Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect de activitate integrată - „Petrecerea din stupul de albine”.

Resurse Proiect de activitate integrată - „Petrecerea din stupul de albine”

Submitted by Daniela Jipa on 10 Iul 2020 - 10:06.

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Prof. Jipa Daniela

Grădinița cu P.P nr.4 Măcin - Tulcea

NIVEL I : GRUPA MIJLOCIE (4-5 ANI)

TEMA ANUALĂ: « CUM ESTE, A FOST ȘI VA FI AICI, PE PĂMÂNT? »

TEMA PROIECTULUI TEMATIC : „ZUMZET ȘI CULOARE”

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,PETRECEREA DIN STUPUL DE ALBINE”

FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI: ADP+ALA +ADE (DȘ, DOS)

TIPUL ACTIVITĂȚII: MIXTĂ : VERIFICARE ȘI CONSOLIDARE DE CUNOȘTINȚE


DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII :

- Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

- Activare și manifestare a potențialului creativ

- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare ;

- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării ;

COMPORTAMENTE VIZATE :

Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi

Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 1.2. Inițiază activități de
învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat

Manifestă creativitate în activități diverse

Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;

Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;

Utilizează simţurile (văzul, auzul, simţul tactil, mirosul etc.) în interacţiunea cu mediul apropiat;

Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

-Verificarea, consolidarea, sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre insecte și flori precum și a


deprinderilor motrice și practice însușite și aplicarea lor în diverse contexte.
Elemente componente ale activității integrate :

ADP:

Rutine: Întâlnirea de dimineață : „Mierea, izvor de sănătate !”

Tranziții: „Zum! Zum! Zum ! Albinuța mea !” - euritmie

ALA :

Bibliotecă:”Stupul” - vizionare film desene animate

Artă: „Ecusoane cu insecte și flori” - desen în contur

Construcții: ”Stupul albinelor” - prin îmbinare și suprapunere

OBIECTIVE:

Cognitiv-informaționale:

-să recunoască insectele și florile de pe ecusoane;


-să coloreze corect în contur, respecând legenda;

-să urmărească filmul prezentat;

-să dovedească înțelegerea textului prin oferirea de răspunsuri;

-să așeze tot atâtea flori/copaci cât indică cifra.

Psihomotrice:

-să utilizeze corect instrumentele și materialele de lucru;

-să mânuiască în mod corect, pentru protecția sa și a celorlați, materialele de construcție.

Socio-afective:

-Manifestarea spiritului cooperant față de ceilalți colegi;

-Implicarea activă în realizarea sarcinilor de lucru.

ADE:

DȘ: Activitate matematică: joc didactic : „Organizăm petrecerea Reginei stupului”


DOS: Abilități practice: Confecționare de măști prin diverse tehnici: „Măști pentru petrecerea Reginei”

DLC: Educarea limbajului: „Prietenii reginei stupului”- reactualizarea si sistematizarea poeziilor despre
insecte învățate.

OBIECTIVE:

Cognitiv-informaționale

-să recunoască numerele în limitele1-5, raportându-le la cantitate și invers;

-să indice locul numerelor în șirul numeric;

-să compare două grupe, specificând care are mai multe/mai puține obiecte;

-să ordoneze crescător, după mărime diverse grupe de obiecte;

-să verbalizeze acțiunile utilizând un limbaj adecvat;

-să execute tehnica potrivită pentru confecționarea măștii;

-să recunoască insectele pe baza ghicitorilor sau imaginilor;

-să recite expresiv, integral sau secvențial diverse poezii despre insecte;
-să rezolve corect și estetic sarcinile de pe fișele de muncă independentă.

Psiho-motrice

-să execute corect deprinderile motrice de bază incluse în activitatea matematică : săritura în lungime
de pe loc și mersul în echilibru pe o linie trasată pe sol;

-să utilizeze materialele și instrumentele de lucru intr-un mod adecvat.

Socio-afective:

-manifestarea spiritului cooperant şi a încrederii în forţele proprii în cadrul activității desfășurate;

-exprimarea impresiilor, trăirilor afective, stării de spirit prin diverse modalități (verbal, prin muzică sau
dans) ;

-respectarea partenerilor de joc, prin adoptarea unui comportament fair play.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode și procedee:, Conversația, explicația, observația, exercițiul, turul galeriei, problematizarea, jocul,
demonstrația

Mijloace didactice: film de desene animate, ecusoane, creioane colorate, floricele si copăcei de
primăvară - jetoane, cântec pe tema insecte și flori, imagini cu momentele importante din filmul
„Stupul”, răvașe cu sarcini, lalea, narcisă și zambilă de dimensiuni mari, confecționate din hartie, imagini
sugestive din poeziile ce vor fi reactualizate, siluete adezive cu insecte si flori, planșe cu flori de trei
dimensiuni, cinci flori mari pentru varianta III, fișe de muncă independentă, măsți, lipici, hârtie
creponată, hârtie glace, videoproiector, prezentare PPt cu mesajul Reginei stupului, casetofon, fundal
muzical cu sunete din natură, etc.

Elementele de joc: Surpriza, încurajarea prin aplauze, ritmul vioi, cubul, deplasarea de la un centru la
altul, voia bună, jocul de probă.

Sarcinile jocului: probele din petalele florilor

Forme de organizare: individual, pe grupuri mici, frontal

ALA2: Paradă – petrecere a culorilor

BIBLIOGRAFIE:

Laurenția Culea, Angela Sesovici, Filofteia Grama, Mioara Pletea, Daniela Ionescu,

Nicoleta Anghel, Activitatea integrată din grădiniță – Ghid pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar, Editura Didactica Publishing House, 2008.
***Curriculum pentru educația timpurie - 2019

***Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preprimar, Editura

Didactica Nova, Craiova, 2008;

SCENARIUL DIDACTIC

(ALA1) Copiii intră în sala de grupă și sunt directionați pe versurile:

”Astăzi dis de dimineață

Cu un zâmbet larg pe față

Vă invit spre centre încetișor

Să descoperiți provocările și tainele lor.”

La centrul Bibliotecă, preșcolarii vor avea de vizionat un film de desene animate ”Stupul”, apoi
pe baza filmului vor dovedi înțelegerea textului răspunzând la scurte întrebări adresate de educatoare și
ordonând imaginile conform desfășurării evenimentelor.
La centrul Artă își vor confecționa câte un ecuson având de colorat în contur, câte o insectă, la
alegere. De asemnenea, vor colora fondul ecusonului, în funcție de culoarea de pe marginea acestuia.
Aceste ecusoane vor fi folosite la Întâlnirea de dimineață

La centrul Construcții vor avea de realizat stupi pentru albine din lego și cuburi, pe care îi vor
plasa într-o poiană (machetă). De asemenea, vor avea de așezat floricele și copăcei, raportând cantitatea
la numerele indicate.

După rotirea copiilor la cele trei centre, ei vor fi invitați de Regina stupului la un picnic (Rutine-
Micul dejun), pe care-l vor servi într-un decor amenajat, în așa fel încât să sugereze un picnic în aer liber,
cu floricele, copăcei, insecte și fundal cu sunete din natură, ciripit de păsărele și zumzet de albine. Ei se
vor deplasa spre sala unde vor servi micul dejun cântând ”Câte unul pe cărare” (Tranziție). Utilizînd
același cântec ne vom întoarce în sala de grupă pentru restul activităților.

(ADP) Întâlnirea de dimineață cu momentele sale:

Salutul și prezența: Copiii se vor grupa în funcție de ecusoanele pe care le-au realizat la artă în timpul
activităților alese și se vor saluta. Copiii vor identifica pe cei care lipsesc și li se vor închide frunzele în
”copacul prezenței”.

Calendarul naturii: se precizează ziua, anotimpul, vremea

Noutatea zilei: Mesajul Reginei stupului, înregistrat și prezentat printr-un PPt.

(ADE) Prin intermediul acestui mesaj, Regina le propune copiilor să facă cunoștință cu prietenii săi ; vor
soluționa niște ghicitori și recunoaște/identifica câteva insecte.
De asemenea, vor reactualiza câteva poezii învățate anterior și vor discuta pe baza imaginilor ce
ilustrează conținutul poeziilor.

O altă sarcină drept muncă independentă ar fi să decoreze aripioarele insectelor cu semne


grafice cunoscute de ei, pentru a fi gata de petrecere.

Regina le propune apoi să o ajute să pregătească niște măsti pentru petrecerea sa, utilizând
diferite tehnici iar la final îi roagă pe copii să o ajute să-și organizeze petrecerea : cum să-și așeze
prietenii pentru petrecere precum și cu alte treburi.

Sarcinile pentru copii vor fi ascunse in trei flori (zambilă, lalea, narcisă).

La final, copiii vor fixa și evalua ceea ce au realizat prin turul galeriei. Regina le mulțumește
frumos pentru ajutor iar ziua se va încheia printr-o Activitate de grup (ALA 2) desfășurată sub forma unei
Parade-Petreceri a culorilor (florilor și insectelor), unde copiii își vor etala măștile realizate și vor dansa
pe cântecele alese pe această temă.