Sunteți pe pagina 1din 5

100

*
Numărul 100 ascunde o bogată simbolistică, în
strânsă legătură cu cifra 10, care evocă:
completitudine, integritate, perfecțiunea
cosmică, omul trezit, revenirea la Unitate...
--
10 și 100 sunt ambele formate din 0 și 1, două
numere care formează primul „cuplu cosmic”: 0
poate fi văzut ca sursa a tot, voința creatoare, 1
reprezintă lumea creată, manifestată: este
Întregul armonios și coerent.

La fel ca 10, 100 evocă un punct culminant,


sfârșitul unui important ciclu.
Şi oricine îşi lasă case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau
„ 

mamă , sau copii, sau ogoare de dragul Numelui Meu,


[a]

va primi de o sută de ori mai mult şi va moşteni viaţa


veşnică.” Matei 19:29
--
Pilda oii (din Ev.Adevărului)
„El este păstorul care a lăsat cele nouăzeci și
nouă de oi care nu erau pierdute . Și a mers să
o caute pe cea care era pierdută. Și s-a bucurat
când a găsit-o, căci nouăzeci și nouă este
numărul ce-l ține în mâna stângă.Dar când unu
este găsit, numărul întreg trece în mâna
dreaptă...”
*
(Evanghelia Adevărului, este una din lucrările
descoperite în Egipt, în 1945, la Nag Hammadi)
Robert Grant traduce: “Numărul acesta îl
simbolizează pe Tatăl.” (The Other Bible, pag.4)
--
„100 poate fi văzut și ca un prag, un punct de
trecere, numărul 101 simbolizând intrarea într-
un nou ciclu cu risc de dezechilibru. Dar vom
vedea că cel mai interesant sens al numărului
100 se referă la relația dintre microcosmos și
macrocosmos.
Numărul 100 combină unitatea și cantitatea. Ca
atare, leagă numerele 1, 10, 1000, precum și
milionul și miliardul.
Mai precis : 1 ar fi macrocosmosul (Unul în Tot
mișcat de Marea Lege a Iubirii), 10 ar fi omul
trezit, între unitate (1) și materie (100) iar 100 ar
fi materia desfășurată (cum 10², 100 este
asimilat pătratului care simbolizează
perfecțiunea materială), deschizându-se spre o
infinitate de lumi posibile.
100 este deci expresia unei înmulțiri, a unei
repetiții fără diluare sau a unei ierarhii. Acest
număr poate fi asociat și cu infinitul și simbolul
lemniscatei (un opt întins).
Reducerea teosofică a lui o sută, o mie sau un
milion este întotdeauna 1, semn al unei unități
mereu prezente, expresie a Legii inevitabile.
Este, de asemenea, dovada legăturii fiecăruia
ca microcosmos cu Marele Întreg.
Rezumând:
Numărul 100 ne spune că navigăm între
individualitate și totalitate, între dualitate și
unitate. Ne permite să călătorim prin lume, să
navigăm între spirit și materie fără a pierde
sensul existenței. (A fi în lume și a nu fi cu
lumea.)
Notă: În gematrie, 100 este valoarea numerică a
literei ebraice Qof (toporul).”
De aici: https://www.jepense.org/symbolisme-
nombre-100/