Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Elementele noțiunii de consumator;


2. Obligația precontractuală de informare;
3. Categorii de comisioane existente în contractele de credit;
4. Obligațiile precontractuale de consiliere și securitate;
5. Natura juridică a contractului de consumație;
6. Garanția convențională;
7. Clauze abuzive (definiție, elemente procedurale);
8. Vânzările de lichidare și soldare;
9. Informarea prealabilă a turistului consumator;
10. Publicitatea comparativă.
11. Consimțământul la formarea contractului de consumație;
12. Produsele pentru care operează răspunderea profesionistului în cazul în care prezintă
defecte;
13. Supraîndatorarea consumatorilor (elementele noțiunii, cauze);
14. Publicitatea înșelătoare;
15. Indicați principalele cauze exoneratoare de răspunde a profesionistului pentru produsele
cu defecte ;
16. Vânzările promoționale stricto sensu;
17. Principiile contractului de consumație
18. Controlul alimentelor și măsurile dispuse;
19. Clauzele de non-responsabilitate;
20. Forța contractuală a documentelor publicitare;

NUME ______________________
GRUPA______________________
Data: 02.02.2019
NR. 2

EXAMEN
la DREPTUL CONSUMULUI

1. Definiți dreptul consumului;


2. Obligația precontractuală de securitate;
3. Noțiunea și elementele clauzelor abuzive;
4. Încetarea contractului de vânzare de consumație în afara spațiilor comerciale;
5. Agențiile de turism (definiție și categorii);
6. Soții G au achiziționat prin act autentic de la agenția imobiliară P o parcelă de teren pentru
construit, lăsându-se atrași de faptul că în pliantele publicitare primite de la societatea
vânzătoare însoțite de fotografii, respectiva parcelă era mărginită la o extremitate de o
porțiune de spațiu verde. Respectiva fâșie de pajiște a fost cea care a convins soții G să
achiziționeze respectivul teren, în viziunea cumpărătorilor casa în care familia urma să
locuiască și să își crească copiii era o casă mărginită cu o porțiune de pajiște.
Ulterior încheierii contractului soții G au constatat că fâșia de verdeață fusese alipită,
topografic de către agenția imobiliară la terenul vecin neachiziționat la acel moment de vreun
alt cumpărător. Acțiunea în instanță a soților G a fost întemeiată pe conținutul unor
documente ”extracontractuale”, respectiv documentele publicitare.
Care a fost soluția instanței? Explicați.