Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele:

Clasa a V-a
Fişă de evaluare

I. Stabileşte momentele subiectului specifice textului „Vizită...” de I. L. Caragiale:


1. Expoziţiunea:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Intriga:
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Desfăşurarea acţiunii:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Punctul culminant:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Deznodământul:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

II. Oferă răspunsuri pentru următoarele elemente specifice acestui tip de text:
1. personajele participante la acţiune:...............................................................
...........................................................................................................................
2. locul şi timpul acţiunii:..................................................................................
3. perioada de timp în care se desfăşoară acţiunea:...........................................
4. modul de expunere dominant:.......................................................................
5. modul de expunere alcătuit din replici care ajută la caracterizarea personajelor, vizând
limbajul şi comportamentul acestora:..............................
6. textul este scris : a) în versuri; b) în proză.
7. textul este: a) literar; b) nonliterar.
III. Definiţie:
Schiţa..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

IV. Completează spaţiile libere cu aspectele caracteristice schiţei:

V. Alcătuieşte o compunere, de 100-115 rânduri, în care să explici atitudinea lui Ionel față de
musafir:
În compunere trebuie:
- să porneşti de la textul studiat (introducere);
- să ilustrezi cu exemple din textul „Vizită...” (cuprins);
- să formulezi o idee în care să specifici morala schiței ( încheiere).
VIZITĂ...

1. ................

2. ................ ................

3. ................ ................ ................

4. ................ ................ ................ ................

5. ................ ................ ................ ................ ................

6. ................ ................ ................ ................ ................ .............


...

7. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..


..............

8. ............... ................ ................ .............. ............... ................ ........


........ ................

ANEXA 2
PIRAMIDA POVESTIRII

1. ................

2. ................ ................

3. ................ ................ ................

4. ................ ................ ................ ................


5. ................ ................ ................ ................ ................

6. ................ ................ ................ ................ ................ ................

7. ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

8. ............... ................ ................ .............. ............... ................ ................ ................

1. Numele personajului.
2. Două cuvinte care descriu personajul.
3. Trei cuvinte care descriu cadrul.
4. Patru cuvinte care expun problema.
5. Cinci cuvinte care descriu primul eveniment.
6. Şase cuvinte care descriu al doilea eveniment.
7. Şapte cuvinte care descriu al treilea eveniment.
8. Opt cuvinte care conţin soluţia/ deznodământul.

Titlul.....................................................
Autorul.................................................

S-ar putea să vă placă și