Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT ADMINISTRATOR

PENSIUNE

Denumirea proiectului:

PENSIUNE AGROTURISTICA MARIA SELENA,


LOCALITATEA GORNOVITA, JUD. MEHEDINTI

Coordonator proiect: SORANA DRAGAN

Absolvent: CIOCLOV IULICA

- 2021 -
CUPRINS

CUPRINS

I. Prezentarea situatiei actuale ………………………………………………2

II. Identificarea si stabilirea imbunatirilor dorite…………………………...6

III. Stabilirea etapelor necesare………………………………………………..8

IV. Identificarea resurselor necesare…………………………………………9

V. Descrierea actiunii de interventie…………………………………..…….11

Page 1
I. Prezentarea situatiei actuale

Pensiunea agroturistică ”MARIA SELENA” este localizată în satul Gornovița,


comuna Balta, județul Mehedinți, care este așezată în partea centrală a Podișului
Mehedinți, la poalele Munților Mehedinți, ce au înălțimi ce nu depășesc 1466 de metri în
punctul Vărful lui Stan formați din calcare și șisturi cristaline, fiind de departe una dintre
cele mai pitorești și mirifice zone de munte din acest județ, una cu potențial turistic mare.

Apariția unei pensiuni agroturistice în aceasta zonă precum și amenajarea și


dotarea corespunzătoare pentru catgoria de clasificație la 2 margarete având un număr de
4 camere, cu o capacitate de 8 locuri în localiatea Gornovița, comuna Balta va însemna
practic integrarea acestei zone în circuitul turismului regional și național drept o destinație
turistică cu un potențial natural și amenajat ridicat situat la standarde corespunzătoare, de
asemenea prin crearea acestei pensiuni agroturistice se are în vedere creșterea nivelului
de trai din zonă prin crearea a 2 locuri de muncă, dezvoltarea economiei în zonă prin
crearea unei pensiuni agroturistice, constituind o sursă de venit alta decât cea agricolă.

Turismul reprezintă un factor de seamă în procesul dezvoltării economice. Pornind


de la aceste considerente, precum şi de la faptul că România dispune de un bogat şi variat
cadru natural, de numeroase resurse turistice primare şi secundare, turismului îi revine un
rol important în dezvoltarea economico-socială a ţării, un accent deosebit impunându-se
pentru extinderea turismului internaţional românesc. Turismul rural românesc este una
dintre ofertele care prin lansarea „satului turistic” românesc pe piaţa naţională, ar putea
crea produse turistice de calitate, cu specific naţional şi local, diversificate, contribuind
astfel la personalizarea produsului turistic românesc. În acelaşi timp, suntem conştienţi că
prin complexitatea sa turismul va determina mutaţii în profil teritorial, contribuind la
ridicarea economico-socială a unor regiuni rămase în urmă sau lipsite de resurse. Aceste
transformări se vor manifesta în sistematizarea, amenajarea, construcţia de locuinţe,
modernizarea căilor de acces şi a telecomunicaţiilor, serviciilor publice etc., îmbogăţind
peisajul geografic românesc. În acest context se impune totodată vocaţia ecologică a
turismului prin măsurile de protejare şi conservare a mediului, a valorilor fundamentale ale
existenţei umane. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea curba de popularitate a
turismului rural a crescut de la an la an, urmărind îndeaproape implementarea confortului
în mediul ambiental (funcţionalităţile spaţiului, apa, electricitatea, instalaţiile sanitare,
dotările electronice şi electrotehnice de uz casnic cotidian) cu toate dificultăţile întâmpinate

Page 2
de acestea, dintre care costurile şi înlocuirile nu sunt de neglijat. Pe aceeaşi linie se
remarcă faptul că de mai bine de două decenii, în numeroase ţări europene se
generalizează dorinţa de revalorificare a identităţilor locale, salvându-se şi repopulându-se
arhitectura rurală, conservându-se şi punându-se în valoare tot ceea ce este preţios şi
autentic.

Pensiunile agroturistice sunt pensiunile agroturistice care pot asigura servicii de


cazare şi masă cu specificaţia că este asigurată o parte din alimentaţia turiştilor din
producţia proprie. Stresul citadin îndeamnă tot mai mult pe locuitorii marilor oraşe să
evadeze pentru a regăsi, fie şi pentru câteva zile, frumuseţea şi măreţia naturii, liniştea
patriarhală a unor locuri mai ferite de trepidanța civilizaţie urbană.

