Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31

Sector 3 - Bucureşti
REFERAT
Întocmit astăzi 21.12.2021, în şedinţa Consiliului clasei a IX-a E.
Subsemnata, Ancuța Maria Motohon, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a IX_a E, în
conformitate cu prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ
4742/2016, propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevei Dona
Maria Beatrice, din următoarele motive: a acționat alarma de incendiu fără motiv.

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul I - nota 6;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………

Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura


crt.
1. Paraschivescu Iuliana
2. Dinu Andreea
3. Motohon Ancuța Maria
4. Oprea Elena Laura
5. Păcurar Daniela Liliana
6. Radu Marin
7. Kirat Valentina Natalia
8. Diaconu Carmen
9. Avram Anca Mihaela
10. Hălărescu George
11. Mocofan Iulian Emilian
12. Oprescu Alexandru Florin
13. Rogojeanu Luiza Aureliana
14. Bratu Alina
15. Manole Mariana
16. Frîncu Giorgiana Veronica
17. Dobre Alina Nicoleta
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Bontea Elena Ancuța Maria Motohon

Responsabilul clasei,
Zaharia Beatrice
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
REFERAT
Întocmit astăzi 13.01.2022, în şedinţa Consiliului clasei a IX-a E.
Subsemnata, Ancuța Maria Motohon, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a IX_a E, în
conformitate cu prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ
4742/2016, propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevei Dona
Maria Beatrice, din următoarele motive: a acționat alarma de incendiu fără motiv.

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul I - nota 5 ;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Paraschivescu Iuliana
2. Dinu Andreea
3. Motohon Ancuța Maria
4. Oprea Elena Laura
5. Păcurar Daniela Liliana
6. Radu Marin
7. Kirat Valentina Natalia
8. Diaconu Carmen
9. Avram Anca Mihaela
10. Hălărescu George
11. Mocofan Iulian Emilian
12. Oprescu Alexandru Florin
13. Rogojeanu Luiza Aureliana
14. Bratu Alina
15. Manole Mariana
16. Frîncu Giorgiana Veronica
17. Dobre Alina Nicoleta

Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,


Bontea Elena Ancuța Maria Motohon

Responsabilul clasei,
Zaharia Beatrice
REFERAT
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
Întocmit astăzi 21.12.2021, în şedinţa Consiliului clasei a IX-a E.
Subsemnata, Ancuța Maria Motohon, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a IX_a E, în
conformitate cu prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ
4742/2016, propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevei Ion Ana
Maria, din următoarele motive: .

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul I - nota 6;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Paraschivescu Iuliana
2. Dinu Andreea
3. Motohon Ancuța Maria
4. Oprea Elena Laura
5. Păcurar Daniela Liliana
6. Radu Marin
7. Kirat Valentina Natalia
8. Diaconu Carmen
9. Avram Anca Mihaela
10. Hălărescu George
11. Mocofan Iulian Emilian
12. Oprescu Alexandru Florin
13. Rogojeanu Luiza Aureliana
14. Bratu Alina
15. Manole Mariana
16. Frîncu Giorgiana Veronica
17. Dobre Alina Nicoleta
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,

Bontea Elena Ancuța Maria Motohon

Responsabilul clasei,
Zaharia Beatrice
REFERAT
Întocmit astăzi 21.12.2021, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Pîrvu Arivonaldo,
din următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul … - nota … ;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George

REFERAT
Întocmit astăzi 21.12.2021, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Popescu Cristian,
din următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul … - nota … ;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George

REFERAT
Întocmit astăzi 21.12.2021, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Ion Andrei, din
următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul … - nota … ;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George

REFERAT
Întocmit astăzi 13.01.2022, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Pîrvu Arivonaldo,
din următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul I - nota 5;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George

REFERAT
Întocmit astăzi 13.01.2022, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Popescu Cristian,
din următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul I - nota 5;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George
REFERAT
Întocmit astăzi 13.01.2022, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Ion Andrei, din
următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul I - nota 5;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George
REFERAT
Întocmit astăzi 13.01.2022, în şedinţa Consiliului clasei a XI-a B.
Subsemnatul, Nelu Stoian, în calitate de diriginte - preşedinte al Consiliului clasei a XI-a B, în conformitate cu
prevederile art. 69 lit c) din Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
aprobat prin OMEC 5447/2020 și art. 16 alin (4) lit. a-f din Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/2016,
Liceul Tehnologic „ELIE RADU" FO 01 - PL 31
Sector 3 - Bucureşti
propun Consiliului Profesoral din cadrul Liceului Tehnologic „Elie Radu", sancţionarea elevului Matei Claudiu, din
următoarele motive:

cu:
□ scăderea notei la purtare pe semestrul … - nota …;
□ observație individuală;
□ mustrare scrisă;
□ retragerea definitivă sau temporară a bursei de merit, bursei sociale, bursei profesionale sau ”Bani de liceu”;
□ mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași școală;
□ preaviz de exmatriculare;
□ exmatriculare CU drept de reînscriere în anul următor în unitatea școlară;
□ exmatriculare FĂRĂ drept de reînscriere în unitatea școlară;

Menţionez că elevul (a) are un număr de ..................... absenţe, din care ........... nemotivate şi că a fost
sancţionat anterior cu ……………………………………………
Nr. Numele si prenumele profesorului Semnătura
crt.
1. Carmen Florea
2. Panait Teodor
3. Motohon Ancuța Maria
4. Ene Sorina Melania
5. Kirat Valentina Natalia
6. Avram Anca Mihaela
7. Mocofan Iulian Emilian
8. Costache Mircea
9. Stoian Nelu
10. Ciocioman Alexandru Mihai
11. Bucur Luiza Emanuela
12. Enache Ion Gheorghe
13.
14.
15.
16.
17.
Delegatul Comitetului de părinți al clasei, Diriginte,
Toma Corina Nelu Stoian

Responsabilul clasei,
Savu George