Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 1: Esenta si continutul termenului diplomatic

1.1 Abordarea conceptuala a termenului diplomatic. Etimologia cuvintului,provinienta.


Termenul dipl provine de la cuvintul grecesc, ''diploma'' ceea ce in traducere inseamna redactarea actelor
oficiale sau a diplomelor in 2 exemple. Dintre c/e este ONU-ul c/e era prezent ca scrisoare de
recomandare a trimisilor,iar celalalt ex se pastra in arhiva. Purtatorul unui asemenea duplet a fost numit
diplomat. Potrivit studiului realizat de catre diplomatul englez Ernest Solon term de diploma ci sensul
actual,pt I data a fost utilizat in an 1645,iar in 1693 Leibniz a publicat un nou cod,si in 1945 Jean
Dumait a publicat o culegere de tratate.. seful diplom unui st este ministrul afacerii externe si integrarii
europene. Prim ministru diplom a fost in deschisa in an 1455. in l.rom term de diplom este cu sens de
doc. Iar ca term de dr internat si de politica esterna cuv diplom in l rom se foloseste inca din sec XIX,c/e
a fost imprumutat din l fr. Diploma este def ca pers c/e cunoaste diplom,se indeletniceste cu diplom si
c/e se afla in diplom. Cuv diplom a fost utilizat in lucrari artistice de catre A Russo,C-tin Negruz. In
prezent cuv diplom este folosit pt a desemna politica externa a st sau pt a desemna pozitia internat a st
pe arena internat,intrun sens cu privire la origine geografica-de ex oriental mijl,centrale,de ves,la o
epoca-de ex.moderna,contemporana cu privire ala domeniu-parlam si cu privire la met-diplom
energetica. Diplom etse un instrum de realiz a politicii externe a st ce reprez a totalitate de
metode,mijloace,actiuni cu caracter pasnic. O alta abordare este activitatea oficiala a sef de st si
guverne,a ministrilor diplom in strain pt apararea dr si interesele st si pers fizice si juridice in stain.

1.2 Definitia interdisciplina a termenului diplomatie.


In lit de specialitate din dif tari diplom este def ca stiinta ,arta,domeniul de activitate,dipllom ar avea ca
obiect de studiu cercetarea rel juridice si politice. Aceasta abordare a fost sustinuta de Charle de Martin.
Potrivit opiniei lui diplom are ca obiect de studiu reglem normelor/rap c/e exista sau t/e sa existe intre
dif st. de Garde def diplom ca stiinta a rap si interesle st sau arta de a impaca interesele pop intre ele. Un
alt autor caract diplom ca arta si stiinta a reprezentarii st si a negocierilor. Deasemenea diplom mai intii
t/e sa dispuna de un instrum necesar pt a deveni capabil de a se ocupa cu studierea rel juridice si politice
intre dif st. potrivit lui H. Morghentai diplom ca stiinta se bazeaza pe urmat componente:1)diplom t/e
sasi determine scopurile si obiectele reesind din potentialul c/e exista sau poate deveni in realizarea
obiectivelor.2) diplom t/e sa aprecieze scopurile si obiectivele altor tari si put c/e exista sau ar putea
exista pt realizarea lor.3) diplom t/e sa determine gr de compatib a acestor obiective dif ale st.4)de a
aplica mijloace eficiente pt realizarea acestor scopuri. Diplom ar avea obiect administarea afacerilor
internat. P.Fauchille afirma ca diplom ca arta etse orientarea spre ducerea negocierilor internat. Iar Mihai
Angel a def diplom ca aplicarea tactului,rationamentului si abilitatilor in orice negociere sau tranzactie.
Un alt autor fr a def diplom ca arta de a solutiona in mod pasnic conflictele internat,fiind bazata pe
acorduri,conventii,tratate si anumite norme. In prezent diplom este def ca arta de a stabili si mentine rel
dintre st si alti subiecti intern,este arta de a supraveghea ca dr ,interesele ,deminitatea patriei. Este arta
de a administra afarcerile internat conform instruciunilor primite din cadrul st trimitator. Din perspectica
teoriei rel internat diplom este def in rap cu locul si rolul ei in cadrul sist internat. Un alt autor a def
diplom ca formulare a unei strategii in dr spre realizarea intereselor nationale. K. Morghendal def
definitia ca proces de elaborare si realizare a politicii externe a st. din perspectiva dr intern diplom este o
forma de activitate a subiectilor de dr internat pt realizarea politicii lor externe.