Pensiunea agroturistică ”MARIA SELENA” reprezintă pentru turiști șansa să-și


petreacă timpul liber în mijlocul naturii într-un loc liniștit, intim, plăcut, departe de zgomotul
și forfota specifice orașelor în care locuiesc, să consume produse alimentare și
nealimentare specifice, coabitând și integrându-se în societatea specifică din zonă.

Această tendință care a dus la apariția și dezvoltarea turismului rural și a agroturismului


în special poate avea ca motivații posibile: reîntoarcerea în natură, cunoașterea și
adeziunea temporară la grupurile de apartenență specifică zonelor rurale, cunoașterea și
înțelegerea creativității populare, motivațiile estetice, curiozitatea, odihna, cura de aer sau
de fructe, consumul de alimente, proaspete, sportul, ascensiunile și drumețiile, cadrul de
compensare fizică și spirituală, prezența puternică a elementelor patriarhale.

Page 3
Cu toate că turismul intern și internațional al României înregistrează o accentuată
tendință descendentă (în special datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, pe de
o parte, și a diminuării interesului vizitatorilor străini, pe de alta parte), turismul rural a luat
o amploare deosebită în România după 1990 și în special în ultimii ani. Această situație se
datorează în mare măsură involuției sistemului hotelier clasic, uzurii morale a dotărilor și
echipamentelor, prețurilor mari practicate și serviciilor necorespunzătoare. Prin urmare,
agroturismul a apărut ca o alternativă viabilă, către care s-au îndreptat tot mai mulți turiști.
Pe teritoriul țării există o mare varietate de spații de cazare, începând cu cele de
dimensiuni reduse (pentru 2-3 persoane) până la cele care pot găzdui peste 100 de
persoane. Majoritatea unităților de turism rural oferă un pachet de servicii – cazare și
masă, aceasta din urmă sub formă de demipensiune sau pensiune completă.
În proporții mai mari sau mai mici, unele pensiuni oferă și o serie de servicii suplimentare:
telefon, televizor, băi sau dușuri, masină de spălat, terenuri de sport, închirierea de
materiale sportive etc.

Satul reprezintă de asemenea, locul de baștină, a celor mai frumoase sărbători, a


celor mai frumoase obiceiuri de nuntă, de botez sau de iarnă. Spațiul rural reprezintă
întregirea activității de cazare la fermă sau gospodăria țăranului și a vieții satului în slujba
agroturismului. Turiștii doresc să parcurgă acest spațiu rural sau să acționeze în slujba
acestuia. Spațiul rural reprezintă simbolul libertății, respirației, apei nepoluate, verdeței, a
locurilor pline de flori, a parfumurilor și cânturilor, invitând la contemplația peisajelor, dar și
la activități fizice de-a lungul potecilor, pe malul râurilor și lacurilor, traversând dealurile,
munții. Toate aceste activități în plină natură constituie un criteriu important în alegerea
petrecerii vacanțelor la țară.

Page 4
Aceste pensiuni se întind, cu mici excepții, pe tot teritoriul țării, având o densitate
mai mare sau mai mică în funcție de frumuseţea zonei, de condițiile existente, de posibilitățile
financiare și de implicarea autorităților centrale și locale în dezvoltarea zonală.
Conform Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din România (ANTREC),
în țara noastră există în prezent peste 2.500 de pensiuni omologate, însumând peste 7.500
de camere, dar numărul total al spațiilor de cazare rurale este mult mai mare, având în
vedere că numai o parte dintre unitățile existente sunt membre ale acestei asociații.
Potrivit unui raport al Ministerului Turismului și Dezvoltării Regionale, în ultimele 18 luni au
fost inaugurate aproximativ 70 de pensiuni agroturistice, beneficiind de dotări la standarde
înalte, care au însumat o investiție totală de 10 milioane Euro.
Obiectul principal de activitate al societății Cioclov S. Iulică Întreprindere Individuală
îl reprezintă oferirea de servicii de cea mai bună calitate în domeniul agroturismului astfel
încât să ajungă lider de piață în zona montană. Asta implică: găzduirea turiștilor pentru o
anumită perioadă de timp. Câteva miniobiective ar fi : popularizarea zonei, punerea în

Page 5
valoare a bogățiilor și tradițiilor satului, scoaterea în evidență a activităților meșteșugărești
tradiționale.

