Sunteți pe pagina 1din 1

Genul epic/ specii narative

Genul epic – totalitatea operelor literare exprimate sub formă de narațiune, în care sunt transmise
idei, sentimente în mod indirect prin intermediul faptelor și personajelor.

Genul epic se realizează în versuri sau proză.

Modurile de expunere dominante sunt: narațiunea, descrierea, dialogul, monologul interior, analiza
psihologică .

Specii narative: basmul cult(specie a epicii culte, are autorul cunoscut, de obicei în proză, construit
pe opoziția dintre bine și rău, întâmplările sunt fantastice iar personajele imaginare, posedă formule
inițiale, mediane și finale;

figurează funcțiile(elemente fixe ale basmului): 1.Situația inițială.

2.Eniment care deregleză situața inițială.

3.Acțiunea reparatorie.

4.Refacerea echilibrului inițial.

5.Răsplătirea eroului