Sunteți pe pagina 1din 3

Managementul proiectelor de sanatate

13.03.2018 Curs 2

Managementul proiectelor de sanatate

Definitie: este un ansamblu de procese dinamice care se desfasoara intr-un cadru bine definit, in care
se organizeaza si utilizeaza resursele necesare intr-o maniera controlata cu scopul realizarii unor obiective
precis definite.
Principalele domenii in care se manifesta managementul proiectelor sunt:
- Managementul scopului proiectului
- Managementul timpului
- Managementul resurselor umane
- Managementul altor resurse decat cele umane
- Managementul riscului
- Managementul informatiilor
- Managementul calitatii
Principalele avantaje ale utilizarii managementului proiectelor:
- un control foarte bun asupra utilizarii resurselor
- relatii mai bune cu clientii
- dezvoltare rapida a organizatiei
- cresterea eficientei activitatilor
- cresterea gradului de motivare a personalului
Dezavantaje ale utilizarii mamagementului proiectelor:
- cresterea complexitatii organizatiei
- cresterea costurilor unor anumite activitati
- aparitia unor dificultati de organizare
Tipuri de proiecte / clasificarea proiectelor
I. Dupa gradul de complexitate:
- proiecte simple, independente
- proiecte complex-integrate
II. Dupa sursa de finantare:
- proiecte cu finantare publica
- proiecte cu finantare privata
- proiecte cu finantare mixta
III. Dupa obiectivul proiectului:
- proiecte de produs
- proiecte de constructii
- proiecte informatice
- proiecte de infrastructura
IV. Dupa domeniul economic sau utilizatorul final:
- proiecte pt invatatura
- proiecte pt agricultura
- proiecte pt turism
- proiecte pt protectia mediului
V. Dupa durata de finalizare:
- proiecte pe termen lung: peste 2 ani
- proiecte pe termen mediu: 1-2 ani
- proiecte pe termen scurt < 1 an

Metodologii de mamagement de proiect


Metodologia = cee ace descerie tot ce se face de-a lungul proiectului; ea descrie in detaliu fiecare pas
al ciclului de viata al proiectului pt a sti cu exactitate ce activitati trebuiesc facute, cand si cum
Cea mai cunoscuta metodologie Prince 2 a fost dezvoltata initial de guvernul Angliei pt proiecte
informatice, iar apoi s-a extins la toate tipurile de proiecte.
- avantaje - folosirea controlabila a resurselor
1
Managementul proiectelor de sanatate
13.03.2018 Curs 2
- un start, un continut si o incheiere controlate
- puncte flexibile de decizie
- elemente automate de control
- implicarea mai buna a personalului
- canale de informare adecvate
Metodologia Ten step se foloseste la toate genurile de proiecte
- 10 pasi:
1. definirea proiectului
2. elaborarea planului
3. managementul planului
4. managementul problemlor
5. managementul scchimbarii
6. managementul comunicarii
7. managementul riscului
8. managementul echipei
9. managementul calitatii
10. managementul indicatorilor
- pasii 1 si 2 se parcurg inaintea celorlalti, pasii 3-10 se pot parcurge in paralel
- este flexibila in functie de marimea proiectului si conduce la un parteneriat intre echipa de proiect si client
Metodologia Six sigma (abatere /defect) este mai mult un mod de a gandi si se foloseste pt
reducerea pierderilor in scopul imbunatatirii calitatilor si performantei

Proiectul propriu-zis
Proiectul propriu-zis reprezinta un ansamblu de:
- piese scrise care contin date, descrieri, calculi, note, metodologii, analize, avize, contracte, etc;
- piese desenate: schite, planuri, desene la scara
- elemente virtuale: baze de date inmagazinate in memoria calculatorului sau pe diversi suporti magnetici

Ciclul de viata al proiectelor


Ciclul de viata al proiectelor este definit ca perioada de timp in care se desfasoara proiectul, se
imparte in etape, si la randul lor in faze.
Prima etapa = etapa de initiere / de identificare, cu fazele:
- stabilirea obiectivelor generale
- analiza situatiei existente
- identificarea necesitatilor
- analiza necesitatilor
- stabilirea prioritatilor acestor necesitati
- strategii de proiect
- studiu de oportunitate
- studiu de fezabilitate
- aprobari si avize
Etapa a 2-a = planificarea, cu fazele:
- specificarea obiectivelor si a rezultatelor
- identificarea resurselor disponibile
- identificarea resurselor necesare
- stabilirea de costuri
- planificare resurse
- incheierea contractelor si stabilirea termenelor
- planificarea detaliata a activitatilor
- conturarea proiectului de baza
Etapa a 3-a = etapa de executie, cu fazele:
- mobilizarea resurselor pt fiecare sarcina si obiectiv
2
Managementul proiectelor de sanatate
13.03.2018 Curs 2
- recrutarea echipei de lucru
- stabilirea sarcinilor echipei de lucru
- licitatii pt achizitii
- monitorizarea costurilor
- realizarea efectiva a activitatilor
- intocmirea rapoartelor asupra proiectului
- eventuale revizuiri ale bugetelor si ale calendarelor de lucru
- identificarea problemelor aparute
Etapa a 4-a = evaluarea finala si incheierea, cu fazele:
- evaluarea indeplinirii sarcinilor
- intocmirea documentatiei
- controlul financiar intern (audit intern)
- evaluare externa (audit extern)
- testarea a aparaturii, a cladirii, a utilajelor, etc
- predarea-primirea obiectivului
- utilizarea
- amortizarea

S-ar putea să vă placă și