II. Identificarea si stabilirea imbunatatirilor dorite


Sectorul turistic din Romania este subdezvoltat, ceea ce a făcut ca numărul de nopți
de cazare în regim hotelier să crească și pe parcursul anilor de criză economică. În
această perioadă, este adevărat, a scăzut numărul de nopți de cazare în hoteluri, din
cauza tarifelor ridicate, dublate raportul calitate/preț dezamăgitor. În schimb, a luat avânt
turismul rural, atât printre români, cât și printre străini. Acest tip de turism prezintă o serie
de beneficii importante față de vacanțele "clasice": liniște, acces ușor la frumusețile
naturii, mâncare mai sănătoasă și tradițională, impresia de "viața la țară", deloc de
neglijat în contextul urbanizării accentuate a societății în ultimele decenii. Deși zona
noastră este foarte pitorească, nu este atât de populară în rândul turiștilor din diverse
motive: există puține așezări fiind zonă montană, neexistența unei cazări turistice în
zonă, neexistența unei promovări turistice a zonei.
Comuna Balta este situată în partea de N a judeţului, se învecinează la nord cu
comuna Isverna, la vest și sud cu comuna Podeni, și la sud est de comunele Ilovăț și Bala.
Spre nord vest deține prin muntele Pietrele Albe (1355 m) un sector din Munții Mehedinți și
ajunge până la râul Cerna, unde vine în contact cu comunele județului Caraș Severin,
Cornereva și Mehadia. Faţă de municipiul Dr. Tr. Severin este amplasată la o distanţă de
45 km.
Deși zona noastră este foarte pitorească, nu este atât de populară în rândul turiștilor
din diverse motive: există puține așezări fiind zonă montană, zona nu a fost promovată,
etc.

Activitati specifice zonei: creşterea animalelor și pomicultura.


Obiective turistice: Zona de peisaje mirifice, având câteva repere istorice: Peștera Mare,
Peștera Crivii, peșterile de la Sfodea, rezervațiile botanice Valea Țăsnei, Pereții calcaroși
de la izvoarele Coșuștei, Cornetul Bălții, rezervațiile naturale mixte Cornetul Babelor și
Cerboanei și Cheile Coșuștei – pe care împarte cu comuna Isverna - Podul lui Dumnezeu
(Ponoarele), Lacul Zaton,Valea lui Stan, Poiana Beletinei, Valea Cernei.

Page 6
Piața este formată dintr-o diversitate de tipuri și segmente de consumatori, aflate într-
o continuă modificare și transformare. Un segment tip de piață cuprinde un grup de
consumatori cu caracteristici și nevoi comune sau cât mai apropiate. Identificarea acestora
are loc prin investigarea structurii pieței.

Identificarea pieței - ținta este importantă pentru că schimbarea acesteia crește


eficiența financiară a strategiilor de proiectare a produsului, de stabilire a prețului,
distribuție și promovare. Datorită eterogenității pieței, ca urmare a exigențelor tot mai mari
ale consumatorilor și diferențierii accelerate a nevoilor acestora a apărut necesitatea
segmentării pieței.

Clienții unei pensiuni agroturistice pot fi persoane fizice și juridice, turiști români
care locuiesc în mediul urban sau turiști străini interesați să vadă altceva decât ce au în

Page 7
țara lor cum ar fi: obiceiuri, activități gospodărești și meșteșugărești, culturale sau de
agrement, interesați de relațiile interumane. În general turiștii interesați de aceste servicii
sunt încantați să povestească cu “gazdele” și mai ales interesați să încerce specialități
culinare specifice locului și zonei. Tot mai mulți turiști români și străini preferă liniștea și
atmosfera rustică a unei pensiuni agroturistice.

Pentru a atrage turiștii este recomandat ca proprietarul afacerii sa aibă “o poveste


despre spațiul de cazare” care să includă anumite elemente și beneficii specifice care vor
convinge potențialul client să cumpere cazarea de la pensiunea respectivă. Gazda trebuie
sa fie capabilă să vorbească despre viața satului și a regiunii. O pensiune trebuie să se
distingă în multitudinea de alte pesniuni și spații de cazare pentru ca potențialul client să
poată descoperi acele elemente care fac pensiunea unică (Ex: priveliște montană,
posibilitatea de a admira peisajele din cameră, loc bun pentru a lua masa, ventilatoare,
temperaturi suportabile în timpul verii, vizită în zonă, local, locuri cu semnificație istorică în
apropiere, trasee turistice în apropiere, plimbări în natură, posibilitatea de a vâna și de a
pescui etc).

Cererea pentru turismul rural ar putea fi structurată pe mai multe segmente:


 Orășeanul, care dorește să scape de stresul cotidian, să-și petreacă vacanța într-un
mediu curat și să aibă un regim alimentar sănatos și să se odihnească.
 Persoanele cu venituri mari, care doresc sa încerce ceva nou și, de obicei, sunt
persoanele care au copii, dorind să le ofere un mediu atractiv și mai curat de
petrecere a vacanțelor.
 Persoanele cu venituri mai mici, care nu-și permit să-și petreacă concediul într-o
pensiune clasică.
 Orice persoană care dorește să se relaxeze, să practice activități sportive într-un
cadru natural și agreabil (Ex: vânătoarea, pescuitul sportiv, ascensiunile, drumețiile
pedestre, etc.)
 Tineri dornici să cunoască activități legate de creștere și îngrijirea animalelor.

Turismul rural se adresează în primul rând oamenilor dinamici, celor ce iubesc natura
și turismul ecologic, celor ce profită de orice ocazie pentru a se plimba, pentru a admira
natura, pentru a practica drumețiile montane, ciclismul, alpinismul, iubitorilor de sport și
aventură, vânatorilor și pescarilor, cât și celor care consideră că vacanța petrecută în
mijlocul naturii este o adevarată sursă de energie și de sănătate.

Page 8
Turismul rural este o formă de turism accesibilă unei mari categorii de clientelă
datorită prețurilor reduse.

III. Stabilirea etapelor necesare

• materiale (echipamente, materii prime)

Spaţiul destinat pensiunii agroturistice ”MARIA SELENA” se compune din:

Clădire cu camere pentru închiriat, formată din: patru dormitoare cu câte două
paturi,, două băi dotate cu duş , WC și lavoar, un living folosit şi ca sală de mese şi o
bucătărie, 1 beci pentru păstrarea și depozitarea alimentelor, 2 terase și 2 holuri.

Fiecare dormitor are o suprafaţă de 12 m2.. Accesul în dormitoare şi băi este direct,
fără a se trece prin alte încăperi.

Pensiunea agroturistică ”MARIA SELENA” trebuie prevăzută cu utilităţile impuse de


normele de turism, respectiv iluminare electrică, iluminare naturală, încălzire locală, fosă
septică şi apă curentă.

Studiul se axează pe o pensiune agroturistică ce dispune de patru camere. Se vor


realiza investiţii pentru procurarea de mobilier adecvat, pentru dotarea camerelor și pentru
toalete cu instalaţii sanitare moderne şi pentru dotarea bucătăriei cu toate echipamentele
necesare.

De asemenea, pensiunea agroturistică ”MARIA SELENA” este prevăzută cu telefon


care va fi pus la dispoziţia turiştilor.

• umane

Pentru începutul activităţii de pensiune agroturistică, necesarul de personal poate fi


foarte mic. Este nevoie de doi angajați pentru ajutorul întreținerii pensiunii agroturistice
”MARIA SELENA” și anume un tehnician pentru întreținere și o cameristă.

IV. Identificarea resurselor necesare

Procesul de distribuție în turism este cu atât mai eficace cu cât punctele de vânzare
sunt mai apropiate de consumatori. Aria largă de răspândire a cererii turistice și caracterul
nevoii pe care o exprimă, impune adoptarea unor soluții prin care să poată fi " colectată "
întreaga cerere potențială dintr-o anumită zonă sau localitate. Există două sisteme

Page 9
consacrate de desfacere pentru comercializarea produsului turistic: direct către
consumatori și indirect, printr-un lanț de intermediari sau agenții de turism. Pensiunea
agroturistică include în strategia de distribuție ambele forme de distribuție. În cazul
distribuției directe turistul se adresează direct pensiunii agroturistice ”MARIA SELENA”
solicitând serviciile fie în momentul în care se prezintă la pensiunea agroturistică fie prin
rezervări anticipate și confirmate.

Comuna Balta, din județul Mehedinți face parte din UAT cu concentrare mare de
resurse turistice având un punctaj total potențial de dezvoltare turistică de 29,5.

Teritoriul României prezintă o mare varietate de valori culturale istorice -


etnografie, tradiții, vestigii istorice – un cadru natural armonios îmbinat, cu un fond
peisagistic variat și pitoresc, toate acestea sunt valențe ale agroturismului românesc în
mod special. De astfel putem spune că Balta, comună situată în N județului, în mijlocul
Podișului Mehedinți și în bazinul superior al Topolniței, caracterizat de acea izolare și
neîntinare a satelor mai izolate, de munte, este un leagăn al tradițiilor culturale, păstrate
intacte, ca într-un recipient etanș, de-a lungul timpului. Ținutul Cloșanilor prezintă o mare
varietate de valori cultural istorice - artă populară, etnografie, folclor, tradiții, vestigii istorice
– care se constituie într-un valoros potențial cultural turistic al zonei.

În cadrul potențialului natural principalul element atractiv al ținutului îl constituie deci


relieful care impune prin diversitatea sa în contraste și obiective, prin frumusețea peisajelor
pe care le generează cât și pentru posibilitățile pe care le oferă de a fi valorificate turistic la
un nivel superior. Punctul forte al Ținutului din punct de vedere al potențialului turistic îl
reprezintă Geoparcul Platoul Mehedinți, care se întinde pe o suprafață de 106000 hectare
și a fost declarat în 2004 cea mai nouă arie protejată a județului Mehedinți. Individualitatea
geografică a platoului constă în îmbinarea caracteristicilor de munte și de deal și ca
urmare a originalității cadrului său natural aici se regăsesc cele mai dense și variate
rezervații naturale: Complexul carstic Ponoarele, Rezervația complexă Peștera Topolnița,
Peștera Epuran, Cornetul Băii și Valea Mănăstirii, Cornetul Obârșia Cloșani, Pădurea
Barovăț, Cheile Coșustei. Formarea, alcătuirea geologică și evoluția Podișului Mehedinți
sunt similare celor din Carpații Meridionali. Relieful este alcătuit din platouri și culmi cu
altitudine de 500-700 m, separate de văi adânci. Pe calcare s-a dezvoltat un relief carstic
bogat în peșteri, chei, văi seci, podul natural de la Ponoarele, depresiunile Zaton și Balta
în care primăvara se formează lacuri.
Aici întâlnim câteva localități specializate în meșteșuguri populare: la Șișești și

Page 10
Noapteșa, olăritul, la Bobaița, dulgheritul, la Baia de Aramă, textile și piese de port, iar la
Obârșia Cloșani se prelucrează șindrila de brad, lucrată aproape numai din custură, pană;
prin părțile Podeniului, Prejnei și Costeștiului, locuitorii se ocupau de obținerea catranului,
iar cei din Bobaița, Ponoarele, Dilbocița și Cireșu se îndeletniceau cu arderea pietrelor de
var.
Pensiunea se adresează tuturor clienţilor, fără a face discriminări legate de sex,
apartenența la grupuri minoritare, etnie, religie. Politica de non-discriminare va fi
promovată, iar în cazul apariţiei problemelor în acest sens, se va încerca rezolvarea lor
cât mai rapid posibil.
Strategia de atragere şi fidelizare a clienţilor se bazează pe adaptarea la cerinţele
clienţilor, şi cultura acestora.
Deoarece pensiunea este situată într-o localitate liniştită, piața ținta este definită ca
turişti care vor să petreacă vacanța în linişte, departe de zgomot şi învalmaşeală, într-un
cadru tradițional, simplu, unde se mai păstrează tradițiile, obiceiurile, şi oamenii trăiesc din
ceea ce îşi produc cu propria mâna.

V. Descrierea actiunii de interventie

Lansarea pe piață a unui produs care să câștige admirația consumatorilor prin


calitatea sa, dar și prin prețul mai mic reflectă ideea fundamentală a proiectului. Prețul
este singurul element al mixului de marketing care generează venituri. Toate celelalte
sunt surse de cheltuieli. În cazul prețului se vor adopta următoarele strategii:

Se va încerca fidelizarea clienților prin strategia prețului moderat care va fi aplicată


doar pentru o perioadă limitată de timp, urmând ca în momentul în care pensiunea
agroturistică ”MARIA SELENA” și-a consolidat poziția pe piață, să aibă loc o creștere a
tarifelor practicate. Strategia rabaturilor și bonificațiilor presupune ajustarea prețurilor de
bază pe care le practică pensiunea agroturistică în vederea stimulării recompensării unui
anumit tip de clienți și anume clienții care solicită un volum ridicat de servicii sau diferite
categorii de clienți cum sunt: elevii, studenții, bătrânii, etc. Astfel prețurile și tarifele se vor
stabili în funcție de aceste strategii. Se vor acorda reduceri pentru perioade de cazare
mai lungi, etc.

În concordanță cu serviciile oferite și avantajele pentru atragerea clienților la


pensiunea agroturistică, raportul calitate-preț este unul deosebit de bun. Prețul este unul
rezonabil pentru pachetul de servicii oferite și mai ales pentru calitatea serviciilor care
împreună alcătuiesc combinația unei vacanțe de vis pentru iubitorii turismului rural.

Page 11
Page 12

S-ar putea să vă placă și