Sunteți pe pagina 1din 9

Învăţător Cîrlig Mariian

Şcoala Gimnazială Dimitrie Ion Ghica Radovanu


„Dacă muzica nu-i în suflet, n-o căuta în fluier.”
Rabindranath Tagore

PROIECT DE
LECŢIE
DATA: 12.12.2017
CLASA: I
ÎNVĂŢĂTOR: Cîrlig Marian
ARIA CURRICULARĂ: Arte + Educație fizică, sport și sănătate
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
TEMA: Melodia - Genuri muzicale – folclorul
Cantec-suport: „Foaie verde siminoc”
TIPUL LECTIEI: Formare de priceperi si depinderi
FORMA DE REALIZARE: cântare la unison, cântare în echipă, cântare pe grupe, cântare cu solist și cor
SCOPUL: * Dezvoltarea deprinderilor muzicale de interpretare a cântecelor în colectiv, pe grupe sau individual, cu acompaniament pe pozitiv și
negativ
* Exprimarea calităţilor vocale în funcţie de posibilităţile individuale;
* Executarea mișcărilor sugerate de cântec
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:
1.4. receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între DO-DO1alcătuite din formule melodice simple ți repetate;
2.1. cântarea individuală sau în grup asociind mișcarea sugerată de text și ritm;
2.2. cântarea, individual sau în grup, asociind acompaniamentul sugerat de ritm;
3.3. executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu sau pe audiție;
3.4. crearea unor linii melodice simple sau a unor combinatii rimtice și asocierea acestora cu mișcări adecvate;
.

1
Învăţător Cîrlig Mariian
Şcoala Gimnazială Dimitrie Ion Ghica Radovanu
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 : să recunoască dintr-o enumerare de fragmente muzicale audiate, cântecele populare; obiectiv realizat dacă toți elevii recunosc cel puțin 3
din 5
O2: să execute corect exercițiile de încălzire și omogenizare a vocii; obiectiv realizat dacă toti elevii participă la exerciții
O3: să relizeze combinații melodice și ritmice simple: obiectiv realizat daca toți elevii realizează sau repetă combinațiile
O4: să memoreze versurile cântecului suport prin memorare în clasă sub supravegherea cadrului didactic;
O5: să cânte la unison cântecul învățat respectând ritmul și linia melodică a acestuia; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii cântă la
unison
O6 : să cânte alternativ, pe grupe cântecul învățat; obiectivul se consideră realizat dacă se reușește a se cânta alternativ pe grupe păstrând ritmul
și linia melodică
O7 : să interpreteze cât mai corect cântecul cu solist și cor; obiectivul este realizat dacă toti copiii cântă în cor cu trei soliști;
O6 : să execute mișcările sugerate de muzica sub îndrumarea cadrului didactic; realizat daca toți copiii se mișcă în pasii sugerati de muzică
STRATEGII DIDACTICE:
a) Resurse procedurale:
1. Metode şi procedee didactice:
- lectura explicativă, conversaţia, explicaţia, exerciţiul muzical, jocul muzical, demonstraţia cu ajutorul înregistrărilor audio-vizuale,
demonstraţia cu imagini;
2.Forma de organizare:
- frontal, individual, independent, pe grupe.
b) Resurse materiale:
I. Materiale ajutătoare: 1 : fişă de lucru individuală (anexa 1);
2 : pc, statie,boxe, microfon, conexiune internet, tbla inteligentă, imagini internet; fragmente muzicale, winamp

II. Înregistrări audio: „Foaie verde siminoc” – pozitiv si negativ; „In padure” – pozitiv si negativ, „Aram, sam, sam”
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru muzică și mișcare – Anexa 2 la OM 3418/19.03.2013
2. Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, Maria Raicu – Muzică și mișcare, - clasa I - caiet de lucru, Editura Ars Libri, 2015, Costești
3. Laurențiu Palade, Corina Palade – Educație muzicală-ghid metodic pentru învățământul preșcolar și primar, Editura Taida, 2008

2
SCENARIUL DIDACTIC
Strategii didactice
Nr. Momentele lecţiei Ob Conţinutul ştiinţific detaliat Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
crt ref procedee învăţământ org.
1. Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a
1. Moment organizatoric lecţiei de educaţie muzicală: Cap. de
- aerisirea sălii de clasă; organizare
- pregătirea materialului didactic necesar; Conversaţia Frontal
- asigurarea disciplinei; Capacitatea
- reamintirea poziţiei corecte de cânt (spatele de
drept, picioarele pe podea, mâinile pe bancă). concentrare
- pregătire calculator, stație, microfon, conexiune a atenţiei
internet, smart board, încărcare materiale
necesare (legaturi internet, fișe de lucru)
Conversaţie introductivă:
2. Discuţii pregătitoare - Pentru ce oră ne-am pregătit? Ce facem la ora de Conversaţia Imagini cu Frontal Capacitatea
muzica si miscare? grupuri de de a
- De ce cântă oamenii? oameni care răspunde la
- Cu ce mai cântă oamenii în afară de vocea lor? cântă întrebări
-Care este poziția corectă în bancă la activitățile de Pc, statie, Frontal Capacitatea
cântat? boxe, de a se
Muzică și mișcare – „Aram zam zam” – pe pozitivul de internet mișca pe
la calculator muzica
3. Exerciţii de cultură I. Exerciţii de respiraţie:
vocală 1. „Oftatul (offfff!)” – înainte de inspiraţie se scoate Exerciţiul Capacitatea
O2 aerul din plămâni, apoi se inspiră profund şi se expiră muzical de a executa
tot aerul în ritm relativ lent; corect
2. „Stingeţi toate lumânările de pe tort” - inspiraţie Imagini cu: exerciţiile
puternică şi expiraţie forţată, prin scoaterea a tot Explicaţia *Lumânare Frontal de respiraţie
aerul din plămâni; aprinsă, cerute
3. „Suflăm să răcim ceaiul fierbinte!” – *Cană du
inspiraţie lungă, profundă şi expiraţie controlată, Demonstraţia ceai
cu buzele apropiate; aburind
4. „Ne încălzim mâinile îngheţate de ger!” – inspiraţie
lungă şi expirarea lentă a aerului cald;
5. „Bătaia vântului (vâjjjj!!!)” – inspiraţie profundă *Copaci Capacitatea
şi expirarea lungă, însoţită de sunetul scos de vânt; aplecaţi de a respecta
6. Joc didactic muzical: „ Ce frumos miroase floarea!” de vânt regulilor de
– mimarea gestului de a duce la nas o floare, Jocul Câte o frontal joc
inspiraţie lungă, profundă, controlare cu expirarea didactic floare
aerului în muzical pentru
timpul rostirii propoziţiei „Ce frumos miroase floarea!” fiecare elev
– de trei ori.
II. Exerciţii de dicţie: (fiecare exerciţiu se va pronunţa
mai întâi rar, apoi din ce în ce mai rapid – ritmul poate Exerciţiul Frontal -1 Capacitatea
O2 fi accelerat de trei-patru ori): muzical de
1. Trenul pleacă de la gară pronunţare
Şi străbate-ntreaga ţară, Explicaţia clară,
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, sincronizată
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. în grup, a
2. Muzica îmi place mult Demonstraţia Pe grupe - cuvintelor,
Şi s-o cânt şi s-o ascult, 2 indiferent de
La, la, la, la, la, la, la, ritmul
La, la, la, la, la, la, la, recitării
III. Exerciţii ritmice, cu tactare pe silabe cu durate
egale de un timp: Exerciţiul Capacitatea

O2 (versurile se vor rosti pe silabe): - se bate in banca muzical Frontal de tacta


pentru fiecare silaba corect şi
1. „Jos, sus, noi toţi tactăm, Explicaţia sincronizat
Ritmul bun să îl păstrăm.” durate de un
2.” Mergem unul după altul Demonstraţia timp
Şi păstrăm cu grijă pasul.”

3. „Vrăbiuţa se dă uţa,
Uţa, uţa, cu crenguţa.”
IV. Exerciţii de improvizaţii muzicale: Capacitatea
Joc muzical - „Catalogul” : Exerciţiul Individual de
O3 Desfăşurarea jocului: câte un elev îşi spune numele muzical + frontal improvizare
după o melodie improvizată de el, iar clasa in răspunde muzicală
pe aceeaşi melodie. – la microfon Capacitatea
Exemple: de redare a
1. elev: „Pe mine mă cheamă….”; clasa: „Pe tine te Demonstraţia unui
cheamă…” fragment
2. elev: „Numele meu este…”; clasa: „ Numele tău melodic
este…”
3. elev: „Eu sunt …”; clasa; „ Tu eşti…” etc.
V. Exerciţii de intonaţie şi de omogenizarea vocilor: Capacitatea
O2 Repetarea, după modelul învăţătoarei, a scurte Exerciţiul Frontal de percepere
fragmente melodice: muzical şi redare a
1. pe vocale (vocalize): a, e, i, o, u; Demonstraţia unor
2. pe silabe deschise: ma, me, ta, tu, le, li; fragmente
3. pe silabe închise: tic, poc, bum, lir, dim. melodice
4. Reactualizarecunoştinţ Repetarea cântecului „În pădure” pe pozitiv și negativ Cantarea la Pc, frontal Capacitatea
şi deprinderi O5 Executarea de mișcări pe cântecul „În padure” unison stație,boxe, de a reda
dobândite O6 Repetarea cântecului „A zis mama ca mi-o da!” Cantarea microfon, cantece

individuala negative si invatate


Cantarea pozitive cantand la
solist - cor cântece unison,
individual si
cu cor

5. Anuntarea Se anunță tema noii lecții și obiectivele expunerea Smart


temei lectiei si board
a obiectivelor Imagini
folclor
6. Transmiterea noilor Se reia cântecul „A zis mama ca mi-o da” și se cantă. Conversatie Pc, Fronal Capacitatea
cunostinte Se pun întrebări despre conținutul cântecului. Sunt statie,boxe, de a intelege
intrebați copiii ce fel de cântec este și ce stare microfon, Frontal textul unui
transmite. negative si cântec
Se ascultă și alte fragmente din cântece populare pozitive
Se pun întrebări despre conținutul fragmentelor audiate cantece
Folclor, cântece populare – cântece care în foarte Expunere
multe cazuri nu au un autor, sunt create de popor și
transmise pe cale orală din generație în generație.
Culegătorii de folclor le-au adunat de prin lume și au
creat culegeri populare. Pc, stație, Capacitatea
Învățarea cântecului „Foaie verde siminoc” Conversație boxe, Frontal de a intelege
-Ascultarea cântecului pe pozitiv microfon, textul unui
-Citirea versurilor negative și cântec
-Explicarea cuvintelor siminoc, hora, busuioc, smoc pozitive
-Întrebari pe marginea textului cântece
O4 -Memorarea versurilor cântecului
O5 Se memorează prima strofă, se memorează și linia
melodică și se cântă memorarea frontal Gradul de

Se memorează a doua strofă, se memorează și linia memorare a


melodică și se cântă separat, apoi legat de prima strofă versurilor si
Se memorează a treia strofă, se cântă separat și apoi liniei
legat de prima și a doua strofă melodice
7. Fixarea cunostintelor Cântare: pe rânduri, baieți, fete – pe pozitiv Pc, stație, Modul în
O5 Cântare toată clasa pe negativ Exercițiul boxe, Frontal care cântă la
Cântare secvențială pe negativ și acapela microfon, echipe unison pe
negative si pozitivul și
pozitive negativul
cântece cântecului în
echipe și
frontal
8 Obtinerea O6 Cântarea cu solist și cor – solistul primele doua versuri Exercițiul Microfon, Solist-cor Modul in
performantei din fiecare strofa si corul ultimele doua versuri din stație, boxe, care se
strofa (versurile care se repeta) – pe negativ negativ interpretează
Cântarea individuală Exercițiul Individual

O1 Fișa de lucru – recunoașterea melodiilor populare


dintr-o listă de melodii audiate Exercițiul Stație,boxe, Individual Fișade lucru
pc,internet pe baza
O7 Dans pe melodia învățată audiției
Exercițiul frontal Modul in
care execută
dansul
9 Tema pentru acasa Repetarea cântecului – daca se uită versurile sau Site clasă
melodia, este încărcat pe site-ul clasei; repetarea
pașilor dansului
© marian.cirlig, scoalaradovanu.ro, 2017

FIȘA DE LUCRU

1. Recunoșteți din cântecele audiate, mumai pe cele populare.

Cântecul 1 DA NU
Cântecul 2 DA NU
Cântecul 3 DA NU
Cântecul 4 DA NU
Cântecul 5 DA NU

2. Cântecul învățat se numește:


a. Foaie verde siminoc
b. Portul nostru popular
c. Floricică de pe șes

3. Completează cu litere mari de tipar, cuvintele

lipsă: FOAIE VERDE SIMINOC


SĂ ÎNVÂRTIM...................................PE LOC
TOT PE LOC, PE LOC, PE LOC
SĂ RĂSARĂ ………………………………