Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

ADNOTARE

ANNOTATION

LISTA ABREVIERILOR

INTRODUCERE

I. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
I.1. Analiza modului de organizarea și funcționare a administrației publice locale
I.2. Identificarea și analiza comparative[ a principiilor de bază a administrației publice
locale
II. PRINCIPIUL ELIGIBILITĂȚII AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
II.1. Fundamentarea legală a principiului eligibilității autorităților administrației publice
locale în realizarea autonomiei locale
II.2. Importanța și condițiile realizării principiului eligibilității asupra autorităților
administrației publice locale
II.3. Efectele și manifestarea principiului eligibilității asupra autorităților administrației
publice locale în coraport cu mandatul oferit de către comunitatea locală
II.4. Studiu de caz asupra aplicării principiului eligibilității autorităților administrației
publice locale din or. Chișinău
III.  MANIFESTAREA PRINCIPIULUI ELIGIBILITĂȚII ÎN DREPTUL COMPARAT
III.1. Principiul eligibilității autorităților administrației publice locale în statele
europene
III.2. Principiul eligibilității autorităților administrației publice locale în dreptul
american

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE