x/2;
else
x=x-5;
}
while(x>0);
y=-x;
return x;
}
int main()
{
int x=15, y=-1;
cout<<sub(x,y)<<' '<<y<<endl;
cout<<y;
return 0;
}

6. Precizați valorile afișate în urma executării programului de mai jos.


#include <iostream>
using namespace std;
void f (int &a, int b)
{
int x=3;
a--;
b++;
x--;
cout<<a<<' '<<b<<' '<<x<<' ';
}
int main()
{
int i, x=4, y=6;
for(i=1; i<=3; i++)
f(x,x+y);
cout<<x<<' '<<y;
return 0;
}

7. Se consideră următoarea secvenţă de program:


struct oras
{
char strada[101];
unsigned nr,cod_postal;
};
struct colet
{
char destinatar[51];
oras adresa;
}v[20];
Se cere:
a)

S-ar putea să vă placă și