1.3 Interactiunea dintre diplomatie,politica externa si dr intern.


Diplom inculde in sine metode si mijloace suficiente c/e ofera st posibilitatea de a ocupa un loc de
stoinic pe arena internat. Ea reprez instrument de crearea a aliantilor,cualitiilor si parteniariatelor.
Politica externa stabileste interesul extern al unui st si fixeaza strategia acestuia. Ea determ strategia si
directiile de activitate ale instructiilor. Un intere politic major fata de un stat sau de un grup de state
poate duce la o forma de colaborare si reprezentare inalta. Comisia europeana sint institutii comunitare
c/e ofera posibilitatea st membre. Diplom este chemata sa aplice politica externa utilizind metode
specifice bazate pe norme de dr diplomatic. In functie de politica externa a st diplom isi poate inceta
activitatea. Dr intern se dezvolta sub influenta totalitatii directiilor de politica externa ale st. el reprez
mijlocul principal al democratizarii. Democratia asigura crearea unei atmosfere favorabile pt realizarea
politicii externe. Dr intern creaza cadrul juridic necesar pt realizarea directiilor de politica externa a st.
(xerox)2
Data viitoare test de control-29.03.13
Testul va contine 10 intrebari:definire;tipuri;categorii;elementele principale;
DOAR NOTIUNI
1 nota testul(20%)
2 nota portooliul(citate,eseu,statele,(20%)
3 nota de le examen(60%)
9 10 7=8/7,8

Examen in scris
Diplomati ilustri(carte) la biblioteca univer.
Conceptii si notiuni de baza a diplomatiei(bibli)
Diplomatia

Tema: Activitatea diplomatica


1. Notiune de activitatea diplomatica si mijloacele ei de realizare
2. Corespondenta diplomatica si tipurile ei
3. Protocolul si ceremonialul diplomatic:caracteristica generala.
4. Negocierile diplomatice: caracteristica si tipuri.(Burian Al-ndru cartea:Introducere in practica
si procedura internat ed chisinau 2000; Felthan R. Ghidul diploatiei ed bucuresti 2006;
Anghel Ion Mihai: Dr diplomatic si consular ed bucuresti 1996; Dusaul L. Prococolul
instrument de cumunicare,ed bucuresti 1996; Tarita Orest: Tratat de protocol si comunicare
diplomatica/Eticheta ceremoniala protocol ed chisinau 2004) la noi la biblioteca.

1. Notiune de activitate diplomatica si miljoalece ei de realizarea


Activitatea diplomatica reprezinta un gen multilateral si complex de activitate. Particularitatea
principala a careia consta in:
1. orientarea spre solutionarea sarcinilor practice;
2. elaborarea recomandarilor si propunerilor concrete;
3. realizarea actiunilor si obtiunilor diplomatice;
Aurel Bonciog sustine ca activitatea diplomatica reprezinta activitatea oficiala a organelor serciciului
diplomatic( Ministerull Afacerilor Externa,Ambasade, Reprezentanti permanenete pe linga
organizatiile internationale, Oficiile consulare),desfasurata prin tratative,corespondenta si alte mijloace
pasnice in vederea realizarii scopurilor si sarcinilor de politica externa a tarii. Apararii drepturilor si
interesele statelui respectiv in strainatate.
Principalele forme de activitate diplomatica sunt urmatoarele:
1. corespondenta diplomatica
2. conferintele,congresele si reuniunile internationale;
3. negocierile diplomatice
4. reprezentarea zilnica a statelor peste hotare,realizata prin misiuni diplomatice si ambasade;
5. participarea reprezentantilor statului la sedintele organizatiilor internationale inter-
guvernamentale;(adunarea generala a organizatiilor unite,ansambleea parlamentara a
consiliuliu europei)
6. expunrea pozitiei guvernului statului acreditant in mijloacele mass-media internationale
privind probl internat sau de politica interna.
Activitatea diplomatica este multidimensionala dupa continut si multi aspectuala dupa forme si
metode. Exista 2 directii principale ale activitatii diplomatice:
- directia bilaterala;
- directia multilaterala;
Directia bilaterala cuprinde:problemele policice;economice;tehnico-stiintifice;culturale si de alt ordin
care stau la baza relatiilor interstatale.
Directia multilaterala cuprinde:negocierile,consulatiile,schimbul de opinii la nivel multilateral sau in
limitele relatiilor dintr un stat si o organizatie internationala privind problemele fundamentale ale
umanitatii(probl saraciei,somaj,probl foamei,lipsa apei potabile,suprapopularea)
Activitatea misiunilor diplomatice se defasoara in 3 directii:
1. in raportu cu guvernul sttaului acreditant
2. in raport cu statul acreditar(tara de resedinta)
3. in raportu cu miniunile si reprezentantele diplomatice ale altor state si organizatii internationale
Literatura de specialitate dstinge 3 faze ale procesului de desfasurare a activitatii diplomatice:
a) reciptionarea instructiunilor din partea aparatul central al MAE de catre misiunea diplomatica.
b) Indeplinirea instructiunilor primite si a sarcinilor curente prin intermediul demersurilor
diplomatice adresate guvernului statului acreditar
c) Prezentarea rapoartelor diplomatice(darilor de seama) adresate guvernului statului
acreditanta(MAE) privind modul de realizare a instructiunilor primite anterior.
Intreaga activitatea a misiunilor diplomatice si a personalului ei este reglementata prin instructiunile
trimise de catre guvernul statului acreditant. In instructiuni sunt precizate temele discutiilor,obordarilor
cu autoritatile statului acreditant,linia de conduita pe care trebuie so urmeze personalul diplomatic.
Instructiunile se ofera diplomatului si cu ocazia plecarii sale la un post sau intrevederii cu
repezentantii statului acreditar.
Instructiunile pot fi clasificate in urmatoarele categorii:
1. instructiuni scrise(cuprinse in documente)
2. orale
3. secrete.
4. ostensibile c/e pot fi comunicate autoritatilor acreditant.

2. Corespondenta diplomatica si tipurile ei


Corespondenta diplomatica reprezinta una din formele principale ale activitatii diplomatice,a statului
privind realizarea scopului si sarcinilor de politica externa efectuata prin intermediul scrisorilor oficiale;
notelor diplomatice. Potrivit opiniei lui Valentin Beniuc,corespondenta diplomatica etse totalitate a
comunicarilor oficiale facute in scris a documentelor cu caracter diplomatic prin intermediul carora se
infaptuiesc relatiile dintre state.
Comunicarea in scris dintre state se realizeaza din numele sefului statului,guvernului,MAE.
Formele corespondentei diplomatice dupa continut si dupa aspectul lor tehnic sint urmatoarele:
1. nota semnata(document solemn care se adreseaza de catre ministrul afacerilor externe,sefului
de misiune diplomatice)
2. nota personala (documentul utilizat in corespondenta dintre ministrul afacerilor externe si
seful misiunilor diplomatice in vederea reglementarii problemelor de importanta majora)
3. nota verbala(aceste note sint redactate la pers 3 singular si parvin din partea unor misiuni
dipllomatice adresate catre MAE:,,ambasada Romaniei in RM prezinta salutul sau MAE si
intergrarii Europene a RM si are onoarea sa comunice urmatoareleAmbasada Romaniei in
RM profita de aceasta ocazie pt a exprima MAE si integrarii Europene a RM expresia
inaltelor sale consideratii.)
